Od 1 września 2018 roku nasze szkoły weszły w skład nowej placówki – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie. Adres nowej strony internetowej: https://www.ckziumragowo.pl/.

Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie

» » Apel do absolwentów

Apel do absolwentów

W tym roku obchodzimy 70. rocznicę utworzenia Naszej Szkoły. Od 1947 r. życie społeczności szkolnej zostało utrwalone na licznych zdjęciach. Wiele z nich zachowało się w szkolnych kronikach. Kroniki posiadane przez szkołę najlepiej dokumentują końcówkę lat 60 - tych, lata siedemdziesiąte i pierwszą połowę lat osiemdziesiątych. Zależy nam, aby te zbiory uzupełnić i wzbogacić. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do Państwa — rodziców, a często i absolwentów Naszej Szkoły, o udostępnienie swoich zdjęć związanych z Zespołem Szkół Zawodowych w Mrągowie. Zdjęcia będziemy skanować i zwracać Państwu.

By ułatwić identyfikację wydarzeń i czas ich przeprowadzenia, prosimy, o ile to możliwe, by zdjęcia na odwrocie miały powyższe opisy. Zdjęcie prosimy przekazywać do biblioteki szkolnej.

Słownik synonimów - gdy ci słowa zabraknie