Od 1 września 2018 roku nasze szkoły weszły w skład nowej placówki – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie. Adres nowej strony internetowej: https://www.ckziumragowo.pl/.

Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie

» » » 2013/2014

Kalendarium roku szkolnego 2013/2014

Archiwum: 2016/2017, 2015/2016, 2014/2015, 2013/2014, 2012/2013, 2011/2012, 2010/2011, 2009/2010

Widok: domyślny, miesiące

2 września 2013Rozpoczęcie roku szkolnego (wg harmonogramu na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim)
7 września 2013Zebranie rodziców uczniów wszystkich klas godz. 9:00
12 września 2013Rada pedagogiczna - przyjęcie planu nadzoru pedagogicznego- godz. 16:00
11 pażdziernika 2013Uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
14 pażdziernika 2013Dzień Edukacji Narodowej – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
17 pażdziernika 2013Wywiadówka godz. 16:00
29 pażdziernika 2013Dzień Znicza
1 listopada 2013Wszystkich Świętych- dzień wolny od pracy
11 listopada 2013Narodowe Święto Niepodległości- dzień wolny od pracy
12 listopada 2013Akademia z okazji 11 Listopada
28 listopada 2013Propozycja ocen dla maturzystów do godz. 9:00.
Wywiadówka. godz. 16:00
10 grudnia 2013Wystawienie ocen dla maturzystów (długopisem)do godz. 9:00
11 grudnia 2013Przekazanie arkuszy klasyfikacyjnych do pokoju nr 3 do godz. 10:00.
12 grudnia 2013Rada klasyfikacyjna klas maturalnych o godz. 16:00
od 23 grudnia 2013 do 1 stycznia 2014Przerwa świąteczna
6 stycznia 2014Święto Trzech Króli - dzień wolny od pracy
9 stycznia 2014Propozycja ocen dla klas promocyjnych i kończących zsz do godz. 9:00
9 stycznia 2014Wywiadówka godz. 16:00
21 stycznia 2014Wystawienie ocen długopisem dla klas promocyjnych do 9:00
22 stycznia 2014Przekazanie arkuszy klasyfikacyjnych oraz analizy pracy własnej do pokoju nr 3 do godz. 10:00
23 stycznia 2014Rada klasyfikacyjna godz. 16:00
od 27 stycznia 2014 do 9 lutego 2014Ferie zimowe
13 lutego 2014II część Rady podsumowującej I półrocze, godz. 15:00
20 lutego 2014Wywiadówka podsumowująca I półrocze. godz. 16:00
20 marca 2014Targi pracy
od 23 marca 2014 do 26 marca 2014Rekolekcje Wielkopostne
od 24 marca 2014 do 26 marca 2014Rady szkoleniowe. Praca w Komisjach Przedmiotowych
28 marca 2014Powiatowy Turniej Szkół
2 kwietnia 2014Ostateczny termin wystawienia ocen proponowanych z przedmiotów i zachowania w klasach maturalnych do godz. 9:00
3 kwietnia 2014Wywiadówka dla wszystkich klas o godz. 16:00-18:00
15 kwietnia 2014Ostateczny termin wystawienia ocen z przedmiotów i zachowania w klasach maturalnych do godz. 15:00
16 kwietnia 2014Przekazanie arkuszy klasyfikacyjnych klas maturalnych do pokoju nr 3 do godz. 15:00
od 17 kwietnia 2014 do 22 kwietnia 2014Wiosenna przerwa świąteczna
23 kwietnia 2014Rada klasyfikacyjna klas maturalnych o godz. 16:00
25 kwietnia 2014Koniec roku w klasach maturalnych o godz. 10:40
29 kwietnia 2014Dzień Otwarty Szkoły
od 28 kwietnia 2014 do 23 maja 2014Praktyka zawodowa w klasie 3 TUG
od 5 maja 2014 do 31 maja 2014Praktyka zawodowa w klasach 3 TH, 3 TS, 3 TI
1 maja 2014Święto Pracy– dzień wolny od pracy
2 maja 2014Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych-technika i zasadnicze szkoły zawodowe
Rada szkoleniowa dla nauczycieli
od 5 maja 2014 do 23 maja 2014Egzamin maturalny - część pisemna
5 maja 2014Język polski – pp (dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych- technika, zasadnicza szkoła zawodowa)
6 maja 2014Matematyka- pp (dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych- technika, zasadnicza szkoła zawodowa)
7 maja 2014Język angielski- pp (dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych- technika, zasadnicza szkoła zawodowa)
26 maja 2014Ostateczny termin wystawienia ocen proponowanych z przedmiotów i zachowania w klasach kończących zasadniczą szkołę zawodową
27 maja 2014Wywiadówka dla wszystkich klas o godz. 16:00-18:00
5 czerwca 2014Ostateczny termin wystawienia ocen proponowanych z przedmiotów i zachowania w klasach promocyjnych do godz. 9:00.
Pisemne powiadomienie rodziców o ocenach.
6 czerwca 2014Ostateczny termin wystawienia ocen z przedmiotów i zachowania w klasach kończących zasadniczą szkołę zawodową do godz. 10:00
9 czerwca 2014Przekazanie arkuszy klasyfikacyjnych klas zasadniczej szkoły zawodowej do pokoju nr 3 do godz. 10:00.
10 czerwca 2014Rada klasyfikacyjna klas kończących zasadniczą szkołę zawodową o godz. 15:00.
13 czerwca 2014Koniec roku w klasach kończących zasadniczą szkołę zawodową o godz.10:40
13 czerwca 2014Termin uzupełnienia braków w dokumentacji szkolnej za rok szkolny 2013/2014 –do godz. 15:00 (klasy 3 B i 3 J)
19 czerwca 2014Boże Ciało
20 czerwca 2014Ostateczny termin wystawienia ocen w klasach promocyjnych z przedmiotów i zachowania do godz. 9:00
Przekazanie do pokoju nr 3 do godz. 14:00 arkuszy analizy pracy własnej i sprawozdań z pracy Komisji Przedmiotowych.
23 czerwca 2014Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – etap pisemny (dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych –technika i zasadnicza szkoła zawodowa)
23 czerwca 2014Przekazanie arkuszy klasyfikacyjnych klas promocyjnych do pokoju nr 3 do godz. 10:00.
24 czerwca 2014Rada klasyfikacyjna klas promocyjnych- I część o godz. 15:00
od 24 czerwca 2014 do 25 czerwca 2014Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – etap praktyczny (dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych -technika i zasadnicza szkoła zawodowa)
27 czerwca 2014Koniec roku szkolnego w klasach promocyjnych 2013/2014 o godz. 8:30
27 czerwca 2014Termin uzupełnienia braków w dokumentacji szkolnej za rok szkolny 2013/2014 –do godz. 15:00 (klasy promocyjne)
27 czerwca 2014Odbiór świadectw maturalnych
25 sierpnia 2014Egzamin maturalny poprawkowy- część ustna
26 sierpnia 2014Egzamin maturalny poprawkowy- część pisemna
od 27 sierpnia 2014 do 29 sierpnia 2014Egzaminy poprawkowe z przedmiotów- wg harmonogramu
29 sierpnia 2014Odbiór dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
29 sierpnia 2014II część Rady podsumowującej rok szkolny 2013/2014 o godz. 11:00