Od 1 września 2018 roku nasze szkoły weszły w skład nowej placówki – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie. Adres nowej strony internetowej: https://www.ckziumragowo.pl/.

Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie

Artykuły z roku szkolnego 2011/2012

Konkurs

Konkurs "Moja wiedza o rolnictwie' 2011"

sobota, 2012-12-22

W dniu 21.12.2011r. w Zespole Szkół Zawodowych w Mrągowie odbył się konkurs "Moja wiedza o rolnictwie' 2011". Konkurs ten obejmował 40 pytań testowych oraz 10 pytań dodatkowych w razie uzyskania przez uczestników takiej samej liczby punktów i dotyczył wiadomości z zakresu: produkcji roślinnej, produkcji zwierzęcej, mechanizacji rolnictwa oraz wspólnej polityki rolnej.

Egzaminy poprawkowe

Egzaminy poprawkowe

czwartek, 2012-07-12

Uwaga! Uczniowie wyznaczeni do egzaminu poprawkowego w roku szkolnym 2011/2012. Egzaminy poprawkowe (z jednego lub dwóch przedmiotów) odbędą się wg następującego harmonogramu:

  • 28.08.2012r. o godz. 8 00 w sali 103 i 104 (matematyka, PO, historia, historia i wos, język angielski, język angielski zawodowy, język polski);
  • 29.08.2012r. o godz. 8 00 w sali 104 i 105 (matematyka, fizyka i astronomia, język angielski, język niemiecki, podstawy konstrukcji maszyn, rachunkowość i finanse);
  • 29.08.2012r. o godz. 11 00 w sali gimnastycznej ( wychowanie fizyczne ).

Bliższych informacji nt. egzaminów poprawkowych można uzyskać w sekretariacie szkoły u p. Kwakowicza.

EURO 2012 w Zespole Szkół Zawodowych

EURO 2012 w Zespole Szkół Zawodowych

piątek, 2012-06-15

W związku z odbywającym się turniejem EURO 2012 w Zespole Szkół Zawodowych nauczyciele wychowania fizycznego wraz z uczniami zorganizowali szkolną strefę kibica. Chętni uczniowie wzieli udział w konkursie na najciekawszy plakat związany z reprezentacją biorącą udział w rozgrywkach. Wyróżnieni uczniowie: Gabriela Ozygała kl.1c oraz Zbigniew Ruszczyk kl.2ts otrzymali nagrody książkowe.

Olimpiada Wiedzy Rolniczej w Zespole Szkół Zawodowych w Mrągowie

Olimpiada Wiedzy Rolniczej w Zespole Szkół Zawodowych w Mrągowie

czwartek, 2012-06-14

W Zespole Szkół Zawodowych w Mrągowie w dniu 12.06.2012r. odbyła się Olimpiada Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska, BHP w Rolnictwie i Gospodarce Leśnej. W olimpiadzie brało udział 30 uczniów klasy II i III Technikum Rolniczego oraz 12 absolwentów szkół rolniczych i młodych rolników z Powiatu Mrągowskiego.

Podziękowania dla Zespołu Szkół Zawodowych w Mrągowie

Podziękowania dla Zespołu Szkół Zawodowych w Mrągowie

czwartek, 2012-06-14

III TURNIEJ MIAST HISTORYCZNYCH WARMII I MAZUR

III TURNIEJ MIAST HISTORYCZNYCH WARMII I MAZUR

wtorek, 2012-06-12

W poniedziałek 4 czerwca 2012 r. odbył się w Rynie III TURNIEJ MIAST HISTORYCZNYCH WARMII I MAZUR. W turnieju startowało 21 drużyn ze szkół ponadpodstawowych, gimnazjów i szkół podstawowych z: Baranowa, Lidzbarka Warmińskiego, Mikołajek, Mrągowa, Olsztyna, Piecek, Reszla, Rynu, Szestna...

Wycieczka do Kąkolewa

Wycieczka do Kąkolewa

niedziela, 2012-06-10

Dnia 1.06.2012 r. odbyła się wycieczka szkolna, dydaktyczno-wychowawcza do Kąkolewa koło Grodziska Wielkopolskiego. Organizatorem i zarazem jednym z opiekunów wycieczki był nauczyciel mechanizacji rolnictwa W. Parciak . Kierownikiem wycieczki była p. D. Borowska a opiekunem p. B. Staruch.

Wycieczka przedmiotowa z zakresu produkcji rolniczej

Wycieczka przedmiotowa z zakresu produkcji rolniczej

piątek, 2012-06-08

W dniu 5.06 .2012r odbyła się wycieczka przedmiotowa z zakresu produkcji rolniczej. Inicjatorem wycieczki był nauczyciel mechanizacji rolnictwa W. Parciak oraz Kierownik Kształcenia Praktycznego D. Kuchcińska przy współudziale Ośrodka Aktywizacji I Planowania Kariery Zawodowej w Powiecie Mrągowskim.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 »

2018638+201723272016128201577201485201382201269201174201078200972