Od 1 września 2018 roku nasze szkoły weszły w skład nowej placówki – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie. Adres nowej strony internetowej: https://www.ckziumragowo.pl/.

Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie

PARASOL DEMOKRACJI

Projekt „Parasol demokracji” współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej

Uczniowie naszej szkoły biorący udział w projekcie „Parasol demokracji” zakończyli kolejny etap pracy. Utworzyli trzy partie polityczne:

  • MŁODZIEŻOWA PARTIA WOLNOŚCI
  • PARTIA DOBRYCH CHĘCI
  • PARTIA WARTOŚCI NAJWYŻSZYCH.

Teraz młodzież rozpoczyna kampanię promującą swoje programy polityczne, w której na pewno wykorzysta wiedzę z zakresu marketingu politycznego zdobytą podczas warsztatów. Nadal pomocą służyć nam będzie trenerka Fundacji „Parasol” Ewelina Ławecka, z którą spotkamy się już 25 lutego 2014 roku.

Opiekun SKMP
Ewa Gudaniec

ParasolParasolParasolParasolParasolParasolParasolParasol

stopka