Od 1 września 2018 roku nasze szkoły weszły w skład nowej placówki – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie. Adres nowej strony internetowej: https://www.ckziumragowo.pl/.

Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie

» » » 2014/2015

Kalendarium roku szkolnego 2014/2015

Archiwum: 2016/2017, 2015/2016, 2014/2015, 2013/2014, 2012/2013, 2011/2012, 2010/2011, 2009/2010

Widok: domyślny, miesiące

1 września 2014Rozpoczęcie roku szkolnego (wg harmonogramu na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim)
6 września 2014Zebranie rodziców uczniów wszystkich klas godz. 9:00
11 września 2014Rada pedagogiczna - przyjęcie planu nadzoru pedagogicznego- godz. 15:00
13 pażdziernika 2014Uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
14 pażdziernika 2014Dzień Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
15 pażdziernika 2014Uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej w CKiT
16 pażdziernika 2014Wywiadówka godz. 16:00
30 pażdziernika 2014Dzień Znicza
11 listopada 2014Narodowe Święto Niepodległości- dzień wolny od pracy
12 listopada 2014Akademia z okazji 11 Listopada
20 listopada 2014Rada szkoleniowa
27 listopada 2014Propozycja ocen dla maturzystów do godz. 9:00.
Wywiadówka. godz. 16:00
9 grudnia 2014Wystawienie ocen dla maturzystów (długopisem) do godz. 9:00
10 grudnia 2014Przekazanie arkuszy klasyfikacyjnych do pokoju nr 3 do godz. 10:00
11 grudnia 2014Rada klasyfikacyjna klas maturalnych o godz. 16:00
od 22 grudnia 2014 do 1 stycznia 2015Przerwa Świąteczna
6 stycznia 2015Święto Trzech Króli- dzień wolny od pracy
8 stycznia 2015Ostateczny termin wystawienia ocen proponowanych z przedmiotów i zachowania w klasach promocyjnych i kończących zsz do godz. 9:00
8 stycznia 2015Wywiadówka godz. 16:00
20 stycznia 2015Ostateczny termin wystawienia ocen z przedmiotów i zachowania w klasach promocyjnych i kończących zsz do godz. 9:00
21 stycznia 2015Przekazanie arkuszy klasyfikacyjnych oraz analizy pracy własnej do pokoju nr 3 do godz. 10:00.
22 stycznia 2015Rada klasyfikacyjna godz. 16:00 (część I)
23 stycznia 2015Termin uzupełnienia braków w e-dzienniku za I półrocze roku szkolnego 2013/2014 - do godz. 15:00
od 25 stycznia 2015 do 21 lutego 2015Praktyki zawodowe w klasach 3TH i 3TM
od 26 stycznia 2015 do 8 lutego 2015Ferie zimowe
2 lutego 2015Poprawkowy egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w klasie 3 Ti
19 lutego 2015Wywiadówka podsumowująca I półrocze. godz. 16:00
26 lutego 2015II część Rady podsumowującej I półrocze roku szkolnego 2014/2015
od 9 marca 2015 do 11 marca 2015Rekolekcje Wielkopostne
od 9 marca 2015 do 11 marca 2015Rady szkoleniowe. Praca w Komisjach Przedmiotowych
27 marca 2015Powiatowy Turniej Szkół
26 marca 2015Wywiadówka dla wszystkich klas o godz. 16:00 -18:00
od 2 kwietnia 2015 do 7 kwietnia 2015Wiosenna przerwa świąteczna
8 kwietnia 2015Ostateczny termin wystawienia ocen proponowanych z przedmiotów i zachowania w klasach maturalnych do godz. 9:00. (pisemne powiadomienie rodziców/ opiekunów prawnych uczniów).
20 kwietnia 2015Ostateczny termin wystawienia ocen proponowanych z przedmiotów i zachowania w klasach maturalnych do godz. 10:00
21 kwietnia 2015Przekazanie arkuszy klasyfikacyjnych klas maturalnych do pokoju nr 3 do godz. 13:00.
22 kwietnia 2015Rada klasyfikacyjna klas maturalnych o godz. 16:00
24 kwietnia 2015Koniec roku w klasach maturalnych o godz. 10:40
24 kwietnia 2015Termin uzupełnienia braków w dokumentacji szkolnej za rok szkolny 2013/2014 – do godz. 15:00 (klasy maturalne)
od 27 kwietnia 2015 do 25 maja 2015Praktyka zawodowa w klasie 3 TUG
29 kwietnia 2015Dzień Otwarty Szkoły
30 kwietnia 2015Uroczysta akademia z okazji Święta Konstytucji
od 4 maja 2015 do 29 maja 2015Praktyka zawodowa w klasie 3 TI
od 4 maja 2015 do 22 maja 2015Egzamin maturalny – część pisemna
4 maja 2015Język polski – pp (dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych- technika, zasadnicza szkoła zawodowa)
5 maja 2015Matematyka- pp (dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych- technika, zasadnicza szkoła zawodowa)
6 maja 2015Język angielski- pp (dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych- technika, zasadnicza szkoła zawodowa)
12 maja 2015Język niemiecki-pp
od 4 maja 2015 do 29 maja 2015Egzamin maturalny – część ustna - wg harmonogramu
21 maja 2015Wywiadówka dla wszystkich klas godz. 16:00-18:00
od 25 maja 2015 do 6 lipca 2015Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w klasach 2Ti, 3TG, 3TH, 3Ti, 3TM, 3J, 3A, 3C, 3B
od 1 czerwca 2015 do 17 czerwca 2015Egzamin maturalny – termin dodatkowy
4 czerwca 2015Boże Ciało - dzień wolny od pracy
8 czerwca 2015Ostateczny termin wystawienia ocen proponowanych z przedmiotów i zachowania w klasach promocyjnych i kończących zasadniczą szkołę zawodową do godz. 9:00. Pisemne powiadomienie rodziców o ocenach
15 czerwca 2015Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – etap pisemny (4 TUG, 4 TS, 4TI, 4TH)
22 czerwca 2015Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w klasach 2Ti, 3TG, 3TH, 3Ti, 3TM, 3J, 3A, 3C, 3B (dzień wolny od zajęć edukacyjnych)
od 16 czerwca 2015 do 19 czerwca 2015Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – etap praktyczny (4 TUG, 4 TS, 4TI, 4TH)
19 czerwca 2015Ostateczny termin wystawienia ocen (w klasach promocyjnych i kończących zasadniczą szkołę zawodową) z przedmiotów i zachowania do godz. 10:00. Przekazanie do pokoju nr 3 do godz. 14:00 arkuszy analizy pracy własnej i sprawozdań z pracy Komisji Przedmiotowych.
22 czerwca 2015Przekazanie arkuszy klasyfikacyjnych klas promocyjnych kończących zasadniczą szkołę zawodową do pokoju nr 3 do godz. 10:00
23 czerwca 2015Rada klasyfikacyjna klas promocyjnych i kończących zasadniczą szkołę zawodową - I część o godz. 15:00
26 czerwca 2015Koniec roku szkolnego (w klasach promocyjnych i kończących zasadniczą szkołę zawodową) 2014/2015 o godz. 8:30
26 czerwca 2015Termin uzupełnienia braków w dokumentacji szkolnej za rok szkolny 2014/2015 –do godz. 15 00 (klasy promocyjne i kończące zasadniczą szkołę zawodową)
30 czerwca 2015Odbiór świadectw maturalnych
od 24 sierpnia 2015 do 28 sierpnia 2015Egzamin maturalny poprawkowy- część ustna
25 sierpnia 2015Egzamin maturalny poprawkowy- część pisemna
od 24 sierpnia 2015 do 28 sierpnia 2015Egzaminy poprawkowe z przedmiotów- wg harmonogramu
28 sierpnia 2015Odbiór dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe i świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie
28 sierpnia 2015II część Rady podsumowującej rok szkolny 2013/2014 o godz. 10:00