Od 1 września 2018 roku nasze szkoły weszły w skład nowej placówki – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie. Adres nowej strony internetowej: https://www.ckziumragowo.pl/.

Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie

» » Wigilia w Zespole Szkół Zawodowych

Wigilia w Zespole Szkół Zawodowych

W Zespole Szkół Zawodowych w Mrągowie 22 grudnia odbyło się spotkanie opłatkowe nauczycieli, pracowników administracji, emerytów i rencistów. Uroczystość połączona była z degustacją potraw wigilijnych. Potrawy wykonały uczennice klasy 2TUGb: Ewa Kowalczyk, Ilona Kondras, Patrycja Barycka, Marlena Krupińska, Ewelina Golan, Klaudia Murzyn, Katarzyna Tumanowicz, i Anna Modzelan.

W prace związane z przygotowaniem: bielizny stołowej, zastawy stołowej, stołu bufetowego i stołów do konsumpcji zaangażowały się uczennice klasy 3TUGb: Aleksandra Nicgorska, Natalia Michalczyk, Natalia Kondras, Marta Federowicz, Dominika Deptuła i Ewa Nosek. Gości obsługiwali uczniowie klasy 3TUGa: Przemysław Cybul, Krzysztof Marchel, Dominik Olszewski i Dorota Wilczewska.

Słownik synonimów - gdy ci słowa zabraknie