Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie

» » XXII Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia Polskiego Czerwonego Krzyża

XXII Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia Polskiego Czerwonego Krzyża

W dniu 14.12.2013 r. w Zespole Szkół Zawodowych w Mrągowie odbyła się XXII Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia Polskiego Czerwonego Krzyża zorganizowana przez Zarząd Rejonowy PCK w Mrągowie. Prezes PCK Pan Paweł Długoborski serdecznie przywitał wszystkich uczestników olimpiady jak i ich opiekunów życząc jednocześnie jak najlepszych wyników. Olimpiada obejmowała wszystkie szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne z powiatu mrągowskiego. Wszyscy uczestnicy mieli do rozwiązania test dotyczący zagadnień prozdrowotnych. Uczestnicy olimpiady otrzymali upominki i dyplomy od Zarządu PCK. Z naszej szkoły do olimpiady przystąpiły: Natalia Perzyńska z klasy III TH i i Anna Remlejn z klasy III TUG.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w olimpiadzie i składamy gratulacje zwycięzcom. Podziękowanie składamy wszystkim członkom PCK pomagającym podczas organizacji i przebiegu olimpiady. Nad przebiegiem olimpiady czuwały opiekunki szkolnego koła PCK pani Teresa Bałdyga i pani Magdalena Wróblewska.

OlimpiadaOlimpiadaOlimpiadaOlimpiadaOlimpiadaOlimpiada