Od 1 września 2018 roku nasze szkoły weszły w skład nowej placówki – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie. Adres nowej strony internetowej: https://www.ckziumragowo.pl/.

Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie

50-lecie honorowego krwiodawstwa

Obchody 50 - lecia honorowego krwiodawstwa (1958-2008) odbyły się dnia 1.12.2008 r. w Zespole Szkół Zawodowych w Mrągowie. Uroczystość otworzył Przewodniczący Sejmiku Województwa Warmińsko - Mazurskiego Pan Julian Osiecki, który zainicjował akcję oddawania krwi w Mrągowie. Imprezę prowadziła Pani Maria Lemecha, prezes mrągowskiego oddziału PCK.

W obchodach uczestniczył wicestarosta Pan Janusz Alicki, który na wniosek PCK wyróżnił osoby, które wspierają akcje krwiodawstwa w powiecie mrągowskim, między innymi Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Pana Pawła Długoborskiego. Na uroczystość zaproszono wielu honorowych dawców krwi, którzy zostali wyróżnieni i uhonorowani odznaczeniami.

W Zespole Szkół Zawodowych statuetką za wspieranie honorowego krwiodawstwa na Ziemi Mrągowskiej zostali wyróżnieni: Barbara Sołodyna, Małgorzata Bajohr - Luszowska oraz Teresa Bałdyga.

Gospodarzem uroczystości był Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Mrągowie Pan Paweł Długoborski, który udostępnił aule szkolną i czuwał nad przebiegiem uroczystości 50 - lecia honorowego krwiodawstwa. Uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych z klas: 1S, 1TUGa, 2Tib, 3 EA, 3 Zi, 3S, 3 TUG , 3 Ti, 4 TUG, 4 TS zaprezentowali na tę okoliczność program artystyczny pod kierunkiem Pani Barbary Sołodyny oraz Małgorzaty Bajohr - Luszowskiej. Młodzież z klas I, II i IV Technikum Organizacji Usług Gastronomicznych przygotowała zaproszonym gościom słodki poczęstunek.

KrwiodawstwoKrwiodawstwoKrwiodawstwoKrwiodawstwoKrwiodawstwoKrwiodawstwoKrwiodawstwoKrwiodawstwoKrwiodawstwoKrwiodawstwoKrwiodawstwoKrwiodawstwo
Czytelnia online