Od 1 września 2018 roku nasze szkoły weszły w skład nowej placówki – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie. Adres nowej strony internetowej: https://www.ckziumragowo.pl/.

Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie

» » Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Wojewoda Warmińsko-Mazurski Marian Podziewski i Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Grażyna Przasnyska zaprosili wczoraj (5.12.2013r.) do Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie najlepszych uczniów z województwa warmińsko-mazurskiego. Powód był ku temu ważny - uczniowie ci otrzymali certyfikaty potwierdzające przyznanie im Stypendiów Prezesa Rady Ministrów.

Stypendia Prezesa Rady Ministrów przyznano 173 uczniom warmińsko-mazurskich szkół ponadgimnazjalnych. W porównaniu do poprzedniego roku premier przyznał uczniom z naszego regionu o 4 stypendia więcej. Do tej liczby należy dodać jeszcze 2 osoby, które otrzymały Stypendia Ministra Edukacji Narodowej. 8 osób zdobyło stypendia po raz trzeci, zaś 32 - po raz drugi.

Z Zespołu Szkół Zawodowych po raz drugi Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymała uczennica klasy 3 Technikum Handlowego – Angelika Kasprzak, która w roku szkolnym 2012/2013 z wyróżnieniem otrzymała promocję do klasy trzeciej, uzyskując przy tym najwyższą średnią ocen w szkole.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

StypendiumStypendiumStypendiumStypendiumStypendiumStypendium