Od 1 września 2018 roku nasze szkoły weszły w skład nowej placówki – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie. Adres nowej strony internetowej: https://www.ckziumragowo.pl/.

Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie

» » IX OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - ETAP SZKOLNY

IX OLIMPIADA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI - ETAP SZKOLNY

Dnia 5 grudnia 2013r. w naszej szkole odbył się szkolny etap Olimpiady Przedsiębiorczości. W założeniach Olimpiada Przedsiębiorczości łączy w sobie następujące cele:

  • uświadomienie młodzieży konieczności zachowywania się w sposób przedsiębiorczy, jeżeli chce ona realizować własne cele w życiu prywatnym i zawodowym;
  • rozbudzenie i wzmocnienie wśród młodzieży postaw i zachowań przedsiębiorczych;
  • doskonalenie u młodych ludzi umiejętności analizy zjawisk zachodzących w gospodarce, w organizacji oraz w życiu prywatnym, mających wpływ na zachowania przedsiębiorcze;
  • rozwijanie u młodzieży zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego, planowania oraz realizacji przedsięwzięć, rozwiązywania w sposób twórczy problemów, skutecznego komunikowania się, poszukiwania informacji i na ich podstawie podejmowania decyzji, współdziałania w zespole oraz negocjacji;
  • tworzenie pozytywnego klimatu wokół działalności biznesowej;
  • lepsze przygotowanie młodzieży do wyzwań współczesnego świata, do których należą tendencja do integracji i globalizacji życia społecznego, wzrost roli wiedzy i informacji oraz coraz szybszy postęp naukowo-techniczny;
  • zachęcanie młodzieży do studiowania w uczelniach ekonomicznych.

Tegoroczna edycja IX Olimpiady Przedsiębiorczości odbyła się pod hasłem „Własna firma”. Hasło przede wszystkim koncentrowało się na: koncepcjach uruchamiania biznesu, formach organizacyjno-prawnych, rozwoju i finansowaniu działalności.

W tym roku przystąpiło do niej 33 uczniów z Technikum. Uczniowie rozwiązywali test składający się z 50 pytań o charakterze zamkniętym.

Największą liczbę punktów uzyskali następujący uczniowie:

  1. Karolina Borajkiewicz – klasa 4 TH
  2. Olimpia Wężyk – klasa 4 TH
  3. Edyta Szczerbicka – klasa 3 TH

Uczniów przygotowały i olimpiadę przeprowadziły: pani Maria Dylak, pani Anna Dobrowolska oraz pani Katarzyna Maksymow.

OlimpiadaOlimpiada