Od 1 września 2018 roku nasze szkoły weszły w skład nowej placówki – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie. Adres nowej strony internetowej: https://www.ckziumragowo.pl/.

Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie

» » Ogólnopolski Konkurs Wiedzy z Rachunkowości

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy z Rachunkowości

6.12.2013r . przedstawiciele naszej szkoły – Wioleta Skonieczka z klasy 3TH i Adrian Jaworski z klasy 4TH pod opieką pani Ewy Kolińskiej wzięli udział w XIV Ogólnopolskim Konkursie w Wiedzy z Rachunkowości dla uczniów szkół średnich. Konkurs organizowany jest przez Katedrę Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W konkursie reprezentowaliśmy szkołę i miasto już po raz drugi. Uczestnicy z całego kraju odpowiadali na 50 pytań z dziedziny rachunkowości. Podczas trwania konkursu odbyła się również konferencja dla nauczycieli.

W porównaniu z rokiem ubiegłym w konkursie wypadliśmy znacznie lepiej. Wioleta Skonieczka otrzymała 25 punktów uzyskując 38 miejsce ( 16-tą punktację) na ponad 100 uczestników, Adrian Jaworski otrzymał tylko 2 punkty mniej. Mimo, że konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas maturalnych techników ekonomicznych, a nasi uczniowie uczęszczają do technikum handlowego, z pytaniami poradzili sobie bardzo dobrze.

Mamy nadzieję, że za rok uzyskamy jeszcze lepsze wyniki, szczególnie,że jest o co walczyć , ponieważ laureaci konkursu oprócz nagród rzeczowych otrzymują maksymalną liczbę punktów na dowolny kierunek na UMK w Toruniu.

KonkursKonkursKonkursKonkurs