Od 1 września 2018 roku nasze szkoły weszły w skład nowej placówki – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie. Adres nowej strony internetowej: https://www.ckziumragowo.pl/.

Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie

» » Technik informatyk - podręczniki

Technik informatyk - podręczniki

Za pośrednictwem mechanizmu Wikipedia API zamieszczamy 34 podręczniki dla uczniów z kierunku technik informatyk.

Informatyka rozszerzona

Witryny i aplikacje internetowe

Programowanie aplikacji internetowych

Sieci komputerowe / Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych

Administracja bazami danych / Systemy baz danych

Systemy operacyjne

Urządzenia techniki komputerowej / Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej

Mapa zasięgu czyli gdzie mieszkają nasi uczniowie