Od 1 września 2018 roku nasze szkoły weszły w skład nowej placówki – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie. Adres nowej strony internetowej: https://www.ckziumragowo.pl/.

Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie

» » Świąteczna Zbiórka Żywności

Świąteczna Zbiórka Żywności

Święta nie brzmią radośnie, gdy doskwiera głód…rzeczywiście głodny człowiek nie dostrzega piękna otaczającego świata. A że ten świat naprawdę jest piękny można się było przekonać podczas Świątecznej Zbiórki Żywności w dniu 8 grudnia 2012r.

O pięknie świata świadczyli piękni ludzie, bo człowiek zawsze jest piękny, kiedy pomaga drugiemu. Wolontariusze z Zespołu Szkół Zawodowych w Mrągowie w ciągu tych trzech dni zebrali kilkadziesiąt kilogramów żywności. Właśnie od pięknych ludzi, bezimiennych ofiarodawców, którzy darowaną żywnością dzielili się jak opłatkiem z bezimiennymi potrzebującymi.

Lista wolontariuszy uczestniczących w Świątecznej Zbiórce Żywności:

  1. Monika Serowik klasa 4TUGa
  2. Amelia Szczur klasa 4TUGa
  3. Emilia Klimek klasa 4 TUGa
  4. Robert Kaczan 2TH
  5. Angelika Kasprzak 2TH
  6. Michał Litera

W imieniu ludzi potrzebujących dziękujemy wolontariuszom, którzy wzięli udział w tej akcji.

Opiekun wolontariatu szkolnego - Teresa Bałdyga