Od 1 września 2018 roku nasze szkoły weszły w skład nowej placówki – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie. Adres nowej strony internetowej: https://www.ckziumragowo.pl/.

Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie

Regulamin pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół Zawodowych w Mrągowie

 1. Aktualna książeczka zdrowia dla celów sanitarno epidemiologicznych.
 2. Uczniowie zobowiązani są do punktualnego przychodzenia na zajęcia.
 3. W pracowni obowiązuje strój ochronny - biały lniany fartuch z długimi rękawami, biały czepek na głowę, zapaska, ściereczka.
 4. Przed przystąpieniem do zajęć należy sprawdzić swoje stanowisko pracy.
 5. Uszkodzenia i braki zgłaszać nauczycielowi.
 6. Należy przestrzegać przepisów BHP odnośnie: instalacji elektrycznej instalacji gazowej instalacji wodno - kanalizacyjnej instrukcji maszyn i urządzeń
 7. Narzędzia pracy i sprzęt utrzymywać w czystości i w porządku.
 8. Podczas zajęć zabrania się noszenia biżuterii, włosy powinny być czyste, związane, zabezpieczone nakryciem głowy.
 9. Pracownię opuszczać za zgodą nauczyciela.
 10. Posiadanie aktualnej książeczki zdrowia i zgłaszanie się na badania okresowe.
 11. Osoby chore lub podejrzane o chorobę powinny być odsunięte od pracy.
 12. Nie powinno się dotykać podczas pracy nosa, ust i uszu a jeśli to zrobimy, powinniśmy umyć ręce w środku myjąco-dezynfekującym.
 13. Jedzenie, picie, żucie gumy i palenie tytoniu podczas pracy są zabronione.
 14. Odzież ochronna powinna być czysta a nie powinno się używać agrafek czy szpilek.
 15. Przed wyjściem do toalety należy zdjąć odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej np. rękawiczki jednorazowe.
 16. Wymagania dotyczące rąk:
  • podczas pracy nie wolno nosić: biżuterii, zegarków ani innych ozdób.
  • paznokcie powinny być krótko obcięte, nie mogą być lakierowane.
  • ręce należy wycierać papierowymi ręcznikami.
  • należy unikać bezpośredniego kontaktu rąk z artykułami spożywczymi. Używając jak najczęściej przedmiotów i urządzeń.
  • skaleczenia po zdezynfekowaniu należy zabezpieczyć szczelnym opatrunkiem.
  • ręce myć często pod bieżącą wodą ora dezynfekować je:
   • przed rozpoczęciem pracy.
   • po każdej wizycie w toalecie.
   • po każdej przerwie w pracy.
   • po zmianie stanowiska pracy.
   • po dotknięciu surowego mięsa, ryb, drobiu, jaj i posiłków.
   • przed rozpoczęciem porcjowania posiłków.
   • przed rozpoczęciem wydawania posiłków.
   • po jedzeniu i piciu.
   • po zakończeniu pracy.