Od 1 września 2018 roku nasze szkoły weszły w skład nowej placówki – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie. Adres nowej strony internetowej: https://www.ckziumragowo.pl/.

Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie

» » » 2015/2016

Kalendarium roku szkolnego 2015/2016

Archiwum: 2016/2017, 2015/2016, 2014/2015, 2013/2014, 2012/2013, 2011/2012, 2010/2011, 2009/2010

Widok: domyślny, miesiące

1 września 2015Rozpoczęcie roku szkolnego (wg harmonogramu na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim)
10 września 2015Rada pedagogiczna - godz. 15 00
10 września 2015Zebranie rodziców uczniów klas pierwszych godz. 16 00
14 pażdziernika 2015Uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
15 pażdziernika 2015Wywiadówka godz. 16 00
22 pażdziernika 2015Rada szkoleniowa
30 pażdziernika 2015Dzień Znicza
11 listopada 2015Narodowe Święto Niepodległości- dzień wolny od pracy
12 listopada 2015Akademia z okazji 11 Listopada
3 grudnia 2015Ostateczny termin wystawienia ocen proponowanych z przedmiotów i zachowania w klasach maturalnych do godz. 9:00. Wywiadówka dla wszystkich klas godz. 16:00
15 grudnia 2015Ostateczny termin wystawienia ocen z przedmiotów i zachowania w klasach maturalnych do godz. 9:00.
16 grudnia 2015Przekazanie arkuszy klasyfikacyjnych do pokoju nr 3 do godz. 10:00.
17 grudnia 2015Rada klasyfikacyjna klas maturalnych o godz. 16:00.
18 grudnia 2015Koniec pierwszego semestru dla klas maturalnych
od 23 grudnia 2015 do 31 grudnia 2015Przerwa świąteczna
1 stycznia 2016Nowy rok- dzień wolny od pracy
6 stycznia 2016Święto Trzech Króli- dzień wolny od pracy
7 stycznia 2016Ostateczny termin wystawienia ocen proponowanych z przedmiotów i zachowania w klasach promocyjnych i kończących zsz do godz. 9:00.
7 stycznia 2016Wywiadówka godz. 16:00
od 14 stycznia 2015 do 26 lutego 2016Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – sesja styczeń-luty.
19 stycznia 2016Ostateczny termin wystawienia ocen z przedmiotów i zachowania w klasach promocyjnych i kończących zsz do godz. 9:00.
20 stycznia 2016Przekazanie arkuszy klasyfikacyjnych oraz analizy pracy własnej do pokoju nr 3 do godz. 10:00.
21 stycznia 2016Rada klasyfikacyjna godz. 16:00 (część I)
22 stycznia 2016Termin uzupełnienia braków w e-dzienniku za I półrocze roku szkolnego 2015/2016 –do godz. 15:00
od 25 stycznia 2016 do 5 lutego 2016Ferie zimowe
od 1 lutego 2016 do 16 lutego 2016Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie – etap praktyczny
18 lutego 2016II część Rady podsumowującej I półrocze roku szkolnego 2015/2016 godz. 15:15
25 lutego 2016Wywiadówka podsumowująca I półrocze. godz. 16:00
26 lutego 2016Targi Edukacyjne Szkół
od 29 lutego 2016 do 2 marca 2016Rekolekcje Wielkopostne
od 24 marca 2016 do 29 marca 2016Wiosenna przerwa świąteczna
od 1 marca 2016 do 30 kwietnia 2016Targi pracy (terminy mogą ulec zmianie)
7 kwietnia 2016Wywiadówka dla wszystkich klas o godz. 16:00 -18:00
8 kwietnia 2016Powiatowy Turniej Szkół
od 12 kwietnia 2016 do 4 maja 2016Okres składania podań o egzamin klasyfikacyjny w klasach maturalnych
12 kwietnia 2016Ostateczny termin wystawienia ocen proponowanych z przedmiotów i zachowania w klasach maturalnych do godz. 9:00. (pisemne powiadomienie rodziców/ opiekunów prawnych uczniów)
22 kwietnia 2016Ostateczny termin wystawienia ocen z przedmiotów i zachowania w klasach maturalnych do godz. 12:00
25 kwietnia 2016Przekazanie arkuszy klasyfikacyjnych klas maturalnych do pokoju nr 3 do godz. 13:00
25 kwietnia 2016Dzień Otwarty Szkoły
26 kwietnia 2016Rada klasyfikacyjna klas maturalnych o godz. 16:00
28 kwietnia 2016Uroczysta akademia z okazji Święta Konstytucji
29 kwietnia 2016Koniec roku w klasach maturalnych o godz. 10:40
29 kwietnia 2016Termin uzupełnienia braków w dokumentacji szkolnej za rok szkolny 2015/2016 –do godz. 15:00 (klasy maturalne)
od 29 kwietnia 2016 do 30 maja 2016Praktyka zawodowa w klasie 3 TUG
od 2 maja 2016 do 31 maja 2016Praktyka zawodowa w klasie 3 TI
od 4 maja 2016 do 27 maja 2016Egzamin maturalny – część ustna wg harmonogramu.
4 maja 2016Język polski – pp (dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych- technika, zasadnicza szkoła zawodowa)
5 maja 2016Matematyka- pp (dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych- technika, zasadnicza szkoła zawodowa)
6 maja 2016Język angielski- pp (dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych- technika, zasadnicza szkoła zawodowa)
12 maja 2016Język niemiecki-pp
19 maja 2016Wywiadówka dla wszystkich klas o godz. 16:00 -18:00
od 30 maja 2016 do 4 lipca 2016Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
26 maja 2016Boże Ciało - dzień wolny od pracy
8 czerwca 2016Ostateczny termin wystawienia ocen proponowanych z przedmiotów i zachowania w klasach promocyjnych i kończących zasadniczą szkołę zawodową do godz. 9:00. Pisemne powiadomienie rodziców o ocenach
od 1 czerwca 2016 do 17 czerwca 2016Egzamin maturalny – termin dodatkowy
17 czerwca 2016Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
20 czerwca 2016Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – etap pisemny
od 21 czerwca 2016 do 22 czerwca 2016Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – etap praktyczny
17 czerwca 2016Ostateczny termin wystawienia ocen (w klasach promocyjnych i kończących zasadniczą szkołę zawodową) z przedmiotów i zachowania do godz. 10:00. Przekazanie do pokoju nr 3 do godz. 14:00 arkuszy analizy pracy własnej i sprawozdań z pracy Komisji Przedmiotowych.
od 7 czerwca 2016 do 28 czerwca 2016Okres składania podań o egzamin klasyfikacyjny w klasach promocyjnych i kończących zasadniczą szkołę zawodową.
20 czerwca 2016Przekazanie arkuszy klasyfikacyjnych klas promocyjnych kończących zasadniczą szkołę zawodową do pokoju nr 3 do godz. 10:00.
21 czerwca 2016Rada klasyfikacyjna klas promocyjnych i kończących zasadniczą szkołę zawodową - I część o godz. 15:00.
24 czerwca 2016Koniec roku szkolnego (w klasach promocyjnych i kończących zasadniczą szkołę zawodową) 2014/2015 o godz. 8:30
24 czerwca 2016Termin uzupełnienia braków w dokumentacji szkolnej za rok szkolny 2015/2016 –do godz. 15:00 (klasy promocyjne i kończące zasadniczą szkołę zawodową).
5 lipca 2016Odbiór świadectw maturalnych
23 sierpnia 2016Egzamin maturalny poprawkowy- część pisemna
od 24 sierpnia 2016 do 26 sierpnia 2016Egzamin maturalny poprawkowy - część ustna
26 sierpnia 2016II część Rady podsumowującej rok szkolny 2015/2016 o godz. 9:00.
28 sierpnia 2016Odbiór dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.