Od 1 września 2018 roku nasze szkoły weszły w skład nowej placówki – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie. Adres nowej strony internetowej: https://www.ckziumragowo.pl/.

Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie

Narodowy program rozwoju czytelnictwa

Zasady sporządzania opisów wydawnictw

Godziny otwarcia biblioteki

Poniedziałek 730 - 1450
Wtorek 730 - 1500
Środa 730 - 1600
Czwartek 730 - 1600
Piątek 730 - 1500

Czytelnia online

Nowości

Zbiory

Informacje na temat zbiorów biblioteki zostały wprowadzone do systemu komputerowego, stan na dzień 1 maja 2011 r. wynosi 12703 voluminy. Od 10 września 2010 r. biblioteka rozpoczęła komputerowe wypożyczanie książek.

» Biblioteka

Czytelnictwo w Zespole Szkół Zawodowych w Mrągowie

Biblioteka szkolna Biblioteka szkolna

W bibliotece możesz:

 • WYBIERAĆ I WYPOŻYCZAĆ KSIĄŻKI I CZASOPISMA,
 • CZYTAĆ,
 • MIEĆ SPOKÓJ,
 • UŚMIECHAĆ SIĘ,
 • PRZEGLĄDAĆ CIEKAWE KSIĄŻKI I STRONY INTERNETOWE.

Biblioteka składa się:

 • z centrum multimedialnego, które wyposażone jest w stanowiska komputerowe z podłączeniem do Internetu,ksero, skaner i drukarkę,
 • wypożyczalni.

Regulamin biblioteki i centrum multimedialnego ZSZ

 1. Z księgozbioru biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie szkoły.
 2. Godziny urzędowania biblioteki podane są na drzwiach wejściowych.
 3. W bibliotece i centrum multimedialnym obowiązuje cisza, nie wolno wnosić do biblioteki jedzenia i picia.
 4. Uczniowie mogą wypożyczyć trzy książki na trzy tygodnie, większą ilość należy uzgodnić z nauczycielem bibliotekarzem.
 5. Po upływie terminu czytelnik jest zobowiązany zgłosić się po prolongatę, należy to uzgodnić z nauczycielem bibliotekarzem.
 6. Przy wypożyczaniu należy zwrócić uwagę na ewentualne uszkodzenia książek i poinformować o nich nauczyciela bibliotekarza.
 7. W przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych materiałów użytkownik jest zobowiązany do zakupu takiej samej pozycji lub wskazanej przez nauczyciela bibliotekarza.
 8. Należy starannie obchodzić się z księgozbiorem i wyposażeniem biblioteki.
 9. Na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego książki należy oddać do biblioteki.
 10. Komputer jest narzędziem służącym do zdobywania wiedzy i informacji i temu celowi powinien służyć w centrum multimedialnym.
 11. Ze sprzętu komputerowego mogą korzystać uczniowie i pracownicy szkoły.
 12. Korzystanie z centrum multimedialnego jest możliwe w godzinach pracy biblioteki szkolnej (z wyjątkiem przerw).
 13. Uczniowie zobowiązani są do dokonania wcześniejszej rezerwacji stanowiska komputerowego, jednostkowy czas użytkowania ograniczony jest do 1 godz.
 14. Na stanowisku komputerowym nie można spożywać posiłków i pić napojów.
 15. Zabrania się instalowania na dyskach komputerów oprogramowania przyniesionego z zewnątrz.
 16. Składowanie własnych i usuwanie istniejących na dyskach twardych plików jest niedozwolone.
 17. Użytkownicy mają możliwość kopiowania wybranych informacji. Kopiowanie może być dokonywane tylko na nowe dyskietki za zgodą opiekuna.
 18. Zabronione jest dokonywanie przez uczniów jakichkolwiek napraw, zmian konfiguracji sprzętu, rozkręcania jednostek centralnych itp.
 19. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputerów należy zgłaszać nauczycielowi bibliotekarzowi.
 20. Uczniowie ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody wynikłe z niezgodnego z powyższym regulaminem użytkowania sprzętu komputerowego.
 21. Podczas pracy z komputerem obowiązują ogólne przepisy bhp, dotyczące obsługi urządzeń elektronicznych i elektrycznych.
 22. W Internecie poruszamy się tylko po stronach dozwolonych i bezpiecznych, Internet służy wyłącznie do poszukiwania informacji o charakterze naukowym potrzebnych do realizacji programu nauczania.
 23. Stanowisko komputerowe pozostawiamy w nienagannym stanie.
 24. Przed wejściem do centrum multimedialnego należy wpisać się do rejestru użytkowników.
 25. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu może spowodować zawieszenie prawa korzystania z usług centrum multimedialnego.