Od 1 września 2018 roku nasze szkoły weszły w skład nowej placówki – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie. Adres nowej strony internetowej: https://www.ckziumragowo.pl/.

Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie

» » Spotkanie opłatkowe

Spotkanie opłatkowe

W Zespole Szkół Zawodowych w Mrągowie 20 grudnia 2012 roku odbyło się "Spotkanie opłatkowe" nauczycieli,pracowników administracji, emerytów i rencistów.Uroczystość połączona była z degustacją potraw wigilijnych,które zostały przygotowane przez uczniów klas gastronomicznych.Spotkanie umilił koncert kolęd w wykonaniu uczniów naszej szkoły.

Nauczyciele zaangażowani w przygotowanie uroczystości: A.Pieszko, G.Kiełczewska, E.Kolińska, B.Sołodyna, M.Dąbrowski, ksiądz S.Skorupski.

WigiliaWigiliaWigiliaWigiliaWigiliaWigiliaWigiliaWigiliaWigiliaWigiliaWigiliaWigiliaWigiliaWigiliaWigiliaWigiliaWigilia