Od 1 września 2018 roku nasze szkoły weszły w skład nowej placówki – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie. Adres nowej strony internetowej: https://www.ckziumragowo.pl/.

Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie

» Turniej Piłki Siatkowej

Turniej Piłki Siatkowej

W dniu 08.12.2014 roku w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Zawodowych w Mrągowie, odbył się Turniej Piłki Siatkowej Chłopców o Puchar Dyrektora Szkoły. Do Turnieju przystąpiło pięć klas : 1TMS,1TI,4TI,4TS,1J. Turniej rozegrano w systemie każdy z każdym. Po zaciętej i wyrównanej grze zwyciężyła klasa 4TI. Następne lokaty uzyskały klasy:

II miejsce klasa 4TS

III miejsce klasa 1J

IV miejsce klasa 1TMS

V miejsce klasa 1TI

Wszystkie drużyny biorące udział w Turnieju otrzymały dyplomy i czekoladowe słodkości.

Do zobaczenia w następnym Turnieju Piłki Siatkowej – nauczyciele wychowania fizycznego.

Opracował: Tomasz Pichała