Od 1 września 2018 roku nasze szkoły weszły w skład nowej placówki – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie. Adres nowej strony internetowej: https://www.ckziumragowo.pl/.

Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie

Międzyszkolny Konkurs Gastronomiczno - Językowy

Jedną z ważniejszych cech nowej, zreformowanej polskiej szkoły powinno być nauczanie zintegrowane, ukazujące uczniom świat całościowo, a nie poprzez fragmentaryczną wiedzę przedmiotową, oraz takie nauczanie, które lepiej przygotowuje uczniów do funkcjonowania we współczesnym świecie.

Międzyprzedmiotowa integracja w szkole zawodowej i technikum zaspokaja nie tylko potrzeby uczniów, ale również w pełni realizuje oczekiwania społeczne – dobre przygotowanie do pracy oraz do życia w ustawicznie zmieniających się warunkach. Liczne przedmioty zawodowe gastronomiczne są źródłem wielu tematów i zagadnień, które w naturalny sposób mogą być wykorzystane podczas lekcji językowej lub odwrotnie, język obcy można wprowadzić do lekcji przedmiotu zawodowego, w czasie której można go stosować w naturalnym kontekście i sytuacji.

Mając na uwadze fakt, że przyszły absolwent szkoły zawodowej czy technikum gastronomicznego powinien posiadać nie tylko wykształcenie zawodowe, lecz również ogólne – w tym znajomość języków obcych – należałoby poszukać sposobów interdyscyplinarnego powiązania tych dziedzin. Prowadzenie zajęć z przedmiotu zawodowego gastronomicznego w technikum gastronomicznym można połączyć z nauczaniem języka obcego. W czasie lekcji do materiału z zakresu przedmiotu zawodowego gastronomicznego zostaje wbudowana określona partia specjalistycznego materiału leksykalnego bezpośrednio dotycząca określonego tematu i połączona z wykorzystaniem wiedzy, którą uczniowie posiadają z zakresu języka niemieckiego ogólnego i zawodowego. Lekcja zachowuje strukturę i charakter lekcji przedmiotu zawodowego gastronomicznego, lecz posiada także elementy językowe podane w odpowiedniej proporcji (lub odwrotnie).

Uczniowie odnoszą dwojaką korzyść. Po pierwsze wzbogacają wiedzę zawodową, a po drugie zdobywają dodatkową wiedzę językową. Jednym z przykładów integracji nauczania języka obcego z przedmiotami zawodowymi gastronomicznymi może być organizowany przez nauczycieli naszej szkoły Międzyszkolny Konkurs Gastronomiczno – Językowy.

CELE KONKURSU

 • Propagowanie sztuki kulinarnej, nie tylko w ramach lekcji przedmiotów zawodowych i języków obcych
 • Rozpowszechnianie potraw kuchni różnych narodów
 • Poznanie związanego z obróbką wstępną, cieplną, sposobem przygotowania, podania i prezentacji
 • Utrwalenie wcześniej poznanych nazw artykułów spożywczych
 • Opanowanie słownictwa fachowego i struktur gramatycznych (np. strony biernej) charakterystycznych dla języka zawodowego
 • Rozwijanie kompetencji komunikacyjnej
 • Konfrontacja możliwości i umiejętności uczniów z różnych szkół naszego regionu
 • Podnoszenie poziomu kształcenia zawodowego
 • Wspieranie rozwoju zawodowego ucznia zdolnego
 • Motywowanie uczniów do zdobywania wiedzy i umiejętności ponadprogramowych
 • Integracja szkoły ze środowiskiem lokalnym, co powoduje lepsze zaspokajanie lokalnych potrzeb edukacyjnych młodzieży
 • Umiejętne wykorzystanie surowców i dbałość o środowisko naturalne
 • Zapoznanie z GHP i GMP ( Dobra Praktyka Higieniczna i Dobra Praktyka Produkcyjna)
 • Przestrzeganie zasad BHP

Przewidywane osiągnięcia i efekty pracy uczniów

 • Umiejętność samodzielnego wykonywania potrawy.
 • Umiejętność wykorzystania nowoczesnych procesów technologicznych.
 • Umiejętność prezentacji potrawy zarówno od strony gastronomicznej jak i językowej.
 • Znajomość słownictwa, struktur gramatycznych i językowych w czasie prezentacji.
 • Płynność, poprawność wymowy i intonacji.
 • Nawiązanie współpracy z innymi szkołami.
 • Możliwość skonfrontowania swoich wiadomości i umiejętności z umiejętnościami uczniów z innych szkół.
 • Umożliwienie uczniom zarówno technikum gastronomicznego jak i szkoły zawodowej wspólnego udziału w konkursie.
 • Opanowanie umiejętności kompetencji zawodowych i językowych szczególnie kompetencji komunikowania się.
 • Zdolność wykorzystania przez uczniów nabytych wiadomości i umiejętności w późniejszym egzaminie zawodowym

O konkursie w Internecie

X Międzyszkolny Konkurs Gastronomiczno – Językowy

X Międzyszkolny Konkurs Gastronomiczno – Językowy

sobota, 2018-03-17

15 marca 2018 roku w naszej szkole już po raz dziesiąty został zorganizowany Międzyszkolny Konkurs Gastronomiczno – Językowy.

JUBILEUSZOWY MIĘDZYSZKOLNY KONKURS GASTRONOMICZNO – JĘZYKOWY

JUBILEUSZOWY MIĘDZYSZKOLNY KONKURS GASTRONOMICZNO – JĘZYKOWY

czwartek, 2017-01-05

To już 10 edycja naszego konkursu - przedstawiamy harmonogram i regulaminy.

IX Międzyszkolny Konkurs Gastronomiczno – Językowy

IX Międzyszkolny Konkurs Gastronomiczno – Językowy

czwartek, 2016-03-17

Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie zorganizował IX Międzyszkolny Konkurs Gastronomiczno – Językowy w kategorii „Zrazy mięsne”. Konkurs rozpoczął Pan Paweł Długoborski Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Mrągowie.

Międzyszkolny Konkurs Gastronomiczno - Językowy

Międzyszkolny Konkurs Gastronomiczno - Językowy

środa, 2015-04-01

Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie zorganizował VIII Międzyszkolny Konkurs Gastronomiczno – Językowy kategoria „Zakąski mięsne”. Uczestników Konkursu powitał Pan Paweł Długoborski Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Mrągowie oraz Pan Antoni Karaś Starosta Powiatu Mrągowskiego...

Konkurs gastronomiczno-językowy