Od 1 września 2018 roku nasze szkoły weszły w skład nowej placówki – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie. Adres nowej strony internetowej: https://www.ckziumragowo.pl/.

Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie

Wykaz podręczników obowiązujących w szkołach Zespołu Szkół Zawodowych w Mrągowie

WYKAZ PROGRAMÓW NAUCZANIA I PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ZSZ W MRĄGOWIE OD ROKU SZK. 2015/2016 DO ROKU SZKOLNEGO 2017/2018, Zasadnicza Szkoła Zawodowa (na cały cykl kształcenia)

Klasa 1A (522301) SPRZEDAWCA

PRZEDMIOT NUMER PROGRAMU SZKOLNEGO PODRĘCZNIK (tytuł, autor, wydawnictwo, nr dopuszczenia podręcznika)
KLASA I 2015/2016 KLASA II 2016/2017 KLASA III 2017/2018 KLASA I 2015/2016 KLASA II 2016/2017 KLASA III 2017/2018
Jęz. polski Nr 1 ZSZ- O – 2012/2013 Nr 1 ZSZ- O – 2012/2013 Nr 1 ZSZ- O – 2012/2013 Jolanta Kusiak Podręcznik Język polski. Seria Odkrywamy na nowo NR DOP 526/1/2012 Jolanta Kusiak Podręcznik Język polski. Seria Odkrywamy na nowo NR DOP 526/1/2012 Podręcznik Język polski. Część 2. Barbara Chuderska. Numer dopuszczenia MEN 526/2/2013 Podręcznik Język polski. Część 2. Barbara Chuderska. Numer dopuszczenia MEN 526/2/2013
Jęz. niemiecki Nr 2 – ZSZ - O – IV-.O N – 2012/2013 Nr 2 – ZSZ - O – IV-.O N – 2012/2013 Nr 2 – ZSZ - O – IV-.O N – 2012/2013 „Genau!”. Carle Tkadkećkova, Petr Tlusty. Lektor Klett. Nr dop. 651/1/2013 „Genau!”. Carle Tkadkećkova, Petr Tlusty. Lektor Klett. Nr dop. 651/1/2013 „Genau!”.Część 2. Carle Tkadkećkova, Petr Tlusty. Lektor Klett. Nr dop. 651/1/2013
Jęz. angielski Nr 3 – ZSZ – O - IV.OA - 2012/2013 Nr 3 – ZSZ – O - IV.OA - 2012/2013 Nr 3 – ZSZ – O - IV.OA - 2012/2013 New Matura Solutions Elementary nr 361/1/2012 aut: Tim Falla, Paul A. Davies, M. Wieruszewska New Matura Solutions Elementary nr 361/1/2012 aut: Tim Falla, Paul A. Davies, M. Wieruszewska New Matura Solutions Elementary nr 361/1/2012 aut: Tim Falla, Paul A. Davies, M. Wieruszewska
Historia Nr 5-ZSZ-0-2012/2013 Nr 5-ZSZ-0-2012/2013 -------------------- „Poznać przeszłość. Wiek XX”, Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow. Nowa Era, 525/2012 „Poznać przeszłość. Wiek XX”, Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow. Nowa Era, 525/2012 -----------------------------
Wiedza o społeczeństwie ------------------ ------------------ Nr 16-T/ZSZ-O-2013 -------------------------------- ------------------------------ „W centrum uwagi”. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. Janicki Arkadiusz, Nowa Era 505/2012
Podstawy przedsiębiorczości Nr 6-ZSZ-O-2012/2013 Nr 6-ZSZ-O-2012/2013 -------------------- „Krok w przedsiębiorczość”. Z. Makieła, T. Rachwał, Nowa Era, 467/2012 „Krok w przedsiębiorczość”. Z. Makieła, T. Rachwał, Nowa Era, 467/2012 -----------------------------
Geografia Nr 7-ZSZ- O – 2012/2013 ------------------ -------------------- „Oblicza geografii”.Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.Zakres podstawowy. 433/2012 Autorzy: Radosław Uliszak, Krzystof Wiedermann ------------------------------ -----------------------------
Biologia ------------------ Nr8-ZSZ-O-2012/2013 -------------------- -------------------------------- „Biologia na czasie” . Emilia Bonar, Weronika Krzeszowiec-Jeleń, Nowa Era 450/2012 -----------------------------
Chemia ------------------ Nr 9-ZSZ-O-2012/2013 -------------------- -------------------------------- R.Hassa, A.Mrzigod „To jest chemia”.Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.Zakres podstawowy. NOWA ERA 438/2012 -----------------------------
Fizyka Nr 10-ZSZ-O-2012/2013 ------------------ ------------------- M.Braun, W. Śliwa „Odkryć fizykę” Nowa Era 447/2012 ------------------------------ -----------------------------
Matematyka Nr 11-ZSZ-O-2012/2013 Nr 11-ZSZ-O-2012/2013 Nr 11-ZSZ-O-2012/2013 L. Wojciechowska. M. Bryński. K. Szymański. Matematyka dla ZSZ. WSiP 580/1/2012 L. Wojciechowska. M. Bryński. K. Szymański. Matematyka dla ZSZ. WSiP 580/1/2012 L. Wojciechowska. M. Bryński. K. Szymański. Matematyka dla ZSZ. WSiP 580/1/2012
Informatyka Nr 12 –zsz-O-2012/2013 ------------------ -------------------- Podręcznik Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres podstawowy. Jarosław Składkowski. Helion 542/2012 ------------------------------ -----------------------------
W-f Nr 13-ZSZ-O-2012/2013 Nr 13-ZSZ-O-2012/2013 Nr 13-ZSZ-O-2012/2013 -------------------------------- ------------------------------ -----------------------------
Edukacja dla bezpieczeństwa Nr 14- ZSZ-O-2012/2013 Nr 14- ZSZ-O-2012/2013 Nr 14- ZSZ-O-2012/2013 „Edukacja dla bezpieczeństwa”. M. Goniewicz, A. Nowak-Kowal, Z. Smutek. OPERON 411/2012 ------------------------------ ----------------------------
Zajęcia z wychowawcą ------------------ ------------------ -------------------- -------------------------------- ----------------------------- -----------------------------
Religia AZ-4-01/10 AZ-4-01/10 AZ-4-01/10 J. Szpeta, D. Jackowiak. „Moje miejsce w Kościele”. J. Szpeta, D. Jackowiak. „Moje miejsce w świecie”. J. Szpeta, D. Jackowiak. „Moje miejsce w rodzinie”.
Wychowanie do życia w rodzinie ------------------ ------------------ -------------------- -------------------------------- ------------------------------ ----------------------------
Przedsiębiorstwo w handlu Nr 13-ZSZ-Z-2012/2013 Nr 13-ZSZ-Z-2012/2013 -------------------- T. Gorzelany, W. Aue „Prowadzenia działalności gospodarczej”. T. Gorzelany, W. Aue „Prowadzenia działalności gospodarczej”. ----------------------------
Towaroznawstwo Nr 13-ZSZ-Z-2012/2013 Nr 13-ZSZ-Z-2012/2013 Nr 13-ZSZ-Z-2012/2013 Marta Misiarz, Katarzyna Kocierz. „Towaroznawstwo”. REA NR DOP 28/2008 Danuta Kołożyn-Krajewska, Tadeusz Sikora. „Towaroznawstwo żywności”. WSiP NR DOP 16/2004 Piotr Miller, Halina Rawdanowicz. „Towaroznawstwo wyrobów nieżywnościowych”. WSiP NR DOP 01/2005 Piotr Miller, Halina Rawdanowicz. „Towaroznawstwo wyrobów nieżywnościowych”. WSiP NR DOP 01/2005
Organizacja i technika sprzedaży Nr 13-ZSZ-Z-2012/2013 Nr 13-ZSZ-Z-2012/2013 -------------------- Krzysztof Szczęch. „Bezpieczeństwo i higiena pracy”. WSiP D. Andrzejczak, A.Mikina, „Organizacja sprzedaży cz.1 towar jako przedmiot handlu, cz. 2 organizacja i techniki sprzedaży”. D. Andrzejczak, A. Mikina, „Organizacja sprzedaży cz.1 towar jako przedmiot handlu”, cz. 2 „organizacja i techniki sprzedaży”. ----------------------------
Obsługa klienta Nr 13-ZSZ-Z-2012/2013 Nr 13-ZSZ-Z-2012/2013 Nr 13-ZSZ-Z-2012/2013 D. Andrzejczak, A.Mikina, „Sprzedaż towarów”, cz.1 „Obsługa klienta”. D. Andrzejczak, A.Mikina, „Sprzedaż towarów”, cz.1 „Obsługa klienta”. D. Andrzejczak, A. Mikina, „Sprzedaż towarów”, cz.1 „Obsługa klienta”.
Język angielski w branży handlowej ------------------ NR-14-ZSZ-Z-2012/2013 NR-14-ZSZ-Z-2012/2013 -------------------------------- Career Paths „Business English”. J.Taylor, J.Zeter. Career Paths „Business English”. J.Taylor, J.Zeter.
Język niemiecki w branży handlowej ----------------- NR-13-ZSZ-Z-2012/2013 NR-13-ZSZ-Z-2012/2013 -------------------------------- Joanna Badowska – Kionka. ,,Język niemiecki zawodowy w branży ekonomicznej”. WSiP Joanna Badowska – Kionka. ,,Język niemiecki zawodowy w branży ekonomicznej”. WSiP

Klasa 1B WIELOZAWODOWA

PRZEDMIOT NUMER PROGRAMU SZKOLNEGO PODRĘCZNIK (autor, wydawnictwo, nr dopuszczenia podręcznika)
KLASA I 2015/2016 KLASA II 2016/2017 KLASA III 2017/2018 KLASA I 2015/2016 KLASA II 2016/2017 KLASA III 2017/2018
jęz. polski Nr 1 ZSZ- O – 2012/2013 Nr 1 ZSZ- O – 2012/2013 Nr 1 ZSZ- O – 2012/2013 Jolanta Kusiak. Podręcznik Język polski. Seria Odkrywamy na nowo NR DOP 526/1/2012 Podręcznik Język polski. Część 2. Barbara Chuderska. Numer dopuszczenia MEN 526/2/2013 Podręcznik Język polski. Część 2. Barbara Chuderska. Numer dopuszczenia MEN 526/2/2013
Jęz. niemiecki Nr 2 – ZSZ - O – IV- O N – 2012/2013 Nr 2 – ZSZ - O – IV- O N – 2012/2013 Nr 2 – ZSZ - O – IV-. O N – 2012/2013 „Genau!”. Carle Tkadkećkova, Petr Tlusty. Lektor Klett. Nr dop. 651/1/2013 „Genau!”. Carle Tkadkećkova, Petr Tlusty. Lektor Klett. Nr dop. 651/1/2013 „Genau!”.Część 2. Carle Tkadkećkova, Petr Tlusty. Lektor Klett. Nr dop. 651/1/2013
Jęz. angielski Nr 3 – ZSZ – O - IV.OA - 2012/2013 Nr 3 – ZSZ – O - IV.OA - 2012/2013 Nr 3 – ZSZ – O - IV.OA - 2012/2013 New Matura Solutions Elementary nr 361/1/2012 aut: Tim Falla, Paul A. Davies, M. Wieruszewska. New Matura Solutions Elementary nr 361/1/2012 aut: Tim Falla, Paul A. Davies, M. Wieruszewska New Matura Solutions Elementary nr 361/1/2012 aut: Tim Falla, Paul A. Davies, M. Wieruszewska.
Historia Nr 5-ZSZ-0-2012/2013 Nr 5-ZSZ-0-2012/2013 --------------------- „Poznać przeszłość. Wiek XX”, Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow. Nowa Era, 525/2012 „Poznać przeszłość. Wiek XX”, Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow. Nowa Era, 525/2012 ----------------------------
Wiedza o społeczeństwie ---------------- ------------------- Nr 16-T/ZSZ-O-2013 ---------------------------------- ------------------------------- „W centrum uwagi”. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. Janicki Arkadiusz. Nowa Era 505/2012
Podstawy przedsiębior-czości Nr 6-ZSZ-O-2012/2013 Nr 6-ZSZ-O-2012/2013 --------------------- „Krok w przedsiębiorczość” Z. Makieła, T. Rachował. Nowa Era, 467/2012 „Krok w przedsiębiorczość”. Z. Makieła, T. Rachował. Nowa Era, 467/2012 ----------------------------
Geografia z ochroną i kształtowaniem środowiska Nr 7-ZSZ- O – 2012/2013 ------------------- --------------------- „Oblicza geografii”.Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.Zakres podstawowy. 433/2012 Autorzy: Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann. ------------------------------- ----------------------------
Biologia ---------------- Nr8-ZSZ-O-2012/2013 ------------------ ---------------------------------- ..Biologia na czasie”. Emilia Bonar, Weronika Krzeszowiec-Jeleń. Nowa Era 450/2012 ----------------------------
Chemia ---------------- Nr 9-ZSZ-O-2012/2013 ------------------ --------------------------------- R.Hassa, A.Mrzigod „To jest chemia”.Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.Zakres podstawowy. NOWA ERA 438/2012 ----------------------------
Fizyka Nr 10-ZSZ-O-2012/2013 --------------- --------------------- M. Braun, W. Śliwa. „Odkryć fizykę”. Nowa Era 447/2012 ------------------------------ ----------------------------
Matematyka Nr 11-ZSZ-O-2012/2013 Nr 11-ZSZ-O-2012/2013 Nr 11-ZSZ-O-2012/2013 L. Wojciechowska M. Bryński K. Szymański. Matematyka dla ZSZ. WSiP 580/1/2012 L. Wojciechowska M. Bryński K. Szymański. Matematyka dla ZSZ. WSiP 580/1/2012 L. Wojciechowska M. Bryński K. Szymański. Matematyka dla ZSZ. WSiP 580/1/2012
Informatyka Nr 12 –ZSZ-O-2012/2013 ------------------- --------------------- Podręcznik Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres podstawowy. Jarosław Składkowski. Helion 542/2012 ------------------------------- ----------------------------
W-f Nr 13-ZSZ-O-2012/2013 Nr 13-ZSZ-O-2012/2013 Nr 13-ZSZ-O-2012/2013 --------------------------------- ------------------------------ ----------------------------
Edukacja dla bezpieczeństwa Nr 14- ZSZ-O-2012/2013 ----------------- -------------------- „Edukacja dla bezpieczeństwa”. M. Goniewicz, A. Nowak-Kowal, Z. Smutek. OPERON 411/2012 ------------------------------- --------------------------
Zajęcia z wychowawcą --------------- ------------------- --------------------- --------------------------------- ------------------------------ ----------------------------
Religia AZ-4-01/10 AZ-4-01/10 AZ-4-01/10 J. Szpeta, D. Jackowiak „Moje miejsce w Kościele” J. Szpeta, D. Jackowiak „Moje miejsce w świecie.” J. Szpeta, D. Jackowiak „Moje miejsce w rodzinie”.
Wychowanie do życia w rodzinie --------------- ------------------- --------------------- ---------------------------------- ------------------------------- ----------------------------
Zajęcia praktyczne ---------------- ------------------ --------------------- --------------------------------- ------------------------------- ----------------------------

Klasa 1C (512001) KUCHARZ

PRZEDMIOT NUMER PROGRAMU SZKOLNEGO PODRĘCZNIK (autor, wydawnictwo, nr dopuszczenia podręcznika)
KLASA I 2015/2016 KLASA II 2016/2017 KLASA III 2017/2018 KLASA I 2015/2016 KLASA II 2016/2017 KLASA III 2017/2018
język polski Nr 1 ZSZ- O – 2012/2013 Nr 1 ZSZ- O – 2012/2013 Nr 1 ZSZ- O – 2012/2013 Jolanta Kusiak Podręcznik. Język polski. Seria Odkrywamy na nowo NR DOP 526/1/2012 Podręcznik Język polski. Część 2. Barbara Chuderska. Numer dopuszczenia MEN 526/2/2013 Podręcznik Język polski. Część 2. Barbara Chuderska. Numer dopuszczenia MEN 526/2/2013
Jęz. niemiecki Nr 2 – ZSZ - O – IV-.O N – 2012/2013 Nr 2 – ZSZ - O – IV-.O N – 2012/2013 Nr 2 – ZSZ - O – IV-.O N – 2012/2013 „Genau!”. Carle Tkadkećkova, Petr Tlusty, Lektor Klett. Nr dop. 651/1/2013 „Genau!”. Carle Tkadkećkova, Petr Tlusty. Lektor Klett. Nr dop. 651/1/2013 „Genau!”.Część 2. Carle Tkadkećkova, Petr Tlusty. Lektor Klett. Nr dop. 651/1/2013
Jęz. angielski Nr 3 – ZSZ – O - IV.OA - 2012/2013 Nr 3 – ZSZ – O - IV.OA - 2012/2013 Nr 3 – ZSZ – O - IV.OA - 2012/2013 New Matura Solutions Elementary nr 361/1/2012 aut: Tim Falla, Paul A. Davies, M. Wieruszewska New Matura Solutions Elementary nr 361/1/2012 aut: Tim Falla, Paul A. Davies, M. Wieruszewska New Matura Solutions Elementary nr 361/1/2012 aut: Tim Falla, Paul A. Davies, M. Wieruszewska
Historia Nr 5-ZSZ-0-2012/2013 Nr 5-ZSZ-0-2012/2013 ------------------- „Poznać przeszłość. Wiek XX”, Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow. Nowa Era, 525/2012 „Poznać przeszłość. Wiek XX”, Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow. Nowa Era, 525/2012 -----------------------------
Wiedza o społeczeństwie ------------------ ------------------ Nr 16-T-O-2013/Z -------------------------------- ------------------------------ „W centrum uwagi”. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. Janicki Arkadiusz. Nowa Era 505/2012
Podstawy przedsiębiorczości Nr 6-ZSZ-O-2012/2013 Nr 6-ZSZ-O- 2012/2013 -------------------- „Krok w przedsiębiorczość”. Z. Makieła, T. Rachwał. Nowa Era, 467/2012 „Krok w przedsiębiorczość”. Z. Makieła, T. Rachwał. Nowa Era, 467/2012 -----------------------------
Geografia Nr 7-ZSZ- O – 2012/2013 ------------------ -------------------- „Oblicza geografii”Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.Zakres podstawowy. 433/2012 Autorzy: Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann. ------------------------------ -----------------------------
Biologia ------------------ Nr 8-ZSZ-O-2012/2013 -------------------- -------------------------------- „Biologia na czasie” Emilia Bonar, Weronika Krzeszowiec-Jeleń. Nowa Era 450/2012 -----------------------------
Chemia ------------------ Nr 9-ZSZ-O-2012/2013 -------------------- -------------------------------- R. Hassa, A. Mrzigod „To jest chemia”.Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnychZakres podstawowy NOWA ERA 438/2012 -----------------------------
Fizyka Nr 10-ZSZ-O-2012/2013 ------------------ ------------------- M. Braun, W. Śliwa. „Odkryć fizykę”. Nowa Era 447/2012 ------------------------------ -----------------------------
Matematyka Nr 11-ZSZ-O-2012/2013 Nr 11-ZSZ-O-2012/2013 Nr 11-ZSZ-O-2012/2013 L. Wojciechowska. M. Bryński. K. Szymański. Matematyka dla ZSZ. WSiP 580/1/2012 L. Wojciechowska. M. Bryński. K. Szymański. Matematyka dla ZSZ. WSiP 580/1/2012 L. Wojciechowska. M. Bryński. K. Szymański. Matematyka dla ZSZ. WSiP 580/1/2012
Informatyka Nr 12 –ZSZ-O-2012/2013 ------------------ -------------------- Podręcznik Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres podstawowy. Jarosław Składkowski. Helion 542/2012 ----------------------------- -----------------------------
W-f Nr 13-ZSZ-O-2012/2013 Nr 13-ZSZ-O-2012/2013 Nr 13-ZSZ-O-2012/2013 -------------------------- ----------------------------- ----------------------------
Edukacja dla bezpieczeństwa Nr 14- ZSZ-O-2012/2013 ------------------ -------------------- „Edukacja dla bezpieczeństwa”. M. Goniewicz, A. Nowak-Kowal, Z. Smutek. OPERON 411/2012 ----------------------------- ----------------------------
Zajęcia z wychowawcą ----------------- ------------------ -------------------- -------------------------------- ------------------------------ ----------------------------
Religia AZ-4-01/10 AZ-4-01/10 AZ-4-01/10 J. Szpeta, D. Jackowiak. „Moje miejsce w Kościele”. J. Szpeta, D. Jackowiak. „Moje miejsce w świecie”. J. Szpeta, D. Jackowiak „Moje miejsce w rodzinie”.
Wychowanie do życia w rodzinie ----------------- ------------------ -------------------- ------------------------------- ------------------------------ --------------------------
Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii Nr 15-ZSZ-Z-20102/2013, Nr 15-ZSZ-Z-20102/2013, -------------------- Marzanna Zienkiewicz Wyd: WSiP Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów. Część 3 Wyposażenie zakładów gastronomicznych. „Bezpieczeństwo i higiena pracy”. Wanda Bukała, Krzysztof Szczęch. Marzanna Zienkiewicz Wyd: WSiP Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów. Część 3 Wyposażenie zakładów gastronomicznych. „Bezpieczeństwo i higiena pracy”. Wanda Bukała, Krzysztof Szczęch. Marzanna Sienkiewicz Wyd: WSiP Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów. Część 3 Wyposażenie zakładów gastronomicznych. „Bezpieczeństwo i higiena pracy”. Wanda Bukała, Krzysztof Szczęch.
Działalność gospodarcza w gastronomii ----------------- Nr 15-ZSZ-Z-20102/2013 Nr 15-ZSZ-Z-20102/2013 ------------------------------- T.Gorzelany, W.Aue. „Prowadzenia działalności gospodarczej”. T.Gorzelany, W.Aue. „Prowadzenia działalności gospodarczej”.
Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem Nr 15-ZSZ-Z-20102/2013 Nr 15-ZSZ-Z-20102/2013 Nr 15-ZSZ-Z-20102/2013 Anna Kmiotek. Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów. Towaroznawstwo i przechowywanie żywności. Wyd. WSiP Anna Kmiotek. Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów. Towaroznawstwo i przechowywanie żywności. Wyd. WSiP Anna Kmiotek. Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów. Towaroznawstwo i przechowywanie żywności. Wyd. WSiP
Procesy technologiczne w gastronomii Nr 15-ZSZ-Z-20102/2013 Nr 15-ZSZ-Z-20102/2013 Nr 15-ZSZ-Z- Anna Kmiotek Technologia Gastronomiczna. Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów, cz. 1i2 Wyd: WSiP Anna Kmiołek Technologia Gastronomiczna Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów, cz.1i 2 Wyd: WSiP Anna Kmiotek Technologia Gastronomiczna. Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów, cz. 1 i 2 Wyd: WSiP
Język niemiecki w branży gastronomicznej ------------------ Nr 16-ZSZ-Z-12/13 Nr 16-ZSZ-Z-12/13 -------------------------------- Anna Dul. Wydawnictwo WSiP „Język niemiecki zawodowy w gastronomii”. Wydawnictwo WSiP. „Język niemiecki zawodowy w gastronomii”.
Język angielski w branży gastronomicznej ------------------ NR-17-ZSZ-Z-2012/2013 NR-17-ZSZ-Z-2012/2013 -------------------------------- Career Paths „Cooking” wyd. Egis Career Paths „Cooking” wyd. Egis
Gastronomia w praktyce - zajęcia praktyczne ------------------ ------------------ -------------------- -------------------------------- ----------------------------- -----------------------------

Klasa 1J (723103) MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

PRZEDMIOT NUMER PROGRAMU SZKOLNEGO PODRĘCZNIK (autor, wydawnictwo, nr dopuszczenia podręcznika)
KLASA I 2015/2016 KLASA II 2016/2017 KLASA hIII h2017/2018 KLASA I 2015/2016 KLASA II 2016/2017 KLASA III 2017/2018
język polski Nr 1 ZSZ- O – 2012/2013 Nr 1 ZSZ- O – 2012/2013 Nr 1 ZSZ- O – 2012/2013 Jolanta Kusiak. Podręcznik. Język polski. Seria Odkrywamy na nowo NR DOP 526/1/2012 Podręcznik. Język polski. Część 2. Barbara Chuderska. Numer dopuszczenia MEN 526/2/2013 Podręcznik. Język polski. Część 2 Barbara Chuderska. Numer dopuszczenia MEN 526/2/2013
Jęz. niemiecki Nr 2 – ZSZ - O – IV-O N – 2012/2013 Nr 2 – ZSZ - O – IV-O N – 2012/2013 Nr 2 – ZSZ - O – IV-O N – 2012/2013 „Genau!”. Carle Tkadkećkova, Petr Tlusty. Lektor Klett. Nr dop. 651/1/2013 „Genau!”. Carle Tkadkećkova, Petr Tlusty. Lektor Klett. Nr dop. 651/1/2013 „Genau!”.Część 2. Carle Tkadkećkova, Petr Tlusty. Lektor Klett. Nr dop. 651/1/2013
Jęz. angielski Nr 3 – ZSZ – O - IV.OA - 2012/2013 Nr 3 – ZSZ – O - IV.OA - 2012/2013 Nr 3 – ZSZ – O - IV.OA - 2012/2013 New Matura Solutions Elementary nr 361/1/2012 aut: Tim Falla, Paul A. Davies, M. Wieruszewska New Matura Solutions Elementary nr 361/1/2012 aut: Tim Falla, Paul A. Davies, M. Wieruszewska New Matura Solutions Elementary nr 361/1/2012 aut: Tim Falla, Paul A. Davies, M. Wieruszewska
Historia Nr 5-ZSZ-0-2012/2013 Nr 5-ZSZ-0-2012/2013 -------------------- „Poznać przeszłość. Wiek XX”, Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow. Nowa Era, 525/2012 „Poznać przeszłość. Wiek XX”, Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow. Nowa Era, 525/2012 ------------------------------
Wiedza o społeczeństwie ------------------ ------------------ Nr 16-T-O-2013/Z -------------------------------- ------------------------------ „W centrum uwagi”. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. Janicki Arkadiusz. Nowa Era 505/2012
Podstawy przedsiębior -czości Nr 6-ZSZ-O- 2012/2013 Nr 6-ZSZ-O-2012/2013 -------------------- „Krok w przedsiębiorczość”. Z. Makieła, T. Rachował. Nowa Era, 467/2012 „Krok w przedsiębiorczość”. Z. Makieła, T. Rachował. Nowa Era, 467/2012 ------------------------------
Geografia Nr 7-ZSZ- O – 2012/2013 ------------------ -------------------- „Oblicza geografii”.Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.Zakres podstawowy. 433/2012 Autorzy: Radosław Uliszak, Krzystof Wiedermann. ------------------------------ ------------------------------
Biologia ------------------ Nr8-ZSZ-O-2012/2013 -------------------- -------------------------------- „Biologia na czasie”. Emilia Bonar, Weronika Krzeszowiec-Jeleń. Nowa Era 450/2012 ------------------------------
Chemia ------------------ Nr 9-ZSZ-O-2012/2013 -------------------- -------------------------------- R.Hassa, A.Mrzigod „To jest chemia”.Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.Zakres podstawowy. NOWA ERA 438/2012 ------------------------------
Fizyka Nr 10-ZSZ-O-2012/2013 ------------------ -------------------- M.Braun, W. Śliwa „Odkryć fizykę”. Nowa Era 447/2012 ------------------------------ ------------------------------
Matematyka Nr 11-ZSZ-O-2012/2013 Nr 11-ZSZ-O-2012/2013 Nr 11-ZSZ-O-2012/2013 L. Wojciechowska. M. Bryński. K. Szymański. Matematyka dla ZSZ. WSiP 580/1/2012 L. Wojciechowska. M. Bryński. K. Szymański. Matematyka dla ZSZ. WSiP 580/1/2012 L. Wojciechowska. M. Bryński. K. Szymański. Matematyka dla ZSZ. WSiP 580/1/2012
Informatyka Nr 12 –zsz-O-2012/2013 ------------------ -------------------- Podręcznik Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres podstawowy. Jarosław Składkowski. Helion 542/2012 ------------------------------ ------------------------------
W-f Nr 13-ZSZ-O-2012/2013 Nr 13-ZSZ-O-2012/2013 Nr 13-ZSZ-O-2012/2013 -------------------------------- ------------------------------ ------------------------------
Edukacja dla bezpieczeństwa Nr 14- ZSZ-O-2012/2013 ----------------- ------------------- „Edukacja dla bezpieczeństwa”. M. Goniewicz, A. Nowak-Kowal, Z. Smutek. OPERON 411/2012 ----------------------------- ---------------------------
Zajęcia z wychowawcą ------------------ ------------------ -------------------- -------------------------------- ------------------------------ ------------------------------
Religia AZ-4-01/10 AZ-4-01/10 AZ-4-01/10 J. Szpeta, D. Jackowiak „Moje miejsce w Kościele” J. Szpeta, D. Jackowiak „Moje miejsce w świecie.” J. Szpeta, D. Jackowiak „Moje miejsce w rodzinie”.
Wychowanie do życia w rodzinie ------------------ ------------------ -------------------- -------------------------------- ------------------------------ ------------------------------
Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem samochodowym ------------------ Nr 18-ZSZ-Z-2012/2013 Nr 18-ZSZ-Z-2012/2013 -------------------------------- T. Gorzelany, W. Aue. „Prowadzenia działalności gospodarczej”. T. Gorzelany, W. Aue. „Prowadzenia działalności gospodarczej”.
Język angielski w branży samochodowej ------------------ NR-20-ZSZ-Z-2012/2013 -------------------- -------------------------------- Career Paths „Mechanics” J. D. Dearholt ------------------------------
Język niemiecki w branży samochodowej ------------------ Nr19-ZSZ-Z-2012/2013 -------------------- -------------------------------- Piotr Rochowski ,,Język niemiecki zawodowy w branży mechanicznej i samochodowej”. WSiP ------------------------------
Technologia mechaniczna Nr18-ZSZ-Z-2012/2013 Nr18-ZSZ-Z-2012/2013 -------------------- Stanisław Okoniewski Technologia mechaniczna. Wyd. WSiP Stanisław Okoniewski Technologia mechaniczna. Wyd. WSiP ------------------------------
Budowa i naprawa pojazdów samochodowych Nr18-ZSZ-Z-2012/2013 Nr18-ZSZ-Z-2012/2013 Nr18-ZSZ-Z-2012/2013 Tadeusz Rychter Mechanik Pojazdów Samochodowych. Wyd. WSiP Tadeusz Rychter Mechanik Pojazdów Samochodowych. Wyd. WSiP Tadeusz Rychter Mechanik Pojazdów Samochodowych. Wyd. WSiP
Podstawy konstrukcji maszyn Nr18-ZSZ-Z-2012/2013 ------------------ -------------------- Piotr Boś, Sławomir Starz. Podstawy konstrukcji maszyn. Cz.1 wstęp do projektowania. Wyd. Wkł Nr dop.: MEN 21/2010 ------------------------------ ------------------------------
Diagnostyka pojazdów samochodowych ------------------ ------------------ Nr18-ZSZ-Z-2012/2013 -------------------------------- ------------------------------ Krzysztof Trzeciak. Diagnostyka Pojazdów Samochodowych. Wyd. Wkł
Przepisy ruchu drogowego ------------------ Nr18-ZSZ-Z-2012/2013 -------------------- -------------------------------- „Kierowca doskonały B”. Wg. Henryka Próchniewicza. Wyd. IMAGE ------------------------------
Elektrotechnika i elektronika ------------------ Nr18-ZSZ-Z-2012/2013 -------------------- -------------------------------- Elektrotechnik i elektronika pojazdów samochodowych. WSIP Jerzy Ocioszyński. ------------------------------
Pracownia samochodowa – zajęcia praktyczne. ------------------ ------------------ -------------------- -------------------------------- ------------------------------ ------------------------------

WYKAZ PROGRAMÓW NAUCZANIA I PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ZSZ W MRĄGOWIE OD ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 DO ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 technikum (na cały cykl kształcenia)

Klasa 1 TŻG (343404) TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

PRZEDMIOT NR PROGRAMU PODRĘCZNIK (autor, wydawnictwo, nr dopuszczenia podręcznika
KLASA I 2015/2016 KLASA II 2016/2017 KLASA III 2017/2018 KLASA IV 2018/2019 KLASA I 2015/2016 KLASA II 2016/2017 KLASA III 2017/2018 KLASA IV 2018/2019
język polski Nr 1-T- O – 2012/2013 Nr 1-T- O – 2012/2013 Nr 1-T- O – 2012/2013 Nr 1-T- O – 2012/2013 Urszula Jagiełło, Renata Janicka-Szyszko, Magdalena Steblecka-Jankowska Język polski 1 zakres podstawowy i rozszerzony cz. 1 Seria Odkrywamy na nowo MEN 444/1/2012 Renata Janicka-Szyszko, Magdalena Steblecka-Jankowska Język polski 2 zakres podstawowy i rozszerzony cz. 2 Seria Odkrywamy na nowo. MEN 444/2/2012 Wyd. Operon Podręcznik Język polski 3 zakres podstawowy i rozszerzony cz. 3 Donata Dominik-Stawicka Numer dopuszczenia MEN 444/3/2013 Podręcznik Język polski 4 zakres podstawowy i rozszerzony cz.4  Katarzyna Budna, Jolanta Manthey Numer dopuszczenia MEN 444/4/2013 Wyd. Operon Podręcznik Język polski 4 zakres podstawowy i rozszerzony cz.4  Katarzyna Budna, Jolanta Manthey Numer dopuszczenia MEN 444/4/2013 Wyd. Operon Podręcznik Język polski 5 zakres podstawowy i rozszerzony cz.5.  Ewa Dunaj, Bogna Zagórska. Seria Odkrywamy na nowo Numer dopuszczenia MEN 444/5/2014 Wyd. Operon
Język I- szy Jęz. niemiecki Nr 2-T-OR-IV.I-2012/2013 Nr 2-T-OR-IV.I-2012/2013 Nr 2-T-OR-IV.I-2012/2013 Nr 2-T-OR-IV.I-2012/2013 Welttour I S.Mróz –Dwornikowska. K.Szachowska. Nr.459/1/2012 Welttour II S.Mróz –Dwornikowska. K.Szachowska. Nr.459/2/2012 Welttour III S.Mróz –Dwornikowska. K.Szachowska. Nr.459/3/2013 Repetytorium maturalne. Direk Wyd. LektorKlett 358/2011
Język I- szy Jęz. angielski Nr 3 – T – OR – IV. I A – 2012/2013 Nr 3 – T – OR – IV. I A – 2012/2013 Nr 3 – T – OR – IV. I A – 2012/2013 Nr 3 – T – OR – IV. I A – 2012/2013 Gateway plus Pre-intermediate. David Spencer. Wyd. Macmillan. Gateway plus Pre-intermediate. David Spencer. Wyd. Macmillan. Matura repetytorium 2015 poziom podstawowy i rozszerzony. Nr 710/2014 Aut. Marta Rosińska, Lynda Edwards. Wyd. Macmillan Matura repetytorium 2015 poziom podstawowy i rozszerzony. Nr 710/2014 Aut. Marta Rosińska, Lynda Edwards Wyd. Macmillan
Język II- gi Jęz. niemiecki Nr 2-T-O-IV.I-2012/2013 Nr 2-T-O-IV.I-2012/2013 Nr 2-T-O-IV.I-2012/2013 Nr 2-T-O-IV.I-2012/2013 Welttour I S.Mróz –Dwornikowska. K.Szachowska Nr.459/1/2012 Welttour I i II S.Mróz –Dwornikowska. K.Szachowska. Nr.459/1/2012 Welttour II S.Mróz Dwornikowska. K.Szachowska. Nr.459/1/2012 Welttour III S.Mróz – Dwornikowska. K.Szachowska. Nr.459/1/2012
Język II- gi Język angielski NR 3 – T – O – IV. O A – 2012/2013 NR 3 – T – O – IV. O A – 2012/2013 NR 3 – T – O – IV. O A – 2012/2013 NR 3 – T – O – IV. O A – 2012/2013 Gateway plus Elementary. David Spencer. Wyd. Macmillan Gateway plus Elementary. David Spencer. Wyd. Macmillan Matura explorer Elementary Nr. 331/1/2011/z1 Aut. John Hughes, Beata Polit. Matura explorer Elementary Nr. 331/1/2011/z1 Aut. John Hughes, Beata Polit.
Wiedza o kulturze Nr 4-T-O – 2012/2013 ------------ -------------- ------------------- Monika Bokiniec, Barbara Forysiewicz, Jacek Michałowski, Natalia Mrozkowiak-Nastrożna, Grzegorz Nazaruk, Magdalena Sacha, Grażyna Świętochowska. Spotkania z kulturą” – nowa podstawa programowa. 449/2012 ---------------------- -------------------- -------------------
Historia Nr 5-T-O-2012/2013 -------------- ------------- --------------- „Poznać przeszłość. Wiek XX”, Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow. Nowa Era. 525/2012 ---------------------- -------------------- -------------------
Historia i społeczeństwo --------------- -------------- Nr 15-T-O-2013 Nr 15-T-O-2013 ------------------------ ---------------------- Historia i społeczeństwo. Ojczysty Panteon i ojczyste spory. Marcin Markowicz, Olga Pytlińska, Agata Wyrda, WSiP, nr dop. 644/1/2013 Historia i społeczeństwo Ojczysty Panteon i ojczyste spory. Marcin Markowicz, Olga Pytlińska, Agata Wyrda, WSiP, nr dop. 644/1/2013
Wiedza o społeczeństwie --------------- Nr 16-T-O-2013 -------------- ------------------- ------------------------ „W centrum uwagi”. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkół ponadgimnazjal-nych. Zakres podstawowy. Janicki Arkadiusz, Nowa Era 505/2012 -------------------- -------------------
Podstawy przedsiębior -czości Nr 6-T-O-2012/2013 Nr 6-T-O- 2012/2013 ---------------- ------------------- „Krok w przedsiębiorczość”. Z. Makieła, T. Rachwał. Nowa Era, 467/2012 „Krok w przedsiębiorczość” Z. Makieta. T. Rachwał. Nowa Era, 467/2012 -------------------- -------------------
Geografia Nr 7-T- O – 2012/2013 ------------- --------------- ------------------- „Oblicza geografii”.Podręcznik dla szkół ponadgimnazjal-nych.Zakres podstawowy 433/2012 Autorzy: Radosław Uliszak, Krzystof Wiedermann. ----------------------- -------------------- -------------------
Biologia Nr8 T-O-2012/2013 -------------- ---------------- ------------------- „Biologia na czasie”. Emilia Bonar, Weronika Krzeszowiec-Jeleń. Nowa Era 450/2012 ----------------------- -------------------- -------------------
Chemia + zakres rozszerzony Nr 9-T-O-2012/2013 Nr 9-T-OR-2012/2013 Nr 9-T-OR-2012/2013 Nr 9-T-OR-2012/2013 R.Hassa, A.Mrzigod „To jest chemia”.Podręcznik dla szkół ponadgimnazjal-nychZakres podstawowy NOWA ERA 438/2012 M.Litwin, Sz.Styka-Wlazło „To jest chemia 1”.Chemia ogólna i nieorganiczna. Podręcznik dla liceum ogólnokształ-cącego i technikum. Zakres rozszerzony NOWA ERA 528/1/2012 M.Litwin, Sz.Styka-Wlazło To jest chemia 1 Chemia ogólna i nieorganiczna Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony NOWA ERA 528/1/2012 To jest chemia 2 Chemia organiczna Podręcznik dla liceum ogólnokształ-cącego i technikum. Zakres rozszerzony NOWA ERA 528/2/2013
Fizyka Nr 10-T-O-2012/2013 --------------- -------------- ------------------- M.Braun, W. Śliwa „Odkryć fizykę” Nowa Era 447/2012 --------------------- -------------------- -----------------
Matematyka Nr 11-T-O-2012/2013 Nr 11-T-O-2012/2013 Nr 11-T-O-2012/2013 Nr 11-T-O-2012/2013 W. Babiański. L. Chańko, D. Ponczek. Matematyka. zakres podstawowy. Nowa Era 378/1/2011 W. Babiański. L. Chańko. D. Ponczek. Matematyka zakres podstawowy. Nowa Era 378/1/2011 W. Babiański. L. Chańko. D. Ponczek. Matematyka zakres podstawowy. Nowa Era 378/1/2011 W. Babiański. L. Chańko. D. Ponczek. Matematyka zakres podstawowy. Nowa Era 378/1/2011
Informatyka Nr 12 – T-O-2012/2013 --------------- --------------- ---------------- Podręcznik Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjal-nych zakres podstawowy. Jarosław Składkowski. Helion 542/2012 ------------------ ------------------- --------------
W-f Nr 13-T-O-2012/2013 Nr 13-T-O-2012/2013 Nr 13-T-O-2012/2013 Nr 13-T-O-2012/2013 ------------------------ ----------------------- -------------------- -------------------
Edukacja dla bezpieczeństwa Nr 14- T-O-2012/2013 --------------- ---------------- ------------------- „Edukacja dla bezpieczeństwa”. M.Goniewicz, A. Nowak-Kowal, Z.Smutek. OPERON 411/2012 ----------------------- -------------------- -------------------
Zajęcia z wychowawcą --------------- --------------- ---------------- ------------------ -------------------- ---------------------- -------------------- -------------------
Religia AZ-4-01/10 AZ-4-01/10 AZ-4-01/10 AZ-4-01/10 J. Szpeta, D. Jackowiak „Moje miejsce w Kościele” J. Szpeta, D. Jackowiak „Moje miejsce w świecie.” J. Szpeta, D. Jackowiak „Moje miejsce w rodzinie”. J. Szpeta, D. Jackowiak „Moje miejsce w rodzinie”.
Wychowanie do życia w rodzinie --------------- --------------- ---------------- ------------------- ------------------------ ----------------------- -------------------- -------------------
Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii Nr 1-T-Z-2012/ 2013 Nr 1-T-Z-2012/ 2013 ---------------- ------------------- Marzanna Zienkiewicz. Wyd. WSiP. 2013 Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów. Część 3 Wyposażenie zakładów gastronomicznych. „Bezpieczeństwo i higiena pracy”. Wanda Bukała, Krzysztof Szczęch Marzanna Zienkiewicz. Wyd. WSiP. 2013 Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów. Część 3 Wyposażenie zakładów gastronomicznych. „Bezpieczeństwo i higiena pracy”. Wanda Bukała, Krzysztof Szczęch -------------------- -------------------
Działalność gospodarcza w gastronomii --------------- Nr 1-T-Z-2012/2013 Nr 1-T-Z-2012/2013 ------------------- ------------------------ T.Gorzelany, W.Aue. „Prowadzenie działalności gospodarczej”. T.Gorzelany, W.Aue. „Prowadzenie działalności gospodarczej”. -------------------
Technologia gastronomiczna z towaroznaw -stwem Nr 1-T-Z-2012/ 2013 Nr 1-T-Z-2012/ 2013 Nr 1-T-Z-2012/ 2013 ------------------- Sporządzanie napojów i potraw. Towaroznawstwo i przechowywanie żywności”. Anna Kmiotek. Wyd. WSiP. 2013 Sporządzanie napojów i potraw. Towaroznawstwo i przechowywanie żywności”. Anna Kmiotek. Wyd. WSiP. 2013 Sporządzanie napojów i potraw. Towaroznaw-stwo i przechowywanie żywności”. Anna Kmiotek. Wyd. WSiP. 2013 -------------------
Język angielski w branży gastronomi-cznej NR-2-T-Z-2012/2013 NR-2-T-Z-2012/2013 NR-2-T-Z-2012/2013 ------------------- Career Paths „Cooking”. V.Evans, J. Dooley, R. Hayley Career Paths „Cooking”. V. Evans, J. Dooley, R. Hayley Career Paths „Cooking”. V. Evans, J. Dooley, R. Hayley -------------------
Język niemiecki w branży gastronomi-cznej NR-2-T-Z-2012/2013 NR-2-T-Z-2012/2013 ---------------- ------------------- Anna Dul. Wydawnictwo WSiP „Język niemiecki zawodowy w gastronomii”. Anna Dul. Wydawnictwo WSiP „Język niemiecki zawodowy w gastronomii”. Anna Dul. Wydawnictwo WSiP „Język niemiecki zawodowy w gastronomii”. -------------------
Zasady żywienia --------------- Nr 1-T-Z-2012/ 2013 Nr 1-T-Z-2012/ 2013 Nr 1-T-Z-2012/ 2013 ------------------------ Hanna Kunachowicz Nadolna Irena Beata Sińska Halina Turlejska Zasady żywienia. Planowanie i ocena. Wyd. WSiP. 2013 Hanna Kunachowicz Nadolna Irena Beata Sińska Halina Turlejska Zasady żywienia. Planowanie i ocena. Wyd. WSiP. 2013 Hanna Kunachowicz Nadolna Irena Beata Sińska Halina Turlejska Zasady żywienia. Planowanie i ocena. Wyd. WSiP. 2013
Organizacja produkcji gastronomi-cznej --------------- --------------- Nr 1-T-Z-2012/2013 Nr 1-T-Z-2012/2013 ------------------------ ----------------------- Organizacja produkcji gastronomicznej. WSiP. 2013 Anna Kmiołek Organizacja produkcji gastronomi-cznej. WSiP. 2013 Anna Kmiołek
Usługi gastronomiczne --------------- --------------- Nr 1-T-Z-2012/2013 Nr 1-T-Z-2012/2013 ------------------------ ----------------------- Usługi gastronomiczne. WSiP 2013 Anna Kmiotek. Usługi gastronomiczne WSiP 2013 Anna Kmiotek.
Procesy technologiczne w gastronomii Nr 1-T-Z-2012/2013 Nr 1-T-Z-2012/2013 Nr 1-T-Z-2012/2013 ------------------- Anna Kmiotek. Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów. Wyd: WSiP Technologia Gastronomiczna. Część 1 i 2 Rok dop. 2013 Anna Kmiotek. Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów. Wyd: WSiP Technologia Gastronomiczna. Część 1 i 2 Rok dop. 2013 Anna Kmiotek. Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów. Wyd: WSiP Technologia Gastronomiczna. Część 1 i 2 Rok dop. 2013 -------------------
Planowanie żywienia i produkcji gastrono-micznej --------------- --------------- Nr 1-T-Z-2012/2013 Nr 1-T-Z-2012/2013 ------------------------ ----------------------- Zasady żywienia. Planowanie i ocena żywienia. WSiP 2013 Hanna Kunachowicz Nadolna. Irena Beata Sińska. Beata Przygoda. Halina Turlejska Programy komputerowe. Zasady żywienia. Planowanie i ocena żywienia. WSiP 2013 Hanna Kunachowicz Nadolna. Irena Beata Sińska. Beata Przygoda Halina Turlejska Programy komputerowe.
Obsługa klientów w gastronomii --------------- --------------- Nr 1-T-Z-2012/2013 Nr 1-T-Z-2012/2013 ------------------------ ----------------------- Obsługa gości (konsumentów) REA Renata Szajna, Danuta Ławnicza, Alina Ziaja. Cz. I. 35/2007 Cz. II. 31/2008 Programy Komputerowe Obsługa gości (konsumentów) REARenata Szajna, Danuta Ławniczak’ Alina Ziaja. Cz. I. 35/2007 Cz. II. 31/2008 Programy komputerowe

Klasa 1 TM (311504) TECHNIK MECHANIK

PRZEDMIOT NR PROGRAMU PODRĘCZNIK (autor, wydawnictwo, nr dopuszczenia podręcznika)
KLASA I 2015/2016 KLASA II 2016/2017 KLASA III 2017/2018 KLASA IV 2018/2019 KLASA I 2015/2016 KLASA II 2016/2017 KLASA III 2017/2018 KLASA IV 2018/2019
jęz. polski Nr 1-T- O – 2012/2013 Nr 1-T- O – 2012/2013 Nr 1-T- O – 2012/2013 Nr 1-T- O – 2012/2013 Urszula Jagiełło, Renata Janicka-Szyszko, Magdalena Steblecka-Jankowska Język polski 1 zakres podstawowy i rozszerzony cz. 1 Seria Odkrywamy na nowo MEN 444/1/2012 Renata Janicka-Szyszko, Magdalena Steblecka-Jankowska Język polski 2 zakres podstawowy i rozszerzony cz. 2 Seria Odkrywamy na nowo MEN 444/2/2012 Wyd. Operon Podręcznik Język polski 3 zakres podstawowy i rozszerzony cz. 3. Donata Dominik-Stawicka Numer dopuszczenia MEN 444/3/2013 Podręcznik Język polski 4 zakres podstawowy i rozszerzony cz.4  Katarzyna Budna, Jolanta Manthey Numer dopuszczenia MEN 444/4/2013 Wyd. Operon Podręcznik Język polski 4 zakres podstawowy i rozszerzony cz.4  Katarzyna Budna, Jolanta Manthey Numer dopuszczenia MEN 444/4/2013 Wyd. Operon Podręcznik Język polski 5 zakres podstawowy i rozszerzony cz.5.  Ewa Dunaj, Bogna Zagórska. Seria Odkrywamy na nowo Numer dopuszczenia MEN 444/5/2014 Wyd. Operon
Język I- szy Jęz. niemiecki Nr 2-T-OR-IV.I-2012/2013 Nr 2-T-OR-IV.I-2012/2013 Nr 2-T-OR-IV.I-2012/2013 Nr 2-T-OR-IV.I-2012/2013 Welttour I S. Mróz –Dwornikowska. K. Szachowska Nr.459/1/2012 Welttour II S. Mróz –Dwornikowska. K. Szachowska. Nr.459/1/2012 Welttour III S. Mróz –Dwornikowska. K. Szachowska. Nr.459/1/2012 Repetytorium maturalne Direk Wyd. LektorKlett 358/2011
Język I- szy Jęz. angielski Nr 3 – T – OR – IV. I A – 2012/2013 Nr 3 – T – OR – IV. I A – 2012/2013 Nr 3 – T – OR – IV. I A – 2012/2013 Nr 3 – T – OR – IV. I A – 2012/2013 Gateway plus Pre-intermediate. David Spencer Wyd. Macmillan Gateway plus Pre-intermediate. David Spencer. Wyd. Macmillan Matura repetytorium 2015 poziom podstawowy i rozszerzony. Nr 710/2014 Aut. Marta Rosińska, Lynda Edwards Wyd. Macmillan Matura repetytorium 2015 poziom podstawowy i rozszerzony Nr 710/2014 Aut. Marta Rosińska, Lynda Edwards Wyd. Macmillan
Język II- gi Jęz. niemiecki Nr 2-T-OR-IV.I-2012/2013 Nr 2-T-OR-IV.I-2012/2013 Nr 2-T-OR-IV.I-2012/2013 Nr 2-T-OR-IV.I-2012/2013 Welttour I S. Mróz –Dwornikowska K. Szachowska Nr.459/1/2012 Welttour II S. Mróz –Dwornikowska K. Szachowska Nr.459/1/2012 Welttour III S. Mróz –Dwornikowska K. Szachowska Nr.459/1/2012 Repetytorium maturalne Direk Wyd. LektorKlett 358/2011
Język II- gi Język angielski NR 3 – T – O – IV. O A – 2012/2013 NR 3 – T – O – IV. O A- 2012/2013 NR 3 – T – O – IV. O A -2012/2013 NR 3 – T – O – IV. O A – 2012/2013 Gateway plus Elementary. David Spencer. Wyd. Macmillan Gateway plus Elementary. David Spencer. Wyd. Macmillan Matura explorer Elementary Nr. 331/1/2011/z1 Aut. John Hughes, Beata Polit Matura explorer Elementary Nr. 331/1/2011/z1 Aut. John Hughes, Beata Polit
Wiedza o kulturze Nr 4-T-O – 2012/2013 ---------------- ---------------- ----------------- Monika Bokiniec, Barbara Forysiewicz, Jacek Michałowski, Natalia Mrozkowiak-Nastrożna, Grzegorz Nazaruk, Magdalena Sacha, Grażyna Świętochowska Spotkania z kulturą” – nowa podstawa programowa. 449/2012 --------------------- ---------------------- --------------------
Historia Nr 5-T-O-2012/2013 -------------- -------------- --------------- „Poznać przeszłość. Wiek XX”, Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow, Nowa Era, 525/2012 ----------------------- --------------------- ---------------------
Historia i społeczeństwo ---------------- -------------- Nr 15-T-O-2013 Nr 15-T-O-2013 ------------------------ ----------------------- Historia i społeczeństwo Ojczysty Panteon i ojczyste spory. Marcin Markowicz, Olga Pytlińska, Agata Wyrda. WSiP, nr dop. 644/1/2013 Historia i społeczeństwo Ojczysty Panteon i ojczyste spory. Marcin Markowicz, Olga Pytlińska, Agata Wyrda. WSiP, nr dop. 644/1/2013
Wiedza o społeczeństwie -------------- Nr 16-T-O-2013 ------------- ------------- ------------------------ „W centrum uwagi”. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkół ponadgimnazjal-nych. Zakres podstawowy Janicki Arkadiusz, Nowa Era 505/2012 --------------------- ---------------------
Podstawy przedsiębior-czości Nr 6-T-O- 2012/2013 Nr 6-T-O- 2012/2013 ----------------- ----------------- „Krok w przedsiębiorczość”. Z. Makieła, T. Rachwał, Nowa Era, 467/2012 „Krok w przedsiębiorczość” Z. Makieła, T. Rachwał, Nowa Era, 467/2012 --------------------- ---------------------
Geografia Nr 7-T- O – 2012/2013 ----------------- ----------------- ----------------- „Oblicza geografii”.Podręcznik dla szkół ponadgimnazjal-nychZakres podstawowy 433/2012 Autorzy: Radosław Uliszak, Krzystof Wiedermann ---------------------- --------------------- ---------------------
Biologia Nr8 T-O-2012/2013 ----------------- ----------------- ----------------- ..Biologia na czasie”. Emilia Bonar, Weronika Krzeszowiec-Jeleń, Nowa Era 450/2012 ----------------------- --------------------- ---------------------
Chemia Nr 9-T-O-2012/2013 ----------------- ----------------- ----------------- R.. Hassa, A. Mrzigod „To jest chemia”.Podręcznik dla szkół ponadgimnazjal-nych.Zakres podstawowy NOWA ERA 438/2012 ----------------------- --------------------- ---------------------
Fizyka + rozszerzona Nr 10-T-O-2012/2013 Nr 10-T-O-2012/2013 Nr 10-T-O-2012/2013 Nr 10-T-O-2012/2013 M. Braun, W. Śliwa „Odkryć fizykę” Nowa Era 447/2012 M. Fiałkowska, B. Saganowska, J. Salach. „Z fizyką w przyszłość 1”. WSiP M. Fiałkowska, B. Saganowska, J. Salach. „Z fizyką w przyszłość 2”. WSiP M. Fiałkowska, B. Saganowska, J. Salach. „Z fizyką w przyszłość”. WSiP
Matematyka + rozszerzona Nr 11-T-OR-2012/2013 Nr 11-T-OR-2012/2013 Nr 11-T-OR-2012/2013 Nr 11-T-OR-2012/2013 W. Babiański. L. Chańko. D. Ponczek. Matematyka zakres podstawowy i rozszerzony. Nowa Era 360/1/2011 W. Babiański. L. Chańko. D. Ponczek. Matematyka zakres podstawowy i rozszerzony. Nowa Era 360/1/2011 W. Babiański. L. Chańko. D. Ponczek Matematyka zakres podstawowy. i rozszerzony Nowa Era 360/1/2011 W. Babiański. L. Chańko. D. Ponczek. Matematyka zakres podstawowy i rozszerzony. Nowa Era 360/1/2011
Informatyka Nr 12 – T-O- 2012/2013 ----------------- ----------------- ----------------- Informatyka Europejczyka. Informatyka. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjal-nych. Zakres rozszerzony. Grażyna Zawadzka Helion 410/1/2012 ----------------------- --------------------- --------------------
W-f Nr 13-T-O-2012/2013 Nr 13-T-O-2012/2013 Nr 13-T-O-2012/2013 Nr 13-T-O-2012/2013 ------------------------ ----------------------- --------------------- ---------------------
Edukacja dla bezpieczeństwa Nr 14- T-O-2012/2013 ----------------- ----------------- ------------------ „Edukacja dla bezpieczeństwa”. M.Goniewicz, A. Nowak-Kowal, Z. Smutek OPERON 411/2012 ---------------------- -------------------- ---------------------
Zajęcia z wychowawcą ---------------- ------------------ ------------------ ------------------ ----------------------- ----------------------- --------------------- ---------------------
Religia AZ-4-01/10 AZ-4-01/10 AZ-4-01/10 AZ-4-01/10 J. Szpeta, D. Jackowiak „Moje miejsce w Kościele” J. Szpeta, D. Jackowiak „Moje miejsce w świecie.” J. Szpeta, D. Jackowiak „Moje miejsce w rodzinie”. J. Szpeta, D. Jackowiak „Moje miejsce w rodzinie”.
Wychowanie do życia w rodzinie ---------------- ------------------ ------------------ ------------------ ------------------------ ----------------------- --------------------- ---------------------
Działalność gospodarcza ---------------- Nr 4-T-Z-2012/2013 ------------------ ------------------ ------------------------ T. Gorzelany, W. Aue. „Prowadzenia działalności gospodarczej”. --------------------- ---------------------
Podstawy konstrukcji maszyn i maszynoznaw-stwo Nr 4 – T-Z-2012/2013 Nr 4 – T-Z-2012/2013 ------------------ ------------------ Podstawy konstrukcji maszyn cz. 1 Wstęp do projektowania. P. Boś, Sł. Sitarz Rysunek techniczny dla mechaników. T. Lewandowski. WSiP Podstawy konstrukcji maszyn cz. 1. Wstęp do projektowania. P. Boś, Sł. Sitarz Rysunek techniczny dla mechaników. T. Lewandowski Podstawy konstrukcji maszyn. K. Grzelak, J. Torzewski. WSiP --------------------- ---------------------
Technologia z materiałoznaw -stwem Nr 4 – T-Z-2012/2013 ------------------ ------------------ ------------------ Obróbka metali z materiałoznaw-stwem. S. Mac. Maszynoznawstwo. J. Kijowski. A. Miller. ----------------------- --------------------- ---------------------
Montaż maszyn i urządzeń Nr 4 – T-Z-2012/2013 Nr 4 – T-Z-2012/2013 Nr 4 – T-Z-2012/2013 ------------------ „Montaż maszyn i urządzeń”. J. Zawora. WSiP „Montaż maszyn i urządzeń”. J. Zawora. WSiP „Montaż maszyn i urządzeń”. J. Zawora. WSiP ---------------------
Obsługa maszyn i urządzeń Nr 4 – T-Z-2012/2013 Nr 4 – T-Z-2012/2013 Nr 4 – T-Z-2012/2013 ------------------ Podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń. St. Legutko. Obsługa maszyn i urządzeń. St. Legutko. Podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń. St. Legutko. Obsługa maszyn i urządzeń. St. Legutko. Podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń. St. Legutko. Obsługa maszyn i urządzeń. St. Legutko. --------------------
Organizacja i nadzór procesów produkcji ---------------- ------------------ Nr 4 – T-Z-2012/2013 ------------------ ------------------------ ----------------------- Podstawy eksploatacji maszyn i urządzeń. St. Legutko. ---------------------
Układy sterowania i regulacji Nr 4 – T-Z-2012/2013 Nr 4 – T-Z-2012/2013 Nr 4 – T-Z-2012/2013 ------------------ Elektrotechnika z automatyką. WSIP Witold Jabłoński, Grzegorz Płoszajski. Elektrotechnika z automatyką. WSIP Witold Jabłoński. Grzegorz Płoszajski. Podstawy automatyki i robotyki. W. Klimasara. Z. Piłt. ---------------------
Język angielski w branży mechanicznej NR-5-T-Z-2012/2013 NR-5-T-Z-2012/2013 NR-5-T-Z-2012/2013 NR-5-T-Z-2012/2013 Career Paths. „Mechanics”. J.D.Dearholt. Wyd.Egis Career Paths. „Mechanics”. J.D.Dearholt. Wyd. Egis Career Patos. „Mechanics”. J.D.Dearholt. Wyd. Egis Career Patos. „Mechanics”. J.D.Dearholt. Wyd. Egis
Język niemiecki w branży mechanicznej ---------------- NR-6 -T-Z-2012/2013 ------------------ ------------------ ------------------------ Piotr Rochowski ,,Język niemiecki zawodowy w branży mechanicznej i samochodowej”. WSiP ----------------------- ---------------------
Podstawy konstrukcji maszyn Nr 4 – T-Z-2012/2013 ------------------ ------------------ ------------------ Podstawy konstrukcji maszyn cz. 1 Wstęp do projektowania. P. Boś, Sł. Starz. ----------------------- ----------------------- ---------------------
Technologia montażu Nr 4 – T-Z-2012/2013 Nr 4 – T-Z-2012/2013 Nr 4 – T-Z-2012/2013 ------------------ „Podstawy technologii maszyn”. J. Zawora. WSiP „Podstawy technologii maszyn”. J. Zawora. WSiP „Podstawy technologii maszyn”. J. Zawora, WSiP ---------------------
Projektowanie procesów produkcji ---------------- ------------------ Nr 4 – T-Z-2012/2013 Nr 4 – T-Z-2012/2013 ------------------------ ----------------------- „Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych części maszyn”. M. Feld „Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych części maszyn”. M. Feld
technika wytwarzania MCK ---------------- ------------------ ------------------ ------------------------ ----------------------- ---------------------- ---------------------

Klasa 1 TMS (311513) TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

PRZEDMIOT NR PROGRAMU do tabeli należy wpisywać zmiany PODRĘCZNIK (tytuł, autor, wydawnictwo, nr dopuszczenia podręcznika)
KLASA I 2015/2016 KLASA II 2016/2017 KLASA III 2017/2018 KLASA IV 2018/2019 KLASA I 2015/2016 KLASA II 2016/2017 KLASA III 2017/2018 KLASA IV 2018/2019
Jęz. polski Nr 1-T- O – 2012/2013 Nr 1-T- O – 2012/2013 Nr 1-T- O – 2012/2013 Nr 1-T- O – 2012/2013 Urszula Jagiełło, Renata Janicka-Szyszko, Magdalena Steblecka-Jankowska Język polski 1 zakres podstawowy i rozszerzony cz. 1 Seria Odkrywamy na nowo MEN 444/1/2012 Renata Janicka-Szyszko, Magdalena Steblecka-Jankowska Język polski 2 zakres podstawowy i rozszerzony cz. 2 Seria Odkrywamy na nowo MEN 444/2/2012 Wyd. Operon Donata Dominik-Stawicka Podręcznik Język polski 3 zakres podstawowy i rozszerzony cz. 3 Numer dopuszczenia MEN 444/3/2013 Podręcznik Język polski 4 zakres podstawowy i rozszerzony cz.4  Katarzyna Budna, Jolanta Manthey Numer dopuszczenia MEN 444/4/2013 Wyd. Operon Katarzyna Budna, Jolanta Manthey Podręcznik Język polski 4 zakres podstawowy i rozszerzony cz.4  Numer dopuszczenia MEN 444/4/2013 Wyd. Operon Ewa Dunaj, Bogna Zagórska. Podręcznik Język polski 5 zakres podstawowy i rozszerzony cz.5.  Seria Odkrywamy na nowo Numer dopuszczenia MEN 444/5/2014 Wyd. Operon
Język I- szy Jęz. niemiecki Nr 2-T-OR-IV.I-2012/2013 Nr 2-T-OR-IV.I-2012/2013 Nr 2-T-OR-IV.I-2012/2013 Nr 2-T-OR-IV.I-2012/2013 Welttour I S. Mróz –Dwornikowska. K. Szachowska. Nr.459/1/2012 Welttour II S. Mróz –Dwornikowska. K. Szachowska. Nr.459/1/2012 Welttour III S. Mróz –Dwornikowska. K. Szachowska. Nr.459/1/2012 Repetytorium maturalne Direk. Wyd. LektorKlett 358/2011
Język I- szy Jęz. angielski Nr 3 – T – OR – IV.I A – 2012/2013 Nr 3 – T – OR – IV. I A – 2012/2013 Nr 3 – T – OR – IV. I A – 2012/2013 Nr 3 – T – OR – IV. I A – 2012/2013 Gateway plus Pre-intermediate. David Spencer. Wyd. Macmillan. Gateway plus Pre-intermediate. David Spencer. Wyd. Macmillan. Matura repetytorium. 2015 poziom podstawowy i rozszerzony. Nr. 710/2014 Aut. Marta Rosińska, Lynda Edwards. Wyd. Macmillan Matura repetytorium. 2015 poziom podstawowy i rozszerzony. Nr. 710/2014 Aut. Marta Rosińska, Lynda Edwards. Wyd. Macmillan
Język II- gi Jęz. angielski NR 3 – T – O – IV. O A – 2012/2013 NR 3 – T – O – IV. O A- 2012/2013 NR 3 – T – O – IV. O A -2012/2013 NR 3 – T – O – IV. O A – 2012/2013 Gateway plus Elementary. David Spencer. Wyd. Macmillan. Gateway plus Elementary. David Spencer. Wyd. Macmillan. Matura explorer Elementary Nr. 331/1/2011/z1 Aut. John Hughes, Beata Polit. Matura explorer Elementary Nr.331/1/2011/z1 Aut. John Hughes, Beata Polit.
Wiedza o kulturze Nr 4-T-O – 2012/2013 -------------- --------------- ---------------- Monika Bokiniec, Barbara Forysiewicz, Jacek Michałowski, Natalia Mrozkowiak-Nastrożna, Grzegorz Nazaruk, Magdalena Sacha, Grażyna Świętochowska. „Spotkania z kulturą” – nowa podstawa programowa. 449/2012 ---------------------- -------------------- -------------------
Historia Nr 5-T-O-2012/2013 -------------- -------------- ---------------- „Poznać przeszłość. Wiek XX”. Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow. Nowa Era, 525/2012 ---------------------- -------------------- -------------------
Historia i społeczeństwo ------------- -------------- Nr 15-T-O-2013 Nr 15-T-O-2013 ----------------------- ---------------------- Historia i społeczeństwo Ojczysty Panteon i ojczyste spory. Marcin Mankowicz. Olga Pytlińska. Agata Wyrda. WSiP, nr dop. 644/1/2013 Historia i społeczeństwo Ojczysty Panteon i ojczyste spory. Marcin Markowicz, Olga Pytlińska. Agata Wyrda. WSiP. nr dop. 644/1/2013
Wiedza o społeczeństwie -------------- Nr16-T-O-2013 -------------- ---------------- ----------------------- W centrum uwagi”. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkół ponadgimnazjal-nych. Zakres podstawowy. Janicki Arkadiusz. Nowa Era 505/2012 -------------------- -------------------
Podstawy przedsiębior-czości Nr 6-T-O- 2012/2013 Nr 6-T-O- 2012/2013 -------------- --------------- „Krok w przedsiębiorczość” Z. Makieła, T. Rachował. Nowa Era, 467/2012 „Krok w przedsiębiorczość Z. Makieta. T. Rachował. Nowa Era. 467/2012 -------------------- --------------------
Geografia Nr 7-T- O – 2012/2013 -------------- --------------- ---------------- „Oblicza geografii”.Podręcznik dla szkół ponadgimnazjal-nych.Zakres podstawowy. 433/2012 Autorzy: Radosław Uliszak. Krzystof Wiedermann. --------------------- -------------------- -------------------
Biologia Nr 8 T-O-2012/2013 ----------- ----------- --------------- ..Biologia na czasie”. Emilia Bonar. Weronika Krzeszowiec-Jeleń. Nowa Era 450/2012 ---------------------- -------------------- --------------------
Chemia -------------- Nr 9-T-O-2012/2013 ------------- --------------- ---------------- R. Hassa, A. Mrzigod „To jest chemia”.Podręcznik dla szkół ponadgimnazjal-nych.Zakres podstawowy. NOWA ERA 438/2012 -------------------- -------------------
Fizyka + rozszerzona Nr 10-T-O-2012/2013 -------------- -------------- ---------------- M. Braun, W. Śliwa. „Odkryć fizykę”. Nowa Era M. Fiałkowska, B. Saganowska, J. Salach. „Z fizyką w przyszłość 1”. WSiP M. Fiałkowska, B. Saganowska, J. Salach. „Z fizyką w przyszłość 2”. WSiP M. Fiałkowska, B. Saganowska, J. Salach. „Z fizyką w przyszłość”. WSiP
Matematyka + rozszerzona Matematyka Nr 11-T-OR-2012/2013 Nr 11-T-OR-2012/2013 Nr 11-T-OR-2012/2013 Nr 11-T-OR-2012/2013 W. Babiański. L. Chańko. D. Ponczek. Matematyka zakres podstawowy i rozszerzony. Nowa Era 360/1/2011 W. Babiański. L. Chańko. D. Ponczek. Matematyka zakres podstawowy i rozszerzony. Nowa Era 360/1/2011 W. Babiański. L. Chańko. D. Ponczek. Matematyka zakres podstawowy i rozszerzony. Nowa Era 360/1/2011
Informatyka Nr 12 – T-O- 2012/2013 ------------- ----------- ------------- Informatyka Europejczyka. Informatyka. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjal-nych. Zakres rozszerzony. Grażyna Zawadzka. Helion 410/1/2012 ---------------------- -------------------- --------------------
W-f Nr 13-T-O-2012/2013 Nr 13-T-O-2012/2013 Nr 13-T-O-2012/2013 Nr 13-T-O-2012/2013 ----------------------- ---------------------- -------------------- ---------------------
Edukacja dla bezpieczeństwa Nr 14- T-O-2012/2013 ---------------- ---------------- ---------------- „Edukacja dla bezpieczeństwa”. M.Goniewicz. A. Nowak-Kowal. Z. Smutek. OPERON 411/2012 --------------------- -------------------- ----------------------
Zajęcia z wychowawcą --------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------------- ---------------------- -------------------- ---------------------
Religia AZ-4-01/10 AZ-4-01/10 AZ-4-01/10 J. Szpeta, D. Jackowiak. „Moje miejsce w Kościele” J. Szpeta, D. Jackowiak. „Moje miejsce w świecie.” J. Szpeta, D. Jackowiak „Moje miejsce w rodzinie”. J. Szpeta, D. Jackowiak „Moje miejsce w rodzinie”.
Wychowanie do życia w rodzinie --------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------------- --------------------- -------------------- ---------------------
Bezpieczeń-stwo pracy w przedsiębior-stwie samochodo-wym --------------- ---------------- ---------------- ---------------- -------------------- Bezpieczeństwo pracy w warsztacie samochodowym. D. Stępniewski WKŁ MEN - 2010 --------------- ----------------
Podstawy konstrukcji maszyn -------------- ---------------- ---------------- ---------------- Podstawy konstrukcji maszyn cz.I i cz. II- Praca zbiorowa. WKŁ MEN:21/2010 Podstawy konstrukcji maszyn cz.I i cz. II- Praca zbiorowa. WKŁ MEN:21/2010 -------------------- --------------------
Silniki pojazdów samochodo-wych --------------- ---------------- ---------------- ---------------- Silniki pojazdów samochodowych cz.I i cz.II . Piotr Zając. WKŁ MEN: 04/2009 Silniki pojazdów samochodowych cz.I i cz.II . Piotr Zając. WKŁ MEN: 04/2009 -------------------- --------------------
Podwozia i nadwozia pojazdów samochodo-wych --------------- ---------------- ---------------- ---------------- Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych – cz.I i cz.II – Marek Gabryelewicz WKŁ MEN: 06/2010 Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych – cz.I i cz.II . Marek Gabryelewicz. WKŁ MEN: 06/2010 Podwozia i nadwozia pojazdów samochodowych – cz.I i cz.II. Marek Gabryelewicz. WKŁ MEN: 06/2010 ---------------------
Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodo-wych -------------- ---------------- ---------------- ---------------- Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych – cz.I i cz. II-Krzysztof Pacholski. WKŁ MEN 2011 Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych – cz.I i cz. II- Krzysztof Pacholski. WKŁ MEN 2011 Elektryczne i elektroniczne wyposażenie pojazdów samochodowych – cz.I i cz. II- Krzysztof Pacholski. WKŁ MEN 2011 ---------------------
Diagnozowanie zespołów pojazdów samochodo-wych --------------- ---------------- ---------------- ---------------- Pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych. P. Kubiak, M. Zalewski. WKŁ MEN 04/2009 Pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych. P. Kubiak, M. Zalewski. WKŁ MEN 04/2009 Pracownia diagnostyki pojazdów samochodowych P. Kubiak, M. Zalewski WKŁ MEN 04/2009 --------------------
Diagnozowanie elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodo-wych -------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------------- ---------------------- Diagnostyka układów elektrycznych i elektroni-cznych pojazdów samochodowych Grzegorz Dyga, Grzegorz Trawiński. WSiP MEN 2012 -----------------------
Organizowanie i nadzorowanie obsługi pojazdów samochodo-wych -------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------------- ---------------------- -------------------- Organizowanie obsługi pojazdów samochodowych. Stanisław Kowalczyk. WSiP MEN 2012
Organizacja przedsiębior-stwa samochodo-wego -------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------------- ---------------------- Podstawy działalności gospodarczej w branży samochodowej.Urszula Jastrzębska. WSiP MEN 2012 -----------------------
Język angielski w branży mechanicznej -------------- NR-5-T-Z-2012/2013 ---------------- ---------------- ----------------------- Career Paths „Mechanics”. J.D.Dearholt. Wyd. Egis -------------------- ---------------------
Język niemiecki w branży mechanicznej --------------- NR-6 -T-Z-2012/2013 ---------------- ---------------- ----------------------- Piotr Rochowski ,,Język niemiecki zawodowy w branży mechanicznej i samochodowej”. WSiP -------------------- ----------------------
Przepisy ruchu drogowego i technika kierowania pojazdami -------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------------- ---------------------- -------------------- -----------------------
obsługa i naprawa pojazdów samochodo-wych ------------ ---------------- ---------------- ---------------- ----------------------- ---------------------- -------------------- -----------------------

Klasa 1TI (351203) TECHNIK INFORMATYK

PRZEDMIOT NR PROGRAMU do tabeli należy wpisywać zmiany PODRĘCZNIK (autor, wydawnictwo, nr dopuszczenia podręcznika
KLASA I 2015/2016 KLASA II 2016/2017 KLASA III 2017/2018 KLASA IV 2018/2019 KLASA I 2015/2016 KLASA II 2016/2017 KLASA III 2017/2018 KLASA IV 2018/2019
język polski Nr 1-T- O – 2012/2013 Nr 1-T- O – 2012/2013 Nr 1-T- O – 2012/2013 Nr 1-T- O – 2012/2013 Urszula Jagiełło, Renata Janicka-Szyszko, Magdalena Steblecka-Jankowska Język polski 1 zakres podstawowy i rozszerzony cz. 1 Seria Odkrywamy na nowo MEN 444/1/2012 Renata Janicka-Szyszko, Magdalena Steblecka-Jankowska Język polski 2 zakres podstawowy i rozszerzony cz. 2 Seria Odkrywamy na nowo MEN 444/2/2012 Wyd. Operon Podręcznik Język polski 3 zakres podstawowy i rozszerzony cz. 3 Donata Dominik-Stawicka Numer dopuszczenia MEN 444/3/2013 Podręcznik Język polski 4 zakres podstawowy i rozszerzony cz.4  Katarzyna Budna, Jolanta Manthey Numer dopuszczenia MEN 444/4/2013 Wyd. Operon Podręcznik Język polski 4 zakres podstawowy i rozszerzony cz.4  Katarzyna Budna, Jolanta Manthey Numer dopuszczenia MEN 444/4/2013 Wyd. Operon Podręcznik Język polski 5 zakres podstawowy i rozszerzony cz.5.  Ewa Dunaj, Bogna Zagórska. Seria Odkrywamy na nowo Numer dopuszczenia MEN 444/5/2014 Wyd. Operon
Język I- szy Jęz. niemiecki Nr 2-T-OR-IV.I-2012/2013 Nr 2-T-OR-IV.I-2012/2013 Nr 2-T-OR-IV.I-2012/2013 Nr 2-T-OR-IV.I-2012/2013 Welttour I S. Mróz –Dwornikowska. K. Szachowska. Nr.459/1/2012 Welttour II S. Mróz –Dwornikowska. K. Szachowska. Nr.459/1/2012 Welttour III S. Mróz –Dwornikowska. K. Szachowska. Nr.459/1/2012 Repetytorum maturalne Direkt Wyd. LektorKlett
Język I- szy Jęz. angielski Nr 3 – T – OR – IV. I A – 2012/2013 Nr 3 – T – OR – IV. I A – 2012/2013 Nr 3 – T – OR – IV. I A – 2012/2013 Nr 3 – T – OR – IV. I A – 2012/2013 Gateway plus Pre-intermediate. David Spencer. Wyd. Macmillan Gateway plus Pre-intermediate. David Spencer. Wyd. Macmillan Matura repetytorium 2015 poziom podstawowy i rozszerzony. Nr. 710/2014 Aut. Marta Rosińska, Lynda Edwards. Wyd. Macmillan. Matura repetytorium 2015 poziom podstawowy i rozszerzony. Nr. 710/2014 Aut. Marta Rosińska, Lynda Edwards. Wyd. Macmillan
Język II- gi Jęz. niemiecki Nr 2-T-O-IV.I-2012/2013 Nr 2-T-O-IV.I-2012/2013 Nr 2-T-O-IV.I-2012/2013 Nr 2-T-O-IV.I-2012/2013 Welttour I S. Mróz –Dwornikowska. K. Szachowska. Nr.459/1/2012 Welttour I i II S. Mróz –Dwornikowska. K. Szachowska. Nr.459/1/2012 Welttour II S. Mróz –Dwornikowska. K. Szachowska. Nr.459/1/2012 Welttour III S. Mróz –Dworniko-wska. K. Szachowska. Nr.459/1/2012
Język II- gi Język angielski NR 3 – T – O – IV. O A – 2012/2013 NR 3 – T – O – IV. O A- 2012/2013 NR 3 – T – O – IV. O A -2012/2013 NR 3 – T – O – IV. O A – 2012/2013 Gateway plus Elementary. David Spencer. Wyd. Macmillan Gateway plus Elementary. David Spencer. Wyd. Macmillan Matura explorer Elementary Nr. 331/1/2011/z1 Aut. John Hughes, Beata Polit Matura explorer Elementary Nr. 331/1/2011/z1 Aut. John Hughes, Beata Polit.
Wiedza o kulturze Nr 4-T-O – 2012/2013 ------------ ------------ ------------ Monika Bokiniec, Barbara Forysiewicz, Jacek Michałowski, Natalia Mrozkowiak-Nastrożna, Grzegorz Nazaruk, Magdalena Sacha, Grażyna Świętochowska. „Spotkania z kulturą” – nowa podstawa programowa 449/2012 ------------------- ------------------ ------------------
Historia Nr 5-T-O-2012/2013 ------------ ------------ ------------ „Poznać przeszłość. Wiek XX”, Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow, Nowa Era, 525/2012 ------------------------ ------------------------ ------------------
Historia i społeczeństwo ------------ ------------ Nr 15-T-O-2013 Nr 15-T-O-2013 ------------------------------ ------------------------ Historia i społeczeństwo Ojczysty Panteon i ojczyste spory. Marcin Markowicz, Olga Pytlińska, Agata Wyrda. WSiP, nr dop. 644/1/2013 Historia i społeczeństwo Ojczysty Panteon i ojczyste spory. Marcin Markowicz, Olga Pytlińska, Agata Wyrda. WSiP, nr dop. 644/1/2013
Wiedza o społeczeństwie ------------ ------------ ------------ -------------------------- „W centrum uwagi”. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy Janicki Arkadiusz, Nowa Era 505/2012 --------------------- ------------------
Podstawy przedsiębiorczości Nr 6-T-O-2012/2013 Nr 6-T-O- 2012/2013 ----------- ------------ „Krok w przedsiębiorczość” Z. Makieła, T. Rachwał. Nowa Era, 467/2012 „Krok w przedsiębiorczość” Z. Makieła, T. Rachwał. Nowa Era, 467/2012 ------------------ ------------------
Geografia Nr 7-T- O – 2012/2013 ------------ ----------- ------------ „Oblicza geografii”.Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnychZakres podstawowy 433/2012 Autorzy: Radosław Uliszak, Krzystof Wiedermann. --------------------- ------------------------- ------------------
Biologia Nr8 T-O-2012/2013 --------- ------------ ------------ „Biologia na czasie”. Emilia Bonar, Weronika Krzeszowiec-Jeleń. ,Nowa Era 450/2012 -------------------- ---------------------- ------------------
Chemia Nr 9-T-O-2012/2013 ------------ ----------- ------------ R. Hassa, A. Mrzigod. „To jest chemia”.Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnychZakres podstawowy NOWA ERA 438/2012 ----------------------- -------------------- ------------------
Fizyka Nr 10-T-O-2012/2013 ------------ ------------ ------------ M. Braun, W. Śliwa. „Odkryć fizykę”. Nowa Era 447/2012 ----------------- ----------------------- ------------------
Matematyka Nr 11-T-OR-2012/2013 Nr 11-T-OR-2012/2013 Nr 11-T-OR-2012/2013 Nr 11-T-OR-2012/2013 W. Babiański L. Chańko D. Ponczek Matematyka zakres podstawowy i rozszerzony. Nowa Era 360/1/2011 W. Babiański. L. Chańko. D. Ponczek Matematyka zakres podstawowy i rozszerzony. Nowa Era 360/1/2011 W. Babiański. L. Chańko. D. Ponczek. Matematyka zakres podstawowy i rozszerzony. Nowa Era 360/1/2011 W. Babiański. L. Chańko. D. Ponczek. Matematyka zakres podstawowy i rozszerzony. Nowa Era 360/1/2011
Informatyka Nr 12-T-O 2012/2013 ------------ ------------ ------------ Podręcznik Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres podstawowy. Jarosław Składkowski. Helion 542/2012 ---------------------------- ------------------------- ------------------
W-f Nr 13-T-O-2012/2013 Nr 13-T-O-2012/2013 Nr 13-T-O-2012/2013 Nr 13-T-O-2012/2013 ----------------------------- --------------------------- -------------------------- ------------------
Edukacja dla bezpieczeństwa Nr 14- T-O-2012/2013 Nr 14- T-O-2012/2013 Nr 14- T-O-2012/2013 Nr 14- T-O-2012/2013 „Edukacja dla bezpieczeństwa”. M. Goniewicz, A. Nowak-Kowal, Z. Smutek OPERON 411/2012 --------------------------- -------------------------- ------------------
Zajęcia z wychowawcą ------------ ------------ ------------ ------------ ----------------------------- --------------------------- -------------------------- ------------------
Religia AZ-4-01/10 AZ-4-01/10 AZ-4-01/10 J. Szpeta, D. Jackowiak „Moje miejsce w Kościele” J. Szpeta, D. Jackowiak „Moje miejsce w świecie.” J. Szpeta, D. Jackowiak „Moje miejsce w rodzinie”. J. Szpeta, D. Jackowiak „Moje miejsce w rodzinie”.
Wychowanie do życia w rodzinie ------------ ------------ ------------ ------------ ----------------------------- ---------------------------- ------------------------- ------------------
Działalność gospodarcza w branży informatycznej ------------ ------------ Nr 7-T-Z-2012/2013 ------------ ----------------------------- ---------------------------- T.Gorzelany, W.Aue „Prowadzenia działalności gospodarczej”. ------------------
Język angielski w branży informatycznej ------------ ------------ NR-8-T-Z-2012/2013 ------------ ------------------------------ ---------------------------- Career Paths „Information Technology”. wyd.Egis ------------------
Systemy operacyjne Nr 7-T-Z-2012/2013 Nr 7-T-Z-2012/2013 ------------ ------------ Kwalifikacja E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych. Helion Edukacja. Tomasz Kowalski. Kwalifikacja E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych. Helion Edukacja. Tomasz Kowalski. -------------------------- ------------------
Urządzenia techniki komputerowej Nr 7-T-Z-2012/2013 ------------ ------------ ------------ Kwalifikacja E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych. Helion Edukacja. Tomasz Kowalski. ---------------------------- -------------------------- ------------------
Sieci komputerowe Nr 7-T-Z-2012/2013 Nr 7-T-Z-2012/2013 ------------ ------------ Kwalifikacja E13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami. Helion Edukacja Barbara Halska. Paweł Hensel. Kwalifikacja E13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami. Helion Edukacja Barbara Halska. Paweł Hensel. -------------------------- ------------------
Witryny i aplikacje internetowe ------------ Nr 7-T-Z-2012/2013 Nr 7-T-Z-2012/2013 Nr 7-T-Z-2012/2013 ------------------------------ Kwalifikacja E14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami. Helion Edukacja Kwalifikacja E14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami. Helion Edukacja Kwalifikacja E14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administro-wanie bazami. Helion Edukacja
Systemy baz danych ------------ Nr 7-T-Z-2012/2013 Nr 7-T-Z-2012/2013 ------------ ------------------------------ Kwalifikacja E14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami. Helion Edukacja Kwalifikacja E14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami. Helion Edukacja ------------------
Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej ------------ Nr 7-T-Z-2012/2013 ------------ ------------ ------------------------------ Kwalifikacja E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych. Helion Edukacja. Tomasz Kowalski. ------------------------- ------------------
Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi ------------ Nr 7-T-Z-2012/2013 ------------ ------------ ----------------------------- Kwalifikacja E13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami. Helion Edukacja Barbara Halska. Paweł Hensel. -------------------------- ------------------
Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych ------------ Nr 7-T-Z-2012/2013 Nr 7-T-Z-2012/2013 ---------------------------- Kwalifikacja E13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami. Helion Edukacja. Barbara Halska. Paweł Hensel. Kwalifikacja E13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami. Helion Edukacja. Barbara Halska. Paweł Hensel. ------------------
Administracja bazami danych ------------ ------------ Nr 7-T-Z-2012/2013 Nr 7-T-Z-2012/2013 ----------------------------- ---------------------------- Kwalifikacja E14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami. Helion Edukacja Kwalifikacja E14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administro-wanie bazami. Helion Edukacja
Programowanie aplikacji internetowych ------------ ------------ Nr 7-T-Z-2012/2013 Nr 7-T-Z-2012/2013 ------------------------------ ---------------------------- Kwalifikacja E14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami. Helion Edukacja Kwalifikacja E14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administro-wanie bazami. Helion Edukacja.
Podstawy przepisów prawnych dla informatyków ------------ ------------ Nr 7-T-Z-2012/2013 ------------ ------------------------------ ---------------------------- Piotr Waglowski „Prawo w sieci. Zarys regulacji Internetu”. Helion Edukacja ------------------

Klasa 1TH (522305) TECHNIK HANDLOWIEC

PRZEDMIOT NR PROGRAMU PODRĘCZNIK (tytuł, autor, wydawnictwo, nr dopuszczenia podręcznika)
KLASA I 2014/2015 KLASA II 2015/2016 KLASA III 2016/2017 KLASA IV 2017/2018 KLASA I 2014/2015 KLASA II 2015/2016 KLASA III 2016/2017 KLASA IV 2017/2018
język polski Nr 1-T- O – 2012/2013 Nr 1-T- O – 2012/2013 Nr 1-T- O – 2012/2013 Nr 1-T- O – 2012/2013 Urszula Jagiełło, Renata Janicka-Szyszko, Magdalena Steblecka-Jankowska. Język polski 1 zakres podstawowy i rozszerzony cz. 1 Seria Odkrywamy na nowo MEN 444/1/2012 Renata Janicka-Szyszko, Magdalena Steblecka-Jankowska Język polski 2 zakres podstawowy i rozszerzony cz. 2 Seria Odkrywamy na nowo MEN 444/2/2012 Wyd. Operon Podręcznik Język polski 3 zakres podstawowy i rozszerzony cz. 3. Donata Dominik-Stawicka. Numer dopuszczenia MEN 444/3/2013 Podręcznik Język polski 4 zakres podstawowy i rozszerzony cz.4  Katarzyna Budna, Jolanta Manthey. Numer dopuszczenia MEN 444/4/2013 Wyd. Operon Podręcznik Język polski 4 zakres podstawowy i rozszerzony cz.4. Katarzyna Budna, Jolanta Manthey. Numer dopuszczenia MEN 444/4/2013 Wyd. Operon Podręcznik Język polski 5 zakres podstawowy i rozszerzony cz.5.  Ewa Dunaj, Bogna Zagórska. Seria Odkrywamy na nowo. Numer dopuszczenia. MEN 444/5/2014 Wyd. Operon
Język I- szy Jęz. niemiecki Nr 2-T-OR-IV.I-2012/2013 Nr 2-T-OR-IV.I-2012/2013 Nr 2-T-OR-IV.I-2012/2013 Nr 2-T-OR-IV.I-2012/2013 Welttour I S. Mróz –Dwornikowska. K. Szachowska. Nr.459/1/2012 Welttour II S. Mróz –Dwornikowska. K. Szachowska. Nr.459/1/2012 Welttour III S. Mróz –Dwornikowska K. Szachowska. Nr.459/1/2012 Repetytorum maturalne Direkt. Wyd. LektorKlett.
Język I- szy Jęz. angielski Nr 3 – T – OR – IV. I A – 2012/2013 Nr 3 – T – OR – IV. I A – 2012/2013 Nr 3 – T – OR – IV. I A – 2012/2013 Nr 3 – T – OR – IV. I A – 2012/2013 Gateway plus Pre-intermediate. David Spencer. Wyd. Macmillan. Gateway plus Pre-intermediate. David Spencer. Wyd. Macmillan. Matura repetytorium 2015 poziom podstawowy i rozszerzony Nr. 710/2014 Aut. Marta Rosińska, Lynda Edwards. Wyd. Macmillan Matura repetytorium 2015 poziom podstawowy i rozszerzony. Nr. 710/2014 Aut. Marta Rosińska, Lynda Edwards. Wyd. Macmillan
Język II- gi Jęz. niemiecki Nr 2-T-O-IV.I-2012/2013 Nr 2-T-O-IV.I-2012/2013 Nr 2-T-O-IV.I-2012/2013 Nr 2-T-O-IV.I- 2012/2103 Welttour I S. Mróz –Dwornikowska. K. Szachowska. Nr.459/1/2012 Welttour I i II S. Mróz –Dwornikowska. K. Szachowska. Nr.459/1/2012 Welttour II S. Mróz –Dwornikowska. K. Szachowska. Nr.459/1/2012 Welttour III S. Mróz –Dwornikowska. K. Szachowska. Nr.459/1/2012
Język II- gi Język angielski NR 3 – T – O – IV. O A – 2012/2013 NR 3 – T – O – IV. O A – 2012/2013 NR 3 – T – O – IV. O A – 2012/2013 NR 3 – T – O – IV. O A – 2012/2013 Gateway plus Elementary. David Spencer. Wyd. Macmillan Gateway plus Elementary. David Spencer. Wyd. Macmillan Matura explorer Elementary. Nr. 331/1/2011/z1 Aut. John Hughes, Beata Polit. Matura explorer Elementary. Nr. 331/1/2011/z1 Aut. John Hughes, Beata Polit.
Wiedza o kulturze Nr 4-T-O – 2012/2013 ---------------- ------------- -------------- Monika Bokiniec, Barbara Forysiewicz, Jacek Michałowski, Natalia Mrozkowiak-Nastrożna, Grzegorz Nazaruk, Magdalena Sacha, Grażyna Świętochowska. „Spotkania z kulturą”. Nowa podstawa programowa. 449/2012 ------------------------ ---------------------- ---------------------
Historia Nr 5-T-O-2012/2013 -------------- ------------- -------------- „Poznać przeszłość. Wiek XX”, Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow. Nowa Era. 525/2012 ---------------------- ---------------------- -------------------
Historia i społeczeństwo ------------- -------------- Nr 15-T-O-2013 Nr 15-T-O-2013 --------------------- --------------------- Historia i społeczeństwo Ojczysty Panteon i ojczyste spory. Marcin Markowicz, Olga Pytlińska. Agata Wyrda. WSiP, nr dop. 644/1/2013 Historia i społeczeństwo Ojczysty Panteon i ojczyste spory. Marcin Markowicz, Olga Pytlińska, Agata Wyrda. WSiP, nr dop. 644/1/2013
Wiedza o społeczeństwie ------------- ---------------- ------------- -------------- ------------------------ „W centrum uwagi”. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. Janicki Arkadiusz. 505/2012 ----------------------- ------------------
Podstawy przedsiębior-czości Nr 6-T-O- 2012/2013 Nr 6-T-O- 2012/2013 ------------- -------------- „Krok w przedsiębiorczość”. Z. Makieła, T. Rachwał. Nowa Era, 467/2012 „Krok w przedsiębiorczość”. Z. Makieła, T. Rachwał. Nowa Era, 467/2012 ----------------------- ------------------
Geografia Geografia rozsz. Nr 7-T- O – 2012/2013 Nr 7-T- O – 2012/2013 Nr 7-T- O – 2012/2013 Nr 7-T- O – 2012/2013 „Oblicza geografii”.Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.Zakres podstawowy 433/2012 Autorzy: Radosław Uliszak, Krzystof Wiedermann. Oblicza geografii 1 Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum.Zakres rozszerzony 501/1/2012 Autorzy: Roman Malarz, Marek Więckowski. Oblicza geografii 2Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony 501/2/2013 Autor: Tomasz Rachwał. Oblicza geografii 3Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony Autorzy: Roman Malarz, Marek Więckowski. 501/3/2014
Biologia Nr8 T-O-2012/2013 --------- ------------- -------------- ..Biologia na czasie”. Emilia Bonar, Weronika Krzeszowiec-Jeleń, Nowa Era 450/2012 -------------------------- ----------------------- ------------------
Chemia Nr 9-T-O-2012/2013 ------------- ------------- -------------- R. Hassa, A. Mrzigod To jest chemiaPodręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.Zakres podstawowy. NOWA ERA 438/2012 --------------------- ----------------------- ------------------
Fizyka Nr 10-T-O-2012/2013 ---------------- ------------- -------------- M. Braun, W. Śliwa. „Odkryć fizykę”. Nowa Era 447/2012 -------------------------- ----------------------- ------------------
Matematyka Nr 11-T-O-2012/2013 Nr 11-T-O-2012/2013 Nr 11-T-O-2012/2013 Nr 11-T-O-2012/2013 W. Babiański, L. Chańko, D. Ponczek. Matematyka zakres podstawowy. Nowa Era 378/1/2011 W. Babiański, L. Chańko, D. Ponczek. Matematyka zakres podstawowy. Nowa Era 378/1/2011 W. Babiański, L. Chańko, D. Ponczek. Matematyka zakres podstawowy. Nowa Era 378/1/2011 W. Babiański, L. Chańko, D. Ponczek. Matematyka zakres podstawowy . Nowa Era 378/1/2011
Informatyka Nr 12 – T-O- 2012/2013 ---------- ------------- -------------- Podręcznik Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych - zakres podstawowy. Jarosław Składkowski. Helion 542/2012 -------------------------- ----------------------- -----------------------
W-f Nr 13-T-O-2012/2013 Nr 13-T-O-2012/2013 Nr 13-T-O-2012/2013 Nr 13-T-O-2012/2013 ------------------------ -------------------------- ----------------------- -----------------------
Edukacja dla bezpieczeństwa Nr 14- T-O-2012/2013 ---------------- ------------- -------------- „Edukacja dla bezpieczeństwa”. M.Goniewicz, A. Nowak-Kowal, Z. Smutek. OPERON 411/2012 ------------------------- ----------------------- -----------------------
Zajęcia z wychowawcą ------------- ---------------- ------------- -------------- ------------------------ ------------------------- ----------------------- ----------------------
Religia AZ-4-01/10 AZ-4-01/10 ------------- -------------- J. Szpeta, D. Jackowiak „Moje miejsce w Kościele” J. Szpeta, D. Jackowiak „Moje miejsce w świecie.” J. Szpeta, D. Jackowiak „Moje miejsce w rodzinie”. J. Szpeta, D. Jackowiak „Moje miejsce w rodzinie”.
Wychowanie do życia w rodzinie ------------- --------------- ------------- -------------- ------------------------ ------------------------ ----------------------- ---------------------
Towaroznaw - stwo Nr 9-T-Z-2012/2013 Nr 9-T-Z-2012/2013 ------------- -------------- Danuta Kołożyn-Krajewska, Tadeusz Sikora. „Towaroznawstwo żywności”. WSiP NR DOP 16/2004 Danuta Kołożyn-Krajewska, Tadeusz Sikora. „Towaroznawstwo żywności”. WSiP NR DOP 16/2004 PIOTR Miller, Halina Rawdanowicz „Towaroznawstwo wyrobów nieżywnościowych”.WSiP NR DOP 01/2005 ----------------------- ---------------------
Organizacja i technika sprzedaży Nr 9-T-Z-2012/2013 Nr 9-T-Z-2012/2013 ------------- -------------- D. Andrzejczak, A. Mikina, „Organizacja sprzedaży cz.1 towar jako przedmiot handlu, cz.2 organizacja i techniki sprzedaży”. D. Andrzejczak, A. Mikina, „Organizacja sprzedaży cz.2 organizacja i techniki sprzedaży”. ----------------------- -----------------
Obsługa klienta ------------- Nr 9-T-Z-2012/2013 Nr 9-T-Z-2012/2013 -------------- ------------------------ D. Andrzejczak, A. Mikina, „Sprzedaż towarów cz.1 obsługa klienta”. D. Andrzejczak, A. Mikina. „Sprzedaż towarów cz.1 obsługa klienta”. ------------------
Marketing w handlu ------------- Nr 9-T-Z-2012/2013 Nr 9-T-Z-2012/2013 Nr 9-T-Z-2012/2013 ------------------------- H. Szulce, M. Florek. „Marketing w działalności gospodarczej”. H. Szulce, M. Florek. „Marketing w działalności gospodarczej”. H. Szulce, M. Florek. „Marketing w działalności gospodarczej”.
Przedsiębior -stwo w handlu ------------- Nr 9-T-Z-2012/2013 Nr 9-T-Z-2012/2013 -------------- ------------------------ T. Gorzelany, W. Aue. „Prowadzenia działalności gospodarczej”. T. Gorzelany, W. Aue. „Prowadzenia działalności gospodarczej”. ------------------
Sprzedaż towarów Nr 9-T-Z-2012/2013 Nr 9-T-Z-2012/2013 Nr 9-T-Z-2012/2013 -------------- Krzysztof Szczęch. „Bezpieczeństwo i higiena pracy”. WSiP J. Jóźwiak. „Sprzedaż towarów cz.2i 3”. J. Jóźwiak „Sprzedaż towarów”, cz. 2 i cz. 3”. J.Jóźwiak. „Sprzedaż towarów”, cz. 2 i cz. 3”. ------------------
Zarządzanie firmą handlową ------------- ---------------- Nr 9-T-Z- 2012/2013 Nr 9-T-Z-2012/2013 ------------------------ -------------------------- Z. Mielczarczyk. „Zarządzanie firma handlową”. „Dokumentacja ekonomiczno-finansowa”. Z. Mielczarczyk. „Zarządzanie firma handlową”. „Dokumentacja ekonomiczno -finansowa”.
Język angielski w branży handlowej ------------- NR-11-T-Z-2012/2013 NR-11-T-Z-2012/2013 -------------- ------------------------ Career Paths. „Business English”. Wyd.Egis. Career Paths. „Business English”. Wyd.Egis. ---------------------
Język niemiecki w branży handlowej ------------- NR -10-T-Z-2012/2013 NR -10-T-Z-2012/2013 NR -10-T-Z-2012/2013 ------------------------ Joanna Badowska – Kionka. ,,Język niemiecki Zawodowy w branży ekonomicznej”. WSiP Joanna Badowska – Kionka. ,,Język niemiecki Zawodowy w branży ekonomicznej”. WSiP ---------------------

Klasa 1 TOR (333906) TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY

PRZEDMIOT NR PROGRAMU PODRĘCZNIK (autor, wydawnictwo, nr dopuszczenia podręcznika
KLASA I 2015/2016 KLASA II 2016/2017 KLASA III 2017/2018 KLASA IV 2018/2019 KLASA I 2015/2016 KLASA II 2016/2017 KLASA III 2017/2018 KLASA IV 2018/2019
język polski Nr 1-T- O – 2012/2013 Nr 1-T- O – 2012/2013 Nr 1-T- O – 2012/2013 Nr 1-T- O – 2012/2013 Urszula Jagiełło, Renata Janicka-Szyszko, Magdalena Steblecka-Jankowska Język polski 1 zakres podstawowy i rozszerzony cz. 1 Seria Odkrywamy na nowo MEN 444/1/2012 Renata Janicka-Szyszko, Magdalena Steblecka-Jankowska Język polski 2 zakres podstawowy i rozszerzony cz. 2 Seria Odkrywamy na nowo MEN 444/2/2012 Wyd. Operon Podręcznik Język polski 3 zakres podstawowy i rozszerzony cz. 3 Donata Dominik-Stawicka Numer dopuszczenia MEN 444/3/2013 Podręcznik Język polski 4 zakres podstawowy i rozszerzony cz.4  Katarzyna Budna, Jolanta Manthey Numer dopuszczenia MEN 444/4/2013 Wyd. Operon Podręcznik Język polski 4 zakres podstawowy i rozszerzony cz.4  Katarzyna Budna, Jolanta Manthey Numer dopuszczenia MEN 444/4/2013 Wyd. Operon Podręcznik Język polski 5 zakres podstawowy i rozszerzony cz.5.  Ewa Dunaj, Bogna Zagórska. Seria Odkrywamy na nowo Numer dopuszczenia MEN 444/5/2014 Wyd. Operon
Język I- szy Jęz. niemiecki Nr 2-T-OR-IV.I-2012/2013 Nr 2-T-OR-IV.I-2012/2013 Nr 2-T-OR-IV.I-2012/2013 Nr 2-T-OR-IV.I-2012/2013 Welttour I S.Mróz –Dwornikowska. K.Szachowska. Nr.459/1/2012 Welttour II S.Mróz –Dwornikowska. K.Szachowska. Nr.459/2/2012 Welttour III S.Mróz –Dwornikowska. K.Szachowska. Nr.459/3/2013 Repetytorium maturalne Direk Wyd. LektorKlett 358/2011
Język I- szy Jęz. angielski Nr 3 – T – OR – IV. I A – 2012/2013 Nr 3 – T – OR – IV. I A – 2012/2013 Nr 3 – T – OR – IV. I A – 2012/2013 Nr 3 – T – OR – IV. I A – 2012/2013 Gateway plus Pre-intermediate. David Spencer. Wyd. Macmillan. Gateway plus Pre-intermediate. David Spencer. Wyd. Macmillan. Matura repetytorium 2015 poziom podstawowy i rozszerzony Nr 710/2014 Aut. Marta Rosińska, Lynda Edwards Wyd. Macmillan Matura repetytorium 2015 poziom podstawowy i rozszerzony Nr 710/2014 Aut. Marta Rosińska, Lynda Edwards Wyd. Macmillan
Język II- gi Jęz. niemiecki Nr 2-T-O-IV.I-2012/2013 Nr 2-T-O-IV.I-2012/2013 Nr 2-T-O-IV.I-2012/2013 Nr 2-T-O-IV.I-2012/2013 Welttour I S. Mróz –Dwornikowska. K. Szachowska. Nr.459/1/2012 Welttour I i II S. Mróz –Dwornikowska. K. Szachowska. Nr.459/1/2012 Welttour II S. Mróz –Dwornikowska. K. Szachowska. Nr.459/1/2012 Welttour III S. Mróz – Dworniko-wska K. Szacho-wska. Nr.459/1/ 2012
Język II- gi Język angielski NR 3 – T – O – IV. O A – 2012/2013 NR 3 – T – O – IV. O A – 2012/2013 NR 3 – T – O – IV. O A – 2012/2013 NR 3 – T – O – IV. O A – 2012/2013 Gateway plus Elementary. David Spencer. Wyd. Macmillan. Gateway plus Elementary. David Spencer. Wyd. Macmillan. Matura explorer Elementary Nr. 331/1/2011/z1 Aut. John Hughes, Beata Polit Matura explorer Elementary Nr. 331/1/2011/z1 Aut. John Hughes, Beata Polit.
Wiedza o kulturze Nr 4-T-O – 2012/2013 ------------ -------------- ----------------- Monika Bokiniec, Barbara Forysiewicz, Jacek Michałowski, Natalia Mrozkowiak-Nastrożna, Grzegorz Nazaruk, Magdalena Sacha, Grażyna Świętochowska. „Spotkania z kulturą” – nowa podstawa programowa. 449/2012 ---------------------- --------------------- ----------------
Historia Nr 5-T-O-2012/2013 -------------- ------------- --------------- „Poznać przeszłość. Wiek XX”, Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow, Nowa Era, 525/2012 ----------------------- ---------------------- ----------------
Historia i społeczeństwo ---------------- -------------- Nr 15-T-O-2013 Nr 15-T-O-2013 -------------------------- ----------------------- Historia i społeczeństwo. Ojczysty Panteon i ojczyste spory. Marcin Markowicz, Olga Pytlińska, Agata Wyrda. WSiP, nr dop. 644/1/2013 Historia i społeczeń-stwo Ojczysty Panteon i ojczyste spory. Marcin Markowicz, Olga Pytlińska, Agata Wyrda. WSiP, nr dop. 644/1/2013
Wiedza o społeczeństwie --------------- ---------------- -------------- ----------------- -------------------------- „W centrum uwagi”. Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkół ponadgimnazjal-nych. Zakres podstawowy. Janicki Arkadiusz. Nowa Era 505/2012 ---------------------- ----------------
Podstawy przedsiębior -czości Nr 6-T-O-2012/2013 Nr 6-T-O- 2012/2013 ---------------- ----------------- „Krok w przedsiębiorczość” Z. Makieła, T. Rachwał. Nowa Era, 467/2012 „Krok w przedsiębiorczość” Z. Makieła, T. Rachwał. Nowa Era, 467/2012 --------------------- ----------------
Geografia Nr 7-T- O – 2012/2013 Nr 7-T- O – 2012/2013 Nr 7-T- O – 2012/2013 Nr 7-T- O – 2012/2013 „Oblicza geografii”Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.Zakres podstawowy. 433/2012 Autorzy: Radosław Uliszak, Krzystof Wiedermann. „Oblicza geografii 1”.Podręcznik dla liceum ogólnokształ-cącego i technikumZakres rozszerzony. 501/1/2012 Autorzy: Roman Malarz, Marek Więckowski. „Oblicza geografii 2”.Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. 501/2/2013 Autor: Tomasz Rachwał. „Oblicza geografii 3”.Podręcznik dla liceum ogólno- kształcącego i technikum. Zakres rozszerzony. Autorzy: Roman Malarz, Marek Więckowski. 501/3/2014
Biologia Nr 8 T-O-2012/2013 -------------- ---------------- ----------------- „Biologia na czasie”. Emilia Bonar, Weronika Krzeszowiec-Jeleń. Nowa Era 450/2012 ----------------------- ---------------------- ----------------
Chemia ---------------- Nr 9-T-OR-2012/2013 ---------------- ----------------- -------------------------- R.Hassa, A.Mrzigod „To jest chemia”.Podręcznik dla szkół ponadgimnazjal-nych.Zakres podstawowy. NOWA ERA 438/2012 ---------------------- ----------------
Fizyka Nr 10-T-O-2012/2013 ---------------- -------------- ----------------- M. Braun, W. Śliwa. „Odkryć fizykę”. Nowa Era 447/2012 --------------------- ---------------------- ----------------
Matematyka Nr 11-T-O-2012/2013 Nr 11-T-O-2012/2013 Nr 11-T-O-2012/2013 Nr 11-T-O-2012/2013 W. Babiański. L. Chańko. D. Ponczek. Matematyka zakres podstawowy. Nowa Era 378/1/2011 W. Babiański. L. Chańko. D. Ponczek. Matematyka zakres podstawowy. Nowa Era 378/1/2011 W. Babiański. L. Chańko. D. Ponczek. Matematyka zakres podstawowy. Nowa Era 378/1/2011 W. Babiański. L. Chańko. D. Ponczek. Matematyka zakres podstawowy. Nowa Era 378/1/2011
Informatyka Nr 12 – T-O- 2012/2013 --------------- --------------- ---------------- Podręcznik Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy. Jarosław Składkowski. Helion 542/2012 ------------------ ------------------- --------------
W-f Nr 13-T-O-2012/2013 Nr 13-T-O-2012/2013 Nr 13-T-O-2012/2013 Nr 13-T-O-2012/2013 -------------------------- ----------------------- ---------------------- ----------------
Edukacja dla bezpieczeństwa Nr 14- T-O-2012/2013 ---------------- ---------------- ----------------- „Edukacja dla bezpieczeństwa”. M. Goniewicz, A. Nowak-Kowal, Z. Smutek. OPERON 411/2012 ----------------------- ---------------------- ----------------
Zajęcia z wychowawcą ---------------- ---------------- ---------------- -------------- -------------------- ---------------------- ---------------------- ----------------
Religia AZ-4-01/10 AZ-4-01/10 ---------------- ----------------- J. Szpeta, D. Jackowiak „Moje miejsce w Kościele” J. Szpeta, D. Jackowiak „Moje miejsce w świecie.” J. Szpeta, D. Jackowiak „Moje miejsce w rodzinie”. J. Szpeta, D. Jackowiak „Moje miejsce w rodzinie”.
Wychowanie do życia w rodzinie ---------------- ---------------- ---------------- ----------------- -------------------------- ----------------------- ---------------------- ----------------
Marketing w działalności reklamowej Nr 14-T-Z-2014/2015 Nr 14-T-Z-2014/2015 ---------------- ----------------- materiały własne materiały własne --------------------- ----------------
Sprzedaż w reklamie Nr 14-T-Z-2014/2015 Nr 14-T-Z-2014/2015 Nr 14-T-Z-2014/2015 ----------------- Małgorzata Pańczyk „Sprzedaż produktów reklamowych”. eMPi2 Małgorzata Pańczyk „Sprzedaż produktów reklamowych”. eMPi2 Małgorzata Pańczyk „Sprzedaż produktów reklamowych”. eMPi2 ----------------
język obcy w działalności reklamowej ---------------- -------------------------- Art. & Design Virginia Evans, Jenny Dooley, Henrietta P.Rogers Wydawnictwo: Express publishing Art. & Design Virginia Evans, Jenny Dooley, Henrietta P.Rogers Wydawnictwo: Express publishing Art. & Design Virginia Evans, Jenny Dooley, Henrietta P.Rogers Wyd. Express publishing
Działalność gospodarcza w reklamie ---------------- Nr 14-T-Z-2014/2015 ---------------- ----------------- ------------------------- T.Gorzelany, W.Aue „Prowadzenia działalności gospodarczej”. --------------------- ----------------
Elementy prawa, etyki i psychologii w reklamie ---------------- Nr 14-T-Z-2014/2015 Nr 14-T-Z-2014/2015 ----------------- ------------------------- materiały własne materiały własne ----------------
Organizacja i techniki reklamy ---------------- Nr 14-T-Z-2014/2015 Nr 14-T-Z-2014/2015 Nr 14-T-Z-2014/2015 ------------------------- materiały własne materiały własne materiały własne
Organizacja sprzedaży reklamy Nr 14-T-Z-2014/2015 Nr 14-T-Z-2014/2015 --------------- ----------------- Małgorzata Pańczyk „Sprzedaż produktów reklamowych”. eMPi2 Małgorzata Pańczyk „Sprzedaż produktów reklamowych”. eMPi2 --------------------- ----------------
projektowanie kampanii reklamowej ---------------- ---------------- Nr 14-T-Z-2014/2015 Nr 14-T-Z-2014/2015 -------------------------- ----------------------- materiały własne materiały własne