Od 1 września 2018 roku nasze szkoły weszły w skład nowej placówki – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie. Adres nowej strony internetowej: https://www.ckziumragowo.pl/.

Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie

Moja przyszłość w Europie

Szkolne Koło Europejskie w ZSZ "Europolak".

Dnia 3 grudnia 2008 r. w Zespole Szkół Zawodowych odbył się szkolny konkurs plastyczny pt: "Moja przyszłość w Europie". Wzięły w nim udział trzyosobowe zespoły z poszczególnych klas.

Konkurs zorganizowało Szkolne Koło Europejskie w ZSZ "Europolak". Opiekunami koła są pani Ewa Kolińska i pan Krzysztof Bruderek.

Wyniki:

I. Miejsce
Klasa 3 Ti

  • Iza Jachimowicz
  • Michał Roman
  • Marcin Wyrostek

II. Miejsce
Klasa 2 Ti b

  • Jakub Szymański
  • Jakub Zawiślak
  • Mateusz Samsel

III. Miejsce
Klasa 1 TUG a

  • Klaudia Bojarska
  • Kornelia Ryś
  • Katarzyna Stefaniak

Zwycięzcy otrzymają dyplomy i nagrody książkowe.

KonkursKonkursKonkursKonkursKonkursKonkursKonkursKonkursKonkursKonkursKonkursKonkursKonkursKonkursKonkursKonkursKonkursKonkurs
Mapa zasięgu czyli gdzie mieszkają nasi uczniowie