Od 1 września 2018 roku nasze szkoły weszły w skład nowej placówki – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie. Adres nowej strony internetowej: https://www.ckziumragowo.pl/.

Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie

» » » 2012/2013

Kalendarium roku szkolnego 2012/2013

Archiwum: 2016/2017, 2015/2016, 2014/2015, 2013/2014, 2012/2013, 2011/2012, 2010/2011, 2009/2010

Widok: domyślny, miesiące

3 września 2012Rozpoczęcie roku szkolnego (wg harmonogramu na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim)
8 września 2012Zebranie rodziców uczniów wszystkich klas godz. 9:00
13 września 2012Rada pedagogiczna - przyjęcie planu nadzoru pedagogicznego- godz. 16:00
12 pażdziernika 2012Uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
18 pażdziernika 2012Wywiadówka godz. 16:00
30 pażdziernika 2012Dzień Znicza
8 listopada 2012Akademia z okazji 11 Listopada
29 listopada 2012Propozycja ocen dla maturzystów do godz. 9:00.
Wywiadówka. godz. 16:00
11 grudnia 2012Wystawienie ocen dla maturzystów (długopisem) do godz. 9:00
12 grudnia 2012Przekazanie arkuszy klasyfikacyjnych do pokoju nr 3 do godz. 10:00
13 grudnia 2012Rada klasyfikacyjna klas maturalnych o godz. 16:00
od 23 grudnia 2012 do 1 stycznia 2013Przerwa Świąteczna
3 stycznia 2013Propozycja ocen dla klas promocyjnych do godz. 9:00
3 stycznia 2013Wywiadówka godz. 16:00
15 stycznia 2013Wystawienie ocen długopisem dla klas promocyjnych do 9:00
16 stycznia 2013Przekazanie arkuszy klasyfikacyjnych oraz analizy pracy własnej do pokoju nr 3 do godz. 10:00
17 stycznia 2013Rada klasyfikacyjna godz. 16:00
od 21 stycznia 2013 do 3 lutego 2013Ferie zimowe
7 lutego 2013Wywiadówka podsumowująca I półrocze, godz. 16:00
14 lutego 2013II część Rady podsumowującej
od 4 marca 2013 do 6 marca 2013Rekolekcje Wielkopostne
od 4 marca 2013 do 6 marca 2013Rada szkoleniowa
15 marca 2013Powiatowy Turniej Szkół
19 marca 2013Targi pracy
25 marca 2013Dzień Otwarty Szkoły
od 28 marca 2013 do 2 kwietnia 2013Wiosenna przerwa świąteczna
9 kwietnia 2013Ostateczny termin wystawienia ocen proponowanych w klasach maturalnych do godz. 9:00
11 kwietnia 2013Wywiadówka dla wszystkich klas o godz. 16:00 -18:00
19 kwietnia 2013Ostateczny termin wystawienia ocen w klasach maturalnych do godz. 9:00
22 kwietnia 2013Przekazanie arkuszy klasyfikacyjnych klas maturalnych do pokoju nr 3 do godz. 10:00
23 kwietnia 2013Rada klasyfikacyjna klas maturalnych o godz. 16:00
26 kwietnia 2013Koniec roku w klasach maturalnych o godz. 10:40
1 maja 20131 maja – dzień wolny od pracy
2 maja 2013Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych - technika i zasadnicze szkoły zawodowe
Rada szkoleniowa dla nauczycieli
3 maja 2013Święto Konstytucji 3 Maja
od 7 maja 2013 do 28 maja 2013Egzamin maturalny
od 7 maja 2013 do 9 maja 2013Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych - technika
24 maja 2013Ostateczny termin wystawienia ocen proponowanych w klasach kończących zasadniczą szkołę zawodową (ołówkiem) do godz. 9:00
Wywiadówka dla wszystkich klas o godz. 16:00-18:00
Dni rodziny
30 maja 2013Boże Ciało
31 maja 2013Pracujemy
7 czerwca 2013Ostateczny termin wystawienia ocen w klasach kończących zasadniczą szkołę zawodową (długopisem) do godz. 10:00
11 czerwca 2013Rada klasyfikacyjna klas kończących zasadniczą szkołę zawodową o godz. 15:00
14 czerwca 2013Koniec roku w klasach kończących zasadniczą szkołę zawodową o godz. 10:40
17 czerwca 2013Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – etap pisemny (technika i zasadnicza szkoła zawodowa)
od 21 czerwca 2013 do 18 czerwca 2013Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – etap praktyczny (technika i zasadnicza szkoła zawodowa)
21 czerwca 2013Ostateczny termin wystawienia ocen w klasach promocyjnych (długopisem) do godz. 10:00.
Przekazanie do pokoju nr 3 do godz. 15:00 arkuszy analizy pracy własnej i sprawozdań z pracy Komisji Przedmiotowych
25 czerwca 2013Rada klasyfikacyjna klas promocyjnych- I część o godz. 16:00
28 czerwca 2013Koniec roku szkolnego w klasach promocyjnych 2012/2013 o godz. 8:30
28 czerwca 2013II część Rady podsumowującej o godz. 10:00
od 1 lipca 2013 do 19 sierpnia 2013Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe – etap praktyczny (zasadnicze szkoły zawodowe)