Od 1 września 2018 roku nasze szkoły weszły w skład nowej placówki – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie. Adres nowej strony internetowej: https://www.ckziumragowo.pl/.

Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie

» » Albert Michelson

Albert Michelson

Dokładnie 165 lat temu w Strzelnie urodził się stosunkowo mało znany w Polsce laureat Nagrody Nobla z dziedziny fizyki.

Albert Abraham Michelson urodził się 19 grudnia 1852 w Strzelnie. Jego ojciec był żydowskim kupcem. W 1856 roku Samuel i Rozalia (z domu Przyłubska) z dziećmi wyjechali do Stanów Zjednoczonych. Zamieszkali w Kalifornii. Utrzymywali się ze sprzedaży narzędzi i materiałów potrzebnych poszukiwaczom złota.

Albert Michelson ukończył szkołę średnią w San Francisco. W latach 1869-1873 studiował w Akademii Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych w Annapolis. Odbył dwuletnią służbę na morzu i rozpoczął pracę w macierzystej uczelni na stanowisku wykładowcy fizyki i chemii. W czasie swojej kariery akademickiej pracował na kilku uczelniach w USA. W czasie pierwszej wojny światowej powrócił do służby w marynarce. Był członkiem wielu prestiżowych towarzystw naukowych.

Michelson skonstruował bardzo precyzyjny przyrząd pomiarowy zwany współcześnie interferometrem Michelsona. Był to rodzaj interferometru – przyrządu pomiarowego opartego na zjawisku interferencji fal. Dzieło Michelsona umożliwiło przeprowadzenie bardzo dokładnych pomiarów prędkości światła oraz innych pomiarów z dziedziny metrologii.

Miał wiele innych osiągnięć. Wspólnie z Edwardem Morleyem przeprowadził eksperyment zwany obecnie jako doświadczenie Michelsona-Morleya, który miał wielkie znaczenie dla szczególnej teorii względności. Uczeni dowiedli, że prędkość światła w układzie źródła nie zależy od ruchu Ziemi. Michelson zbudował urządzenie do produkcji siatek dyfrakcyjnych. Prowadził badania dotyczące sztywności Ziemi.

W roku 1907 Albert Michelson otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki „za zbudowanie niezwykle precyzyjnych przyrządów optycznych i pomiary metrologiczne przeprowadzone przy ich użyciu”. Chodziło o interferometr Michelsona.

Mapa zasięgu czyli gdzie mieszkają nasi uczniowie