Od 1 września 2018 roku nasze szkoły weszły w skład nowej placówki – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie. Adres nowej strony internetowej: https://www.ckziumragowo.pl/.

Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie

» Betlejemskie Światło Pokoju

Betlejemskie Światło Pokoju

Od wtorku – 16 grudnia - Betlejemskie Światło Pokoju jest już w Mrągowie. Zostało przywiezione przez delegację harcerzy i instruktorów Hufca ZHP im. Janusza Korczaka w Mrągowie, którzy uczestniczyli w uroczystym przekazaniu światełka oraz wigilii Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP.

Delegacja naszej chorągwi, w niedzielny poranek, otrzymała Betlejemskie Światło Pokoju od Słowackich skautów. We wtorkowe popołudnie harcerze dostarczyli światło na dziedziniec olsztyńskiego zamku, na którym nastąpiło uroczyste przekazania Betlejemskiego Światła Pokoju społeczeństwu województwa warmińsko-mazurskiego.

Wśród licznie zgromadzonych harcerzy oraz mieszkańców Olsztyna w uroczystości uczestniczyli m. In. marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin, prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz, ks. prał. Andrzej Lesiński (w imieniu metropolity warmińskiego), przedstawiciel wojewody oraz przedstawiciele służb mundurowych.

Znaczną część dziedzińca zajmowali harcerze - delegacje hufców naszej chorągwi, , wśród których nie zabrakło instruktorów i harcerzy Hufca ZHP im. Janusza Korczaka w Mrągowie. Przed uroczystościami związanymi z przekazaniem Betlejemskiego Światła Pokoju, w Polsko-Niemieckie Centrum Młodzieży Europejskiej w Olsztynie, odbyła się wigilia instruktorów i harcerzy Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP im. Grunwaldu.

W trakcie wigilii, komendant chorągwi, harcmistrz Jakub Zięty nagrodził zasłużonych instruktorów Odznaczeniem „Za Zasługi dla ZHP Chorągwi Warmińsko - Mazurskiej”.

W gronie odznaczonych znalazł się instruktor hufca Mrągowo, nauczyciel naszej szkoły, harcmistrz Mirosław Lesiński.