Od 1 września 2018 roku nasze szkoły weszły w skład nowej placówki – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie. Adres nowej strony internetowej: https://www.ckziumragowo.pl/.

Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie

» » Pocztówka do Świętego Mikołaja

Pocztówka do Świętego Mikołaja

W listopadzie pięcioro uzdolnionych plastycznie uczniów naszej szkoły wzięło udział w XVII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Pocztówka do Świętego Mikołaja” , organizowanym przez Wawerskie Centrum Kultury. Jedna z uczennic klasy 1 Technikum Organizacji Reklamy – Nikola Kowalczyk została laureatką tego konkursu.

Gratulujemy pierwszego miejsca!
Dobrosława Nysztal

KonkursKonkurs
Czytelnia online