Od 1 września 2018 roku nasze szkoły weszły w skład nowej placówki – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie. Adres nowej strony internetowej: https://www.ckziumragowo.pl/.

Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie

» » » 2016/2017

Kalendarium roku szkolnego 2016/2017

Archiwum: 2016/2017, 2015/2016, 2014/2015, 2013/2014, 2012/2013, 2011/2012, 2010/2011, 2009/2010

Widok: domyślny, miesiące

1 września 2016Rozpoczęcie roku szkolnego (wg harmonogramu na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim)
8 września 2016Rada pedagogiczna - godz. 15:00
8 września 2016Zebranie rodziców uczniów klas pierwszych i maturalnych godz. 16:30
od 3 pażdziernika 2016 do 28 pażdziernika 2016Praktyki zawodowe w klasie 3 TI
14 pażdziernika 2016Uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
20 pażdziernika 2016Wywiadówka godz. 16:00
27 pażdziernika 2016Rada szkoleniowa godz. 14:00
31 pażdziernika 2016Dzień Znicza
10 listopada 2016Akademia z okazji 11 Listopada
11 listopada 2016Narodowe Święto Niepodległości- dzień wolny od pracy
1 grudnia 2016Ostateczny termin wystawienia ocen proponowanych z przedmiotów i zachowania w klasach maturalnych do godz. 9:00.
Wywiadówka dla wszystkich klas godz. 16:00
14 grudnia 2016Ostateczny termin wystawienia ocen z przedmiotów i zachowania w klasach maturalnych do godz. 9:00.
15 grudnia 2016Przekazanie arkuszy klasyfikacyjnych do pokoju nr 3 do godz. 10:00.
15 grudnia 2016Rada klasyfikacyjna klas maturalnych o godz. 15:00.
16 grudnia 2016Koniec pierwszego semestru dla klas maturalnych.
od 23 grudnia 2016 do 31 grudnia 2016Przerwa świąteczna
3 stycznia 2017Ostateczny termin wystawienia ocen proponowanych z przedmiotów i zachowania w klasach promocyjnych i kończących zsz do godz. 9:00.
5 stycznia 2017Wywiadówka godz. 16:00
6 stycznia 2017Święto Trzech Króli- dzień wolny od pracy
12 stycznia 2017Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.
17 stycznia 2017Ostateczny termin wystawienia ocen z przedmiotów i zachowania w klasach promocyjnych i kończących zsz do godz. 9:00.
18 stycznia 2017Przekazanie arkuszy klasyfikacyjnych oraz analizy pracy własnej oraz sprawozdań komisji przedmiotowych do pokoju nr 3 do godz. 10:00.
19 stycznia 2017Rada klasyfikacyjna godz. 15:00 (część I)
20 stycznia 2017Termin uzupełnienia braków w e-dzienniku za I półrocze roku szkolnego 2016/2017 - do godz. 15:00
od 28 stycznia 2017 do 18 lutego 2017Praktyki zawodowe w klasach zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie kucharz
od 23 stycznia 2016 do 6 lutego 2017Ferie zimowe
od 1 lutego 2017 do 16 lutego 2017Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie – etap praktyczny
16 lutego 2017II część Rady podsumowującej I półrocze roku szkolnego 2016/2017 godz. 15:00
23 lutego 2017Wywiadówka podsumowująca I półrocze. godz. 16:00
od 20 marca 2017 do 22 marca 2017Rekolekcje Wielkopostne. Lekcje w systemie „B”.
21 marca 2017Przekazanie szkołom świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla sesji styczeń-luty 2017r.
od 13 kwietnia 2017 do 18 kwietnia 2017Wiosenna przerwa świąteczna
5 kwietnia 2017Ostateczny termin wystawienia ocen proponowanych z przedmiotów i zachowania w klasach maturalnych do godz. 9:00
6 kwietnia 2017Wywiadówka dla wszystkich klas o godz. 16:00-18:00
7 kwietnia 2017Powiatowy Przegląd Turnieju Szkół
od 12 kwietnia 2017 do 4 maja 2017Okres składania podań o egzamin klasyfikacyjny w klasach maturalnych
21 kwietnia 2017Targi Pracy (termin może ulec zmianie)
21 kwietnia 2017Ostateczny termin wystawienia ocen z przedmiotów i zachowania w klasach maturalnych do godz. 12:00
24 kwietnia 2017Przekazanie arkuszy klasyfikacyjnych klas maturalnych do pokoju nr 3 do godz. 12:00
24 kwietnia 2017Dzień Otwarty Szkoły
25 kwietnia 2017Rada klasyfikacyjna klas maturalnych o godz. 15:00
27 kwietnia 2017Uroczysta akademia z okazji Święta Konstytucji
28 kwietnia 2017Koniec roku w klasach maturalnych o godz. 10:40
28 kwietnia 2017Termin uzupełnienia braków w dokumentacji szkolnej za rok szkolny 2016/2017 – do godz. 15:00 (klasy maturalne)
od 28 kwietnia 2017 do 29 maja 2017Praktyka zawodowa w klasie 3 TUG
od 4 maja 2017 do 26 maja 2017Egzamin maturalny – część ustna wg harmonogramu
4 maja 2017Język polski – pp (dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych- technika, zasadnicza szkoła zawodowa)
5 maja 2017Matematyka- pp (dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych- technika, zasadnicza szkoła zawodowa)
8 maja 2017Język angielski- pp (dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych- technika, zasadnicza szkoła zawodowa)
11 maja 2017Język niemiecki-pp
25 maja 2017Wywiadówka dla wszystkich klas o godz. 16:00 -18:00
26 maja 2017Przekazanie szkołom dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie dla absolwentów, którzy uzyskali wykształcenie średnie 28 kwietnia 2017r.
od 1 czerwca 2017 do 20 czerwca 2017Egzamin maturalny – termin dodatkowy
5 czerwca 2017Ostateczny termin wystawienia ocen proponowanych (w klasach promocyjnych i kończących zasadniczą szkołę zawodową) z przedmiotów i zachowania do godz. 10:00
od 7 czerwca 2017 do 28 czerwca 2017Okres składania podań o egzamin klasyfikacyjny w klasach promocyjnych i kończących zasadniczą szkołę zawodową
12 czerwca 2017Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – etap pisemny
13 czerwca 2017Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – etap praktyczny
15 czerwca 2017Boże Ciało- dzień wolny od pracy
od 16 czerwca 2017 do 8 lipca 2017Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
16 czerwca 2017Ostateczny termin wystawienia ocen (w klasach promocyjnych i kończących zasadniczą szkołę zawodową) z przedmiotów i zachowania do godz. 10:00
19 czerwca 2017Przekazanie do pokoju nr 3 do godz. 14:00 arkuszy analizy pracy własnej i sprawozdań z pracy Komisji Przedmiotowych
19 czerwca 2017Przekazanie arkuszy klasyfikacyjnych klas promocyjnych kończących zasadniczą szkołę zawodową do pokoju nr 3 do godz. 10:00
20 czerwca 2017Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
20 czerwca 2017Rada klasyfikacyjna klas promocyjnych i kończących zasadniczą szkołę zawodową - I część o godz. 15:00
23 czerwca 2017Koniec roku szkolnego (w klasach promocyjnych i kończących zasadniczą szkołę zawodową) 2016/2017 o godz. 8:30
23 czerwca 2017Termin uzupełnienia braków w dokumentacji szkolnej za rok szkolny 2016/2017 –do godz. 15:00 (klasy promocyjne i kończące zasadniczą szkołę zawodową)
30 czerwca 2017Odbiór świadectw maturalnych
22 sierpnia 2017Egzamin maturalny poprawkowy- część pisemna
10 lipca 2017II część Rady podsumowującej rok szkolny 2016/2017 o godz. 10:00
od 23 sierpnia 2017 do 25 sierpnia 2017Egzamin maturalny poprawkowy- część ustna
25 sierpnia 2017Odbiór dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie