Od 1 września 2018 roku nasze szkoły weszły w skład nowej placówki – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie. Adres nowej strony internetowej: https://www.ckziumragowo.pl/.

Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie

» » Nauczyciele wg przydziałów

NAUCZYCIELE WEDŁUG PRZYDZIAŁÓW

Administracja bazami danych • Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi • Bibliotekarz • Biologia • Budowa i naprawa pojazdów samochodowych • Chemia • Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej • Diagnostyka pojazdów samochodowych • Dyrektor • Działalność gospodarcza • Działalność gospodarcza w branży informatycznej • Działalność gospodarcza w gastronomii • Działalność gospodarcza w reklamie • Edukacja dla bezpieczeństwa • Elektrotechnika i elektronika samochodowa • Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych • Elementy prawa, etyki i psychologii w reklamie • Etyka • Fizyka • Geografia • Historia • Historia i społeczeństwo • Informatyka • Informatyka rozszerzona • Język angielski • Język angielski zawodowy w branży informatycznej • Język niemiecki • Język obcy w branży gastronomicznej • Język obcy w branży handlowej • Język obcy w branży samochodowej • Język obcy w działalności reklamowej • Język polski • Marketing w działalności reklamowej • Matematyka • Montaż maszyn i urządzeń • Obsługa klienta • Obsługa klientów w gastronomii • Obsługa maszyn i urządzeń • Organizacja i technika sprzedaży • Organizacja i techniki reklamy • Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem samochodowym • Organizacja produkcji gastronomicznej • Organizacja przedsiębiorstwa samochodowego • Organizacja sprzedaży reklamy • Pedagog • Planowanie żywienia i produkcji gastronomicznej • Podstawy konstrukcji maszyn • Podstawy konstrukcji maszyn i maszynoznawstwo • Podstawy przedsiębiorczości • Podstawy przepisów prawnych dla informatyków • Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych • Procesy technologiczne w gastronomii • Programowanie aplikacji internetowych • Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych • Projektowanie kampanii reklamowej • Przedsiębiorstwo w handlu • Przepisy ruchu drogowego • Religia • Sieci komputerowe • Sprzedaż w reklamie • Systemy baz danych • Systemy operacyjne • Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem • Technologia mechaniczna • Technologia montażu • Technologia z materiałoznawstwem • Towaroznawstwo • Układy sterowania i regulacji • Urządzenia techniki komputerowej • Uslugi gastronomiczne • Wicedyrektor • Wiedza o kulturze • Wiedza o społeczeństwie • Witryny i aplikacje internetowe • Wychowanie fizyczne • Wychowawca • Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii • Zasady żywienia

Administracja bazami danych (3)

Bijaczewski Mateusz, Stankiewicz Andrzej, Waśkiewicz Mirosław

Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi (2)

Bijaczewski Mateusz, Waśkiewicz Mirosław

Bibliotekarz (5)

Bruderek Krzysztof, Grunau-Kozicka Anna, Kozicki Dariusz, Orzoł Teresa, Wiatrow Aneta

Biologia (1)

Kiełczewska Grażyna

Budowa i naprawa pojazdów samochodowych (4)

Parciak Wiktor, Rakowska Edyta, Rakowski Adam, Staruch Bronisław

Chemia (2)

Kolińska Ewa, Nysztal Dobrosława

Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej (2)

Dąbrowski Marek, Stankiewicz Andrzej

Diagnostyka pojazdów samochodowych (1)

Staruch Bronisław

Dyrektor (1)

Długoborski Paweł

Działalność gospodarcza (1)

Dobrowolska Anna

Działalność gospodarcza w branży informatycznej (1)

Dobrowolska Anna

Działalność gospodarcza w gastronomii (2)

Dobrowolska Anna, Maksymow Katarzyna

Działalność gospodarcza w reklamie (1)

Dobrowolska Anna

Edukacja dla bezpieczeństwa (2)

Cybul Waldemar, Długoborski Paweł

Elektrotechnika i elektronika samochodowa (1)

Rakowski Adam

Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych (1)

Rakowski Adam

Elementy prawa, etyki i psychologii w reklamie (2)

Kozicki Dariusz, Maksymow Katarzyna

Etyka (1)

Bruderek Krzysztof

Fizyka (1)

Rakowski Adam

Geografia (1)

Kozicki Dariusz

Historia (2)

Bruderek Krzysztof, Gudaniec Ewa

Historia i społeczeństwo (2)

Bruderek Krzysztof, Gudaniec Ewa

Informatyka (4)

Bijaczewski Mateusz, Bruderek Krzysztof, Nysztal Dobrosława, Stankiewicz Andrzej

Informatyka rozszerzona (3)

Bijaczewski Mateusz, Bruderek Krzysztof, Stankiewicz Andrzej

Język angielski (4)

Harasimowicz Iwona, Kisiel Ewa, Rodziewicz Paulina, Wiatrow Aleksandra

Język angielski zawodowy w branży informatycznej (2)

Harasimowicz Iwona, Kisiel Ewa

Język niemiecki (3)

Borysionek Anna, Czerwiński Karol, Drężek Krystyna

Język obcy w branży gastronomicznej (4)

Czerwiński Karol, Drężek Krystyna, Kisiel Ewa, Wiatrow Aleksandra

Język obcy w branży handlowej (2)

Drężek Krystyna, Rodziewicz Paulina

Język obcy w branży samochodowej (1)

Czerwiński Karol

Język obcy w działalności reklamowej (2)

Czerwiński Karol, Kisiel Ewa

Język polski (4)

Grunau-Kozicka Anna, Krezymon Wojciech, Sobieraj Maria, Wiatrow Aneta

Marketing w działalności reklamowej (1)

Nysztal Dobrosława

Matematyka (2)

Kachel Adriana, Kogut Bożena

Montaż maszyn i urządzeń (1)

Rakowska Edyta

Obsługa klienta (2)

Dylak Maria, Maksymow Katarzyna

Obsługa klientów w gastronomii (2)

Pieszko Agata, Witkowska Marta

Obsługa maszyn i urządzeń (1)

Rakowska Edyta

Organizacja i technika sprzedaży (1)

Maksymow Katarzyna

Organizacja i techniki reklamy (2)

Dylak Maria, Kolińska Ewa

Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem samochodowym (1)

Kamieniecka Teresa

Organizacja produkcji gastronomicznej (2)

Pieszko Agata, Witkowska Marta

Organizacja przedsiębiorstwa samochodowego (1)

Dobrowolska Anna

Organizacja sprzedaży reklamy (3)

Dylak Maria, Kolińska Ewa, Maksymow Katarzyna

Pedagog (1)

Bałdyga Teresa

Planowanie żywienia i produkcji gastronomicznej (4)

Jakóbiak Małgorzata, Pieszko Agata, Witkowska Marta, Wróblewska Magdalena

Podstawy konstrukcji maszyn (2)

Parciak Wiktor, Rakowska Edyta

Podstawy konstrukcji maszyn i maszynoznawstwo (1)

Rakowska Edyta

Podstawy przedsiębiorczości (2)

Dobrowolska Anna, Kamieniecka Teresa

Podstawy przepisów prawnych dla informatyków (1)

Stankiewicz Andrzej

Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych (1)

Staruch Bronisław

Procesy technologiczne w gastronomii (5)

Jakóbiak Małgorzata, Kiełczewska Grażyna, Pieszko Agata, Witkowska Marta, Wróblewska Magdalena

Programowanie aplikacji internetowych (2)

Bijaczewski Mateusz, Stankiewicz Andrzej

Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych (2)

Bijaczewski Mateusz, Waśkiewicz Mirosław

Projektowanie kampanii reklamowej (3)

Dąbrowski Marek, Dylak Maria, Maksymow Katarzyna

Przedsiębiorstwo w handlu (1)

Kamieniecka Teresa

Przepisy ruchu drogowego (1)

Parciak Wiktor

Religia (2)

Kupryjaniuk Jarosław, Wiszowata Barbara

Sieci komputerowe (2)

Bijaczewski Mateusz, Waśkiewicz Mirosław

Sprzedaż w reklamie (1)

Kolińska Ewa

Systemy baz danych (2)

Bijaczewski Mateusz, Waśkiewicz Mirosław

Systemy operacyjne (3)

Bijaczewski Mateusz, Stankiewicz Andrzej, Waśkiewicz Mirosław

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem (4)

Jakóbiak Małgorzata, Kiełczewska Grażyna, Pieszko Agata, Wróblewska Magdalena

Technologia mechaniczna (2)

Parciak Wiktor, Staruch Bronisław

Technologia montażu (1)

Rakowska Edyta

Technologia z materiałoznawstwem (1)

Parciak Wiktor

Towaroznawstwo (1)

Maksymow Katarzyna

Układy sterowania i regulacji (1)

Staruch Bronisław

Urządzenia techniki komputerowej (2)

Dąbrowski Marek, Stankiewicz Andrzej

Uslugi gastronomiczne (1)

Wróblewska Magdalena

Wicedyrektor (2)

Kamieniecka Teresa, Krezymon Wojciech

Wiedza o kulturze (1)

Grunau-Kozicka Anna

Wiedza o społeczeństwie (2)

Dobrowolska Anna, Grunau-Kozicka Anna

Witryny i aplikacje internetowe (3)

Dąbrowski Marek, Stankiewicz Andrzej, Waśkiewicz Mirosław

Wychowanie fizyczne (5)

Cybul Waldemar, Hougay Urszula, Mikłasz Tomasz, Pichała Tomasz, Szewczak Tomasz

Wychowawca (20)

Bruderek Krzysztof, Cybul Waldemar, Dąbrowski Marek, Dylak Maria, Gudaniec Ewa, Hougay Urszula, Kachel Adriana, Kisiel Ewa, Kogut Bożena, Kolińska Ewa, Kozicki Dariusz, Mikłasz Tomasz, Nysztal Dobrosława, Parciak Wiktor, Pichała Tomasz, Rakowska Edyta, Rakowski Adam, Stankiewicz Andrzej, Szewczak Tomasz, Witkowska Marta

Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii (3)

Kiełczewska Grażyna, Pieszko Agata, Witkowska Marta

Zasady żywienia (3)

Jakóbiak Małgorzata, Kiełczewska Grażyna, Wróblewska Magdalena