Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie

» » Polski Komitet Centralny w Brazylii

Polski Komitet Centralny w Brazylii

Na wiecu w Kurdybie, 16 grudnia 1917 roku, powołano Polski Komitet Centralny w Brazylii. Organizacja skupiała brazylijską Polonię i była oficjalną reprezentacją Komitetu Narodowego Polskiego Romana Dmowskiego z siedzibą w Paryżu. Istniały przedstawicielstwa KNP w Belgii, Italii, Szwecji, Brazylii, Wielkiej Brytanii, USA.

Polski Komitet Centralny prowadził działalność polityczną i propagandową. Zorganizował akcję rekrutacyjną do polskiej Błękitnej Armii. Wspierał brazylijską Polonię w kontaktach z władzami i wydawał poświadczenia narodowości polskiej. Akcja rekrutacyjna do polskich oddziałów nie zakończyła się spektakularnym powodzeniem – zwerbowano jedynie około stu ochotników. Sukcesem zakończyły się natomiast starania o uznanie niepodległości odrodzonego państwa polskiego przez Brazylię, co nastąpiło w kwietniu 1919 roku.

Prezesem Polskiego Komitetu Centralnego był Kazimierz Warchałowski. Na emigracji w Brazylii przebywał od 1903 roku. Rozwijał tam polskie szkolnictwo i wydawał polskie czasopisma.

Pierwsi Polacy pojawili się w Brazylii w XVII wieku. Najsłynniejszy z nich to generał Krzysztof Arciszewski, który w szeregach wojsk holenderskich walczył Hiszpanii i Portugalii. W drugiej połowie XIX wieku rozpoczęła się masowa emigracja polska do Brazylii. Z jednej strony sprzyjała temu polityka władz brazylijskich, którym zależało na zagospodarowaniu niezamieszkałych terenów w swoim kraju, z drugiej zaborcy w Polsce prowadzili bezwzględną politykę, sytuacja ekonomiczna wielu rodzin była bardzo trudna, prowadzono prześladowania polityczne, panowało poczucie zagrożenia. To wszystko skłoniło wielu Polaków do przyjazdu do Brazylii.

Strona szkoły na Facebooku. Stworzona przez uczniów dla uczniów.