Sprawdź ofertę naszej szkoły na rok szkolny 2018/2019

Rekrutacja 2017

TERMINARZ REKRUTACJI

L.p. Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Rodzaj czynności
1. 4 maja (czwartek) - 9 czerwca (piątek) Składanie wniosku o przyjęcie do szkoły na mragowo.edu.com.pl/Kandydat oraz wymaganych dokumentów* przez kandydatów w szkole pierwszego wyboru
2. 23 czerwca (piątek)- 27 czerwca (wtorek) Składanie świadectw ukończenia gimnazjum oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
3. do 29 czerwca (czwartek) Weryfikacja zgłoszeń kandydatów
4. do 30 czerwca (piątek) Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły.
5. do 4 lipca (wtorek) Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie zakwalifikowanym kandydatom.
6. do 10 lipca (poniedziałek) Potwierdzenie woli przyjęcia przez złożenie w naszej szkole:
- oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum,
- oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
- zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
7. 11 lipca (wtorek) Podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych kandydatów do szkoły.
8. do 12 lipca (środa) do godz. 12 00 Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

Terminy w postępowaniu uzupełniającym

L.p. Termin w postępowaniu uzupełniającym Rodzaj czynności
1. 17 lipca (poniedziałek)- 7 sierpnia (poniedziałek) Składanie wniosku o przyjęcie do szkoły na mragowo.edu.com.pl/Kandydat oraz wymaganych dokumentów* przez kandydatów w szkole pierwszego wyboru
2. Świadectwo składane razem z wnioskiem Składanie świadectw ukończenia gimnazjum oraz zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
3. do 23 sierpnia Weryfikacja zgłoszeń kandydatów
4. do 24 sierpnia (piątek) Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły.
5. do 25 sierpnia (piątek) Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie zakwalifikowanym kandydatom.
6. do 29 sierpnia (wtorek) Potwierdzenie woli przyjęcia przez złożenie w naszej szkole:
- oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum,
- oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,
- zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.
7. 31 sierpnia (czwartek) Podanie do publicznej wiadomości listy przyjętych i nieprzyjętych kandydatów do szkoły.
8. do 1 września (piątek) do godz 12:00 Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.