Od 1 września 2018 roku nasze szkoły weszły w skład nowej placówki – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie. Adres nowej strony internetowej: https://www.ckziumragowo.pl/.

Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie

» » Święto HDK….

Święto HDK….

W dniu 11.12.2015r.w Zespole Szkół Zawodowych w Mrągowie odbyła się powiatowa uroczystość poświęcona 70- leciu PCK na Warmii i Mazurach połączona z Dniami Krwiodawstwa. Swoją obecnością uroczystość zaszczycili: Ksiądz Dziekan Prałat Wiesław Świdziński, Wicestarosta Maria Jarczewska, zastępca Burmistrza Mrągowa p. Tomasz Witkowicz, Prezes Oddziału Okręgowego PCK p. Julian Osiecki, wójt Gminy Sorkwity p. Józef Maciejewski, przedstawiciel Powiatowej Komendy Policji w Mrągowie , p. Rafał Roślik, Komendant Powiatowej Straży Pożarnej p. Krzysztof Koroszkiewicz, Powiatowy Inspektor Sanitarny p. Beata Doraczyńska, przedstawiciel Gminy Mrągowo p. Bogdan Kossakowski, przedstawiciel Zarządu Okręgu PCK p. Sławomir Kowalikowski, krwiodawcy ZSZ , nauczyciele- opiekunowie SK PCK oraz młodzież szkół ponadgimnazjalnych.

Uroczystość przebiegała według następującego planu :

  1. Wystąpienie Prezesa ZR PCK p. Pawła Długoborskiego.
  2. Wystąpienie Prezesa W- M Oddziału Okręgowego PCK, z-cy Przewodniczącego Sejmiku Warmińsko – Mazurskiego p. Juliana Osieckiego.
  3. Wręczenie honorowych odznaczeń PCK i HDK.
  4. Wystąpienie Wicestarosty p. Marii Jarczewskiej.
  5. Wystąpienie przedstawiciela Oddziału Okręgowego PCK p. Sławomira Kowalikowskiego.

    Uroczystość ubarwiły występy uczniów ZSZ w Mrągowie oraz Zespołu Ludowego z Piecek – Iskierki Nadziei.

Miłym akcentem była wystawa zbiorów poświęconych Czerwonemu Krzyżowi i Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, którą zorganizował ze zbiorów własnych długoletni, zasłużony dawca krwi p. Józef Kwoczko.

Uroczystość przebiegała w miłej atmosferze przy kawie i ciastkach.

Za przygotowanie młodzieży, dekorację sali, stołów odpowiadały:
Teresa Bałdyga – pedagog szkolny, Maria Sobieraj – nauczycielka języka polskiego, Cecylia Mordasiewicz – pielęgniarka szkolna oraz Magdalena Wróblewska – nauczycielka przedmiotów gastronomicznych.

Serdecznie dziękujemy młodzieży z klas: I TOR, II TI, II TOR, I TUG, II TUG i III TUG w organizacji uroczystości.

Zdjęcia pochodzą z portali : mragowo24.info oraz mragowo.wm.pl.

HDKHDKHDKHDKHDKHDKHDKHDKHDKHDKHDKHDKHDKHDKHDKHDKHDKHDKHDKHDKHDKHDK
Strona szkoły na Facebooku. Stworzona przez uczniów dla uczniów.