Od 1 września 2018 roku nasze szkoły weszły w skład nowej placówki – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie. Adres nowej strony internetowej: https://www.ckziumragowo.pl/.

Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie

» » Stop dopalaczom i narkotykom

Stop dopalaczom i narkotykom

W Zespole Szkół Zawodowych w Mrągowie odbyły się spotkania szkoleniowe z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom. Szkolenia obejmowały dwa spotkania: 29 listopada 2010r. dla nauczycieli i 2 grudnia 2010r. dla rodziców, którzy otrzymali ulotki na temat dopalaczy.

Realizatorem szkoleń była pracownia profilaktyczna "Krokus" z Krakowa reprezentowana przez panią mgr Katarzynę Leśniak, która w sposób bardzo interesujący przybliżyła problematykę uzależnień, co bardzo pomoże nauczycielom w codziennej pracy z uczniami. Organizatorem szkoleń był Urząd Miasta i Gminy Mrągowo. Oprócz nauczycieli z Zespołu Szkół Zawodowych w spotkaniu brali udział nauczyciele z Gimnazjum Nr1przy OSiW OHP i z Zespołu Szkół Rolniczych.

Słownik synonimów - gdy ci słowa zabraknie