Od 1 września 2018 roku nasze szkoły weszły w skład nowej placówki – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie. Adres nowej strony internetowej: https://www.ckziumragowo.pl/.

Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie

Narodowy program rozwoju czytelnictwa

Zasady sporządzania opisów wydawnictw

Godziny otwarcia biblioteki

Poniedziałek 730 - 1450
Wtorek 730 - 1500
Środa 730 - 1600
Czwartek 730 - 1600
Piątek 730 - 1500

Czytelnia online

Nowości

Zbiory

Informacje na temat zbiorów biblioteki zostały wprowadzone do systemu komputerowego, stan na dzień 1 maja 2011 r. wynosi 12703 voluminy. Od 10 września 2010 r. biblioteka rozpoczęła komputerowe wypożyczanie książek.

» Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Podsumowanie Roku Henryka Sienkiewicza

Zespół Szkół Zawodowych postanowił uroczyście podsumować Rok Henryka Sienkiewicza. W tym celu zaprosiliśmy znamienitych gości panią Katarzynę Enerlich i pana Marka Szmigla, którzy wraz z panem Pawłem Długoborskim, dyrektorem naszej szkoły, czytali fragmenty ulubionych utworów twórcy.

ŚWIĘTA W KRAJACH NIEMIECKOJĘZYCZNYCH

Młodzież Zespołu Szkół Zawodowych podczas zajęć w bibliotece szkolnej dnia 06-07.12.2016 r. w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, korzystając z księgozbioru biblioteki i Internetu zapoznała się ze zwyczajami i obrzędami Świąt Bożego Narodzenia w innych krajach.

Moja przyszłość, moja praca

Rodzaje umów o pracę, CV, czas pracy i urlopy pracownicze to podstawowe informacje z zakresu prawa pracy, które poznała młodzież klasy 2B Zespołu Szkół Zawodowych w Mrągowie podczas warsztatów „Moja przyszłość, moja praca” w dniu 7 grudnia 2016 roku.

Problemy żywieniowe nastolatków

Klasa 2A grupa kucharzy w dniu 23 listopada uczestniczyła w lekcji bibliotecznej, która została zorganizowana w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Przygoda z książką „Rio Anaconda”

Dnia 18.11.2016 r. uczniowie kl. I b Zasadniczej Szkoły Zawodowej spotkali się w bibliotece szkolnej w celu zapoznania się z nowościami zakupionymi w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa oraz na podstawie książki „Rio Anaconda” poznawali życie plemienia Carapana a także zdobywali wiedzę na temat Ameryki Południowej.

Nowości w bibliotece szkolnej

KsiążkiKsiążkiKsiążkiKsiążkiKsiążkiKsiążkiKsiążkiKsiążkiKsiążkiKsiążki

Książki wybrane w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Dzień Głośnego Czytania

Dnia 29.09.2016 r. w naszej szkole w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa biblioteka szkolna zorganizowała Dzień Głośnego Czytania. Akcja miała na celu propagowanie idei czytania, rozwijanie zainteresowania książką oraz uświadomienie korzyści płynących z twórczego kontaktu z dziełem literackim.

Dzień Turystyki

Dnia 27.09.2016 roku z okazji obchodów Światowego Dnia Turystyki tworzyliśmy w szkole „Turystyczną Mapę Zespołu Szkół Zawodowych”. Nauczyciele i uczniowie przynieśli do szkoły własne zdjęcia z wypraw krajowych i zagranicznych, które następnie były nanoszone na mapę świata. Rozpoczęliśmy w ten sposób realizację projektu „Podróże małe i duże” w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

Biblioteka szkolna organizuje dzień głośnego czytania w języku polskim, niemieckim i angielskim, zapraszamy DYREKCJĘ, NAUCZYCIELI I UCZNIÓW do czytania uczniom Zasadniczej Szkoły Zawodowej z najstarszej książki w naszej bibliotece „WOLNA I SPRAWIEDLIWA” rok wydania 1945.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

W listopadzie 2015 r. Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie złożył za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Mrągowie wniosek o udzielenie wsparcia finansowego na zakup książek do biblioteki szkolnej. Wniosek ten zostały złożony w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w roku 2016 - Priorytet 3 i zyskał dofinansowanie na kwotę 15 000 złotych (12 000 kwota dotacji + 3 000 zł. wkład własny organu prowadzącego Starostwa Powiatowego w Mrągowie ).

Planowane zakupy książek będą skonsultowane z uczniami, nauczycielami, rodzicami, pracodawcami, z Miejską Biblioteką Publiczną i Biblioteką Pedagogiczną w Mrągowie. Uwzględniały będą potrzeby uczniów niepełnosprawnych.

Obok zakupu książek zaplanowano szereg inicjatyw promujących czytelnictwo w szkole, szereg działań wskazujących na współdziałanie szkoły w środowisku lokalnym, w tym z biblioteką publiczną i pedagogiczną.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa