Od 1 września 2018 roku nasze szkoły weszły w skład nowej placówki – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie. Adres nowej strony internetowej: https://www.ckziumragowo.pl/.

Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie

Nasze wolontariuszki odwiedzają podopiecznych Hospicjum domowego opieki paliatywnej

To nieprawda, że już nic więcej nie można zrobić, bo jest taka cierpienia granica za którą uśmiech pogodny się zaczyna. W Mrągowie prężnie działa hospicjum domowe opieki paliatywnej, które obejmuje opieką ludzi w podeszłym wieku. Bezradnych ze wszystkimi zmianami, które zachodzą w ciele człowieka, w jego psychice, na przestrzeni duchowej i w relacjach międzyludzkich..

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, w ramach współpracy Zespołu Szkół Zawodowych z panią Marianną Plutą, koordynatorem hospicjum domowego, w dniach 17 i 21 grudnia 2009r. wolontariuszki z naszej szkoły odwiedziły pod opieką Ireny Rudzińskiej podopiecznych hospicjum. Ceniąc wartość życia człowieka, dbając o zachowanie godność osoby ludzkiej, młodzież złożyła serdeczne życzenia podopiecznym hospicjum. Życząc wielu pogodnych dni, dużo uśmiechu na co dzień obdarowały drobnymi prezentami m.in. pocztówkami podpisanymi przez dyrekcję szkoły, radę pedagogiczną, uczniów i opiekunów szkolnego wolontariatu. Bardzo pięknym prezentem były przygotowane przez panią pedagog Teresę Bałdygę świąteczne stroiki dla każdego odwiedzonego podopiecznego hospicjum.

Lista wolontariuszek odwiedzających podopiecznych hospicjum domowego:

Klasa 3S (liceum socjalne):

  • Paulina Salwowska
  • Beata Wilan

Klasa 1 TUGa (technikum usług gastronomicznych):

  • Paulina Laskowska
  • Daria Bagińska

Dyrekcja Zespołu Szkół Zawodowych: Paweł Długoborski, Teresa Kamieniecka, Wojciech Krezymon i opiekunowie szkolnego wolontariatu: Teresa Bałdyga, Irena Pachucka wolontariuszkom serdecznie dziękuje żywiąc nadzieję, że ten drobny gest wykonany przez młodzież, chociaż w małym stopniu wywoła uśmiech i radość na twarzach wszystkich odwiedzonych rodzin.

WolontariatWolontariatWolontariatWolontariatWolontariat
Słownik synonimów - gdy ci słowa zabraknie