Od 1 września 2018 roku nasze szkoły weszły w skład nowej placówki – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie. Adres nowej strony internetowej: https://www.ckziumragowo.pl/.

Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie

Wykazy programów nauczania i podręczników obowiązujących w ZSZ w Mrągowie

OD ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 OD ROKU SZKOLNEGO 2017/2018 OD ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 OD ROKU SZKOLNEGO 2015/2016
Podręczniki

Materiały dla uczniów ZSZ Mrągowo

Język niemiecki Język angielski Matematyka
Książki