Od 1 września 2018 roku nasze szkoły weszły w skład nowej placówki – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie. Adres nowej strony internetowej: https://www.ckziumragowo.pl/.

Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie

» » Przydziały nauczycieli szczegółowo

PRZYDZIAŁY NAUCZYCIELI SZCZEGÓŁOWO (45)

Bałdyga Teresa (1)

pedagog

Bijaczewski Mateusz (9)

administracja bazami danych, administracja sieciowymi systemami operacyjnymi, informatyka, informatyka rozszerzona, programowanie aplikacji internetowych, projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych, sieci komputerowe, systemy baz danych, systemy operacyjne

Borysionek Anna (1)

język niemiecki

Bruderek Krzysztof (7)

bibliotekarz, etyka, historia, historia i społeczeństwo, informatyka, informatyka rozszerzona, wychowawca

Cybul Waldemar (3)

edukacja dla bezpieczeństwa, wychowanie fizyczne, wychowawca

Czerwiński Karol (4)

język niemiecki, język obcy w branży gastronomicznej, język obcy w branży samochodowej, język obcy w działalności reklamowej

Dąbrowski Marek (5)

diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej, projektowanie kampanii reklamowej, urządzenia techniki komputerowej, witryny i aplikacje internetowe, wychowawca

Długoborski Paweł (2)

dyrektor, edukacja dla bezpieczeństwa

Dobrowolska Anna (7)

działalność gospodarcza, działalność gospodarcza w branży informatycznej, działalność gospodarcza w gastronomii, działalność gospodarcza w reklamie, organizacja przedsiębiorstwa samochodowego, podstawy przedsiębiorczości, wiedza o społeczeństwie

Drężek Krystyna (3)

język niemiecki, język obcy w branży gastronomicznej, język obcy w branży handlowej

Dylak Maria (5)

obsługa klienta, organizacja i techniki reklamy, organizacja sprzedaży reklamy, projektowanie kampanii reklamowej, wychowawca

Grunau-Kozicka Anna (4)

bibliotekarz, język polski, wiedza o kulturze, wiedza o społeczeństwie

Gudaniec Ewa (3)

historia, historia i społeczeństwo, wychowawca

Harasimowicz Iwona (2)

język angielski, język angielski zawodowy w branży informatycznej

Hougay Urszula (2)

wychowanie fizyczne, wychowawca

Jakóbiak Małgorzata (4)

planowanie żywienia i produkcji gastronomicznej, procesy technologiczne w gastronomii, technologia gastronomiczna z towaroznawstwem, zasady żywienia

Kachel Adriana (2)

matematyka, wychowawca

Kamieniecka Teresa (4)

organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem samochodowym, podstawy przedsiębiorczości, przedsiębiorstwo w handlu, wicedyrektor

Kiełczewska Grażyna (5)

biologia, procesy technologiczne w gastronomii, technologia gastronomiczna z towaroznawstwem, wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii, zasady żywienia

Kisiel Ewa (5)

język angielski, język angielski zawodowy w branży informatycznej, język obcy w branży gastronomicznej, język obcy w działalności reklamowej, wychowawca

Kogut Bożena (2)

matematyka, wychowawca

Kolińska Ewa (5)

chemia, organizacja i techniki reklamy, organizacja sprzedaży reklamy, sprzedaż w reklamie, wychowawca

Kozicki Dariusz (4)

bibliotekarz, elementy prawa, etyki i psychologii w reklamie, geografia, wychowawca

Krezymon Wojciech (2)

język polski, wicedyrektor

Kupryjaniuk Jarosław (1)

religia

Maksymow Katarzyna (7)

działalność gospodarcza w gastronomii, elementy prawa, etyki i psychologii w reklamie, obsługa klienta, organizacja i technika sprzedaży, organizacja sprzedaży reklamy, projektowanie kampanii reklamowej, towaroznawstwo

Mikłasz Tomasz (2)

wychowanie fizyczne, wychowawca

Nysztal Dobrosława (4)

chemia, informatyka, marketing w działalności reklamowej, wychowawca

Orzoł Teresa (1)

bibliotekarz

Parciak Wiktor (6)

budowa i naprawa pojazdów samochodowych, podstawy konstrukcji maszyn, przepisy ruchu drogowego, technologia mechaniczna, technologia z materiałoznawstwem, wychowawca

Pichała Tomasz (2)

wychowanie fizyczne, wychowawca

Pieszko Agata (6)

obsługa klientów w gastronomii, organizacja produkcji gastronomicznej, planowanie żywienia i produkcji gastronomicznej, procesy technologiczne w gastronomii, technologia gastronomiczna z towaroznawstwem, wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii

Rakowska Edyta (7)

budowa i naprawa pojazdów samochodowych, montaż maszyn i urządzeń, obsługa maszyn i urządzeń, podstawy konstrukcji maszyn, podstawy konstrukcji maszyn i maszynoznawstwo, technologia montażu, wychowawca

Rakowski Adam (5)

budowa i naprawa pojazdów samochodowych, elektrotechnika i elektronika samochodowa, elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych, fizyka, wychowawca

Rodziewicz Paulina (2)

język angielski, język obcy w branży handlowej

Sobieraj Maria (1)

język polski

Stankiewicz Andrzej (10)

administracja bazami danych, diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej, informatyka, informatyka rozszerzona, podstawy przepisów prawnych dla informatyków, programowanie aplikacji internetowych, systemy operacyjne, urządzenia techniki komputerowej, witryny i aplikacje internetowe, wychowawca

Staruch Bronisław (5)

budowa i naprawa pojazdów samochodowych, diagnostyka pojazdów samochodowych, podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych, technologia mechaniczna, układy sterowania i regulacji

Szewczak Tomasz (2)

wychowanie fizyczne, wychowawca

Waśkiewicz Mirosław (7)

administracja bazami danych, administracja sieciowymi systemami operacyjnymi, projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych, sieci komputerowe, systemy baz danych, systemy operacyjne, witryny i aplikacje internetowe

Wiatrow Aleksandra (2)

język angielski, język obcy w branży gastronomicznej

Wiatrow Aneta (2)

bibliotekarz, język polski

Wiszowata Barbara (1)

religia

Witkowska Marta (6)

obsługa klientów w gastronomii, organizacja produkcji gastronomicznej, planowanie żywienia i produkcji gastronomicznej, procesy technologiczne w gastronomii, wychowawca, wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii

Wróblewska Magdalena (5)

planowanie żywienia i produkcji gastronomicznej, procesy technologiczne w gastronomii, technologia gastronomiczna z towaroznawstwem, uslugi gastronomiczne, zasady żywienia