Od 1 września 2018 roku nasze szkoły weszły w skład nowej placówki – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie. Adres nowej strony internetowej: https://www.ckziumragowo.pl/.

Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie

» » Ośmiu Wspaniałych

Ośmiu Wspaniałych

LAUREACI LOKALNYCH EDYCJI NA OGÓLNOPOLSKIEJ GALI KONKURSU SAMORZĄDOWEGO NASTOLATKÓW „OŚMIU WSPANIAŁYCH" W PRUDNIKU

W dniu 18 czerwca 2016 r. w Prudniku od­była się Ogólnopolska Gala Konkursu Sa­morządowego Nastolatków „Ośmiu Wspa­niałych". Jury XXII Edycji Konkursu przy­znało tytuł „Wspaniały Polski" ośmiu wyróż­niającym się wolontariuszom. Oto oni: Damian Bączkiewicz (Zielona Góra), Anna Gurgul (Prudnik), Magdalena Jasińska (Dobro­dzień, Olesno), Aleksy Kielak (Warszawa), Paweł Sznejder (Słupsk), Marta Szymańska (Toruń), Patrycja Tryniszewska (Białystok) i Katarzyna Żelazkowska (Zgierz). Wyróż­nienie otrzymali: Oskar Brzozowski (Mrą­gowo) i Konrad Grybel (Kraków). W kata­logu wydanym z okazji XXII Gali Konkursu „Ośmiu Wspaniałych" czytamy:

Oskar Brzozowski - Powiat Mrągowski, jest uczniem kl. II Technikum Informatycznego w Zespole Szkół Zawodowych w Mrą­gowie. Swoją działalność charytatywną roz­począł już w szkole podstawowej, ale akty­wnym wolontariuszem stał się w pierwszej klasie gimnazjum. Wtedy po raz pierwszy wziął udział w Wielkiej Orkiestrze Świą­tecznej Pomocy. Aktywie z WOSP współ pracuje od czterech lat. Jest założycielem wolontariatu - Młodzi Animatorzy Kultury. W MAK pomaga przy organizacji imprez. Jest współorganizatorem projektów m.in. Śpiewające Obrazy, Impresje Artystyczne, Festiwal Filmowy Watch Docs. Brał udział w projekcie zrzeszającym wolontariuszy z Li­twy, Łotwy, Estonii oraz Polski „My Voice Matters: A European Young Citizen Initative". Oskar doskonale potrafi godzić nau­kę z działalnością prospołeczną Jest bardzo odpowiedzialny, otwarty, serdeczny. Wyróż­nia się duża kulturą osobistą. Jest wzorem dla innych.

Konkurs „Ośmiu Wspaniałych" w Woje­wództwie Warmińsko-Mazurskim w roku szkolnym 2015/2016 zorganizowało 12 sa­morządów. Nominowanymi do XXII Edy­cji Ogólnopolskiej zostali:

 • Paweł Perliński - Lidzbark Warmiński
 • Ignacy Błotniak - Olsztyn
 • Aleksandra Wasześcik - Ostróda
 • Aleksandra Biłaś - Elbląg
 • Dominika Łojko - Kętrzyn
 • Maciej Krajnik - Iława
 • Patryk Wiśniewski - Powiat Olsztyński
 • Monika Dutkowska - Powiat Ostródzki
 • Marta Liżewska - Powiat Piski
 • Mateusz Krasiński - Pasłęk
 • Oskar Brzozowski — Powiat Mrągowski
 • Karolina Jędryczka-Koper - Bartoszyce

Gratuluję serdecznie wszystkim Nominowa­nym do Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspania­łych". Z wami można budować „Świat na Tak"! Jolanta Dakowska, Warmińsko-Mazurski Lider Młodzieżowego Wolontariatu.

8 Wspaniałych8 Wspaniałych8 Wspaniałych8 Wspaniałych8 Wspaniałych
Mapa zasięgu czyli gdzie mieszkają nasi uczniowie