Test wiedzy o żołnierzach wyklętych

Danuta Siedzikówna „Inka” była:

Narodowy Dzień Wyklętych powstał z inicjatywy:

W jakim dniu obchodzimy święto Żołnierzy Wyklętych?

Zaznacz fałszywe zdanie

Kto był pierwszym dowódcą Armii Krajowej?

W którym roku utworzono Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość (WiN)?

Żył w latach 1901 – 1948. Żołnierz Armii Krajowej, współzałożyciel Tajnej Armii Polskiej. Więzień i organizator ruchu oporu w KL Auschwitz. Oskarżony i skazany przez władze komunistyczne Polski Ludowej na karę śmierci. Wyrok wykonany został 25 maja 1948 roku w więzieniu mokotowskim na Rakowickiej poprzez strzał w tył głowy. O kim mowa?

Kto był pierwszym dowódcą Narodowych Sił Zbrojnych?

Jaki pseudonim nosił August Emil Fieldorf?

Do kogo należą słowa: „Przyjdzie zwycięstwo, jeszcze Polska nie zginęła”?