Od 1 września 2018 roku nasze szkoły weszły w skład nowej placówki – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie. Adres nowej strony internetowej: https://www.ckziumragowo.pl/.

Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie

» » Moja wiedza o rolnictwie

Moja wiedza o rolnictwie

Dnia 21.12.2012r. w Zespole Szkół Zawodowych w Mrągowie odbyła się już IV edycja konkursu "Moja wiedza o rolnictwie". Współorganizatorami konkursu była Warmińsko - Mazurska Izba Rolnicza w Olsztynie oraz Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Mrągowie. Nagrody na sumę ponad tysiąc złotych ufundowała jak co roku Warmińsko - Mazurska Izba Rolnicza w Olsztynie. Do konkursu przystąpiło 22 uczniów klasy III i IV Technikum Rolniczego. Uczniowie, aby zdobyć tak cenne nagrody musieli się wykazać wiadomościami z produkcji roślinnej, produkcji zwierzęcej oraz mechanizacji rolnictwa (test obejmował 60 pytań ).

Ostatecznie Komisja w składzie:

 • Pan Paweł Długoborski
 • Pan Witold Sańko
 • Pan Jan Kozubowski
 • Pani Dorota Kuchcińska
 • Pani Magdalena Wróblewska
 • Pani Bożena Gardocka
 • Pan Wiktor Parciak

wyłoniła 8 laureatów konkursu nagrodzonych nagrodami rzeczowymi. Laureaci konkursu:

 • I miejsce - Damian Krym
 • II miejsce - Krzysztof Chrostowski
 • III miejsce - Krystian Grabowski
 • IV miejsce - Paweł Gnatkowski
 • V miejsce - Adrian Dziachan
 • VI miejsce - Mateusz Ciołek
 • VII miejsce - Marta Jachimczuk
 • VIII miejsce - Bartosz Wachowski
Wiedza o rolnictwieWiedza o rolnictwieWiedza o rolnictwieWiedza o rolnictwieWiedza o rolnictwieWiedza o rolnictwie