Od 1 września 2018 roku nasze szkoły weszły w skład nowej placówki – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie. Adres nowej strony internetowej: https://www.ckziumragowo.pl/.

Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie

» » Nalot RAF na bazę Kriegsmarine w Gdyni

Nalot RAF na bazę Kriegsmarine w Gdyni

Gdynia wydawała się bezpieczną lokalizacją dla bazy Kriegsmarine. Miejsce to z powodu odległości było poza zasięgiem większości alianckich samolotów. Aliancki nalot okazał się skuteczny za trzecim razem, w grudniu 1944 roku.

Po klęsce wrześniowej majątek Stoczni Gdynia został przejęty przez Niemców. Zniszczenia wojenne były dość duże, dopiero w marcu 1940 naprawiono wszystkie szkody. Początkowo w stoczni budowano mniejsze jednostki, remontowano i modernizowano istniejące okręty. Do Gdyni sprowadzono z Kilonii dwa tysiące pracowników. Aby umożliwić obsługę wielkich okrętów, przeprowadzono rozbudowę. Prace rozpoczęły się w 1941 roku. Tempo prac uległo przyśpieszeniu w 1942 roku po zbombardowaniu przez RAF zakładów w Kilonii. W 1943 roku w stoczni pracowało prawie sześć tysięcy ludzi. Produkowano okręty podwodne. W latach 1942-1943 w Gdyni wyremontowano m.in. 300 okrętów podwodnych.

W nocy z 18 na 19 grudnia 1944 roku nad Gdynię nadleciało dwieście trzydzieści sześć samolotów RAF. Łącznie zrzuciły one osiemset dwadzieścia cztery bomby. Aby zapewnić celność, wykorzystano flary na spadochronach. Po nalocie baza Kriegsmarine w Gdyni przestała istnieć. Niemcy już nigdy nie wznowili produkcji. Pod bombami zginęło wielu inżynierów. Kompletnie zniszczono drogi dojazdowe i okoliczne szyny kolejowe, pływające doki produkcyjne, hale, magazyny oraz budynki pomocnicze. W wyniku nalotu zatopiono wiele okrętów, m.in. niemiecki pancernik „Schleswig-Holstein” – symbol ataku na Polskę w 1939 roku.

Dokładne rozpoznanie terenu przed nalotem przeprowadziła w ramach akcji B-1 polska młodzież z Tajnego Hufca Harcerzy. Zdobyto m.in. plany niemieckiej bazy marynarki wojennej w Gdyni i wykonano dokumentację fotograficzną. Wszystkie materiały przekazano Brytyjczykom. Współorganizatorem akcji był Joachim Joachimczyk, fotograf powstania warszawskiego.

Joachim Joachimczyk przed wojną mieszkał w Gdyni. Walczył w kampanii wrześniowej. Podczas okupacji niemieckiej zamieszkał w Warszawie. Był fotoreporterem Referatu Fotograficznego Biura Informacji i Propagandy Armii Krajowej. Po kapitulacji powstania warszawskiego trafił do obozu jenieckiego pod Hamburgiem. Zbiegł z transportu do kolejnego obozu. Dobrze znał język niemiecki – bez dokumentów przejechał przez Niemcy i w listopadzie 1944 znalazł się w Gdyni.

Strona szkoły na Facebooku. Stworzona przez uczniów dla uczniów.