Od 1 września 2018 roku nasze szkoły weszły w skład nowej placówki – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie. Adres nowej strony internetowej: https://www.ckziumragowo.pl/.

Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie

„Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne”

"Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne" Programem profilaktyczny mający na celu zapobieganie piciu alkoholu Aby rozpropagować idę kontroli nad piciem na holach szkolnych umieszczone zostały formy wizualne o szkodliwości picia alkoholu. Wyświetlono filmy edukacyjne: " Alkohol- droga do nikąd", "Dziękuje nie piję", które obejrzeli uczniowie klas:

 • 1S-Liceum socjalne,
 • 1TS- Technikum samochodowe,
 • 1j- Mechanik pojazdów samochodowych,
 • 1TI- Technikum informatyczne,
 • 1TUG -Technikum organizacji usług gastronomicznych,
 • 2b -wielozawodowa,
 • 2j- Mechanik pojazdów samochodowych,
 • 2 TUGa- Technikum organizacji usług gastronomicznych,
 • 3S- Liceum socjalne,
 • 3 TS- Technikum samochodowe,
 • 4TS- Technikum samochodowe,
 • 4TUG- Technikum organizacji usług gastronomicznych.

Łącznie filmy te obejrzało 345 uczniów. Po obejrzeniu filmu została przeprowadzona dyskusja oraz " burza mózgów" na temat skutków wynikających z picia alkoholu. Uczniom rozdano ulotki i informatory związane z powyższą problematyką. W szkole został ogłoszony konkurs plakatowy pt. "Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne". Do udziału w konkursie zgłoszono 24 prace wykonane przez uczniów. Prace zostały wykonane różnymi technikami i na różnym poziomie. Z pośród wszystkich prac wyróżniono cztery najładniejsze plakaty, którym to uczniom ufundowano upominki. Wszystkim uczestnikom wręczono dyplomy za udział w konkursie plakatowym. Prace plastyczne umieszczone zostały na holu szkolnym, aby młodzież mogła je oglądać. Jeden z uczniów szkoły wyraził chęć wykonania prezentacji multimedialnej "Sprawdź ,czy Twoje picie jest bezpieczne". Prezentacja będzie wykorzystywana na lekcjach wychowawczych i przy realizacji programów profilaktycznych. Dla tego ucznia została ufundowana nagroda z finansów programu.

Grupę docelową programu stanowili uczniowie niepełnoletni dla których najbardziej bezpieczne jest zachowanie abstynencji i uczniowie pełnoletni - konsumenci napojów alkoholowych, którym wydaje się, że piją nie wiele i rozsądnie.

Realizatorami programu była: pedagog szkolna, pielęgniarka szkolna oraz panie z biblioteki szkolnej.

Podczas realizacji programu " Sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne" zaproszono na pogadankę policjanta T. Gałka , który omówił uczniom skutki prawne różnych zachowań i wypadków pod wpływem alkoholu.

Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie serdecznie dziękuje za sfinansowanie programu - Pani Burmistrz i Gminnemu Programowi Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Miasta Mrągowa.

autorzy artykułu: T. Bałdyga, Cecylia Mordasiewicz

autor zdjęć : Cecylia Mordasiewicz

FotoFotoFotoFotoFoto
Strona szkoły na Facebooku. Stworzona przez uczniów dla uczniów.