Od 1 września 2018 roku nasze szkoły weszły w skład nowej placówki – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie. Adres nowej strony internetowej: https://www.ckziumragowo.pl/.

Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie

» » XXIV - Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK

XXIV - Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK

W dniu 12 grudnia 2015r. w Zespole Szkół Zawodowych w Mrągowie odbył się etap rejonowy XXIV Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK. Celem Olimpiady jest budzenie wśród młodzieży zainteresowania własnym zdrowiem i problematyką prozdrowotną. W eliminacjach wzięło udział 26 uczestników – laureatów etapu szkolnego wszystkich typów szkół powiatu mrągowskiego. Uczestnicy rywalizowali na trzech poziomach: szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna. Tematyka pytań dotyczyła wiadomości o zdrowym stylu życia, pierwszej pomocy, historii PCK. Wśród uczestników Olimpiady i wolontariuszy obsługujących imprezę znaleźli się uczniowie naszej szkoły: Aleksandra Szymanowska, Adrianna Klincewicz , Paulina Prusinowska , Patrycja Sałata z klasy I TOR , Wiktoria Kurzawa z klasy I TUG oraz Aleksandra Kobus z klasy II TUG.

W Etapie Rejonowym na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej III miejsce zajęła Aleksandra Szymanowska z klasy I TOR.

Za stronę merytoryczną i organizacyjną odpowiadały : Teresy Bałdyga – pedagog szkolny, Maria Sobieraj – nauczyciel języka polskiego, Magdalena Wróblewska – nauczyciel przedmiotów zawodowych i pielęgniarka szkolna Cecylia Mordasiewicz.

Spotkanie przebiegało w bardzo miłej, świątecznej atmosferze. Wszyscy uczestnicy Olimpiady otrzymali drobne upominki i dyplomy, które ufundował Zarząd Polskiego Czerwonego Krzyża w Mrągowie.

Słownik synonimów - gdy ci słowa zabraknie