Od 1 września 2018 roku nasze szkoły weszły w skład nowej placówki – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie. Adres nowej strony internetowej: https://www.ckziumragowo.pl/.

Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie

» » Twoja krew ratuje moje życie

Twoja krew ratuje moje życie

Twoja krew ratuje moje życie”- hasło to przyświecało grudniowemu spotkaniu Honorowych Dawców Krwi. Członkowie Klubu HDK spotkali się 7 grudnia 2012 roku w auli Zespołu Szkół Zawodowych w Mrągowie, gdzie odbyła się uroczysta gala, podczas której wręczono medale, nagrody i podziękowania osobom oddającym krew oraz tym, którzy promują i zachęcają innych do oddawania tego najcenniejszego płynu.

W uroczystościach uczestniczyli: wiceburmistrz p.T. Witkowicz, wójta gminy Mrągowo reprezentował p. B. Kossakowski. Obecni byli również szefowie mrągowskiej Policji i Straży Pożarnej: p. T. Klimek i p. K. Kroszkiewicz. Władze PCK reprezentowali: p. J. Osiecki prezes OOPCK i p. A. Karski dyrektor OOPCK. Młodzież z Zespołu Szkół Zawodowych w Mrągowie przygotowała część artystyczną (klasa 2 TH) i słodki poczęstunek( 2 TUG).

KrwiodastwoKrwiodastwoKrwiodastwoKrwiodastwoKrwiodastwoKrwiodastwoKrwiodastwoKrwiodastwoKrwiodastwoKrwiodastwoKrwiodastwoKrwiodastwoKrwiodastwoKrwiodastwoKrwiodastwoKrwiodastwo