Od 1 września 2018 roku nasze szkoły weszły w skład nowej placówki – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie. Adres nowej strony internetowej: https://www.ckziumragowo.pl/.

Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie

» » Zniesienie niewolnictwa w Stanach Zjednoczonych

Zniesienie niewolnictwa w Stanach Zjednoczonych

18 grudnia 1865 roku weszła w życie 13. poprawka do Konstytucji Stanów Zjednoczonych znosząca niewolnictwo i roboty przymusowe. Uchwalił ją Kongres Stanów Zjednoczonych 31 stycznia 1865. Tekst poprawki brzmi:

„§1. Nie będzie w Stanach Zjednoczonych lub jakimkolwiek miejscu podległym ich władzy ani niewolnictwa, ani przymusowych robót, chyba że jako kara za przestępstwo, którego sprawca został prawidłowo skazany. §2. Kongres ma prawo zabezpieczyć wykonanie niniejszego artykułu przez odpowiednie ustawodawstwo”.

Już trzy lata wcześniej zaczęła obowiązywać Proklamacja Emancypacji wydana przez Abrahama Lincolna, która częściowo zniosła niewolnictwo na terenie Skonfederowanych Stanów Ameryki. Wiele innych stanów również zniosło niewolnictwo na mocy swojego lokalnego prawa.

13. poprawka miała znieść niewolnictwo na stałe, poprzednie akty prawne można było traktować jako środki doraźne na potrzeby wojny secesyjnej. Początkowo poprawkę ratyfikowało 28 stanów. Prawie 130 lat później ratyfikował ją ostatni stan – Missisipi. Rozpoczął się długi okres segregacji rasowej w USA.

Czytelnia online