Od 1 września 2018 roku nasze szkoły weszły w skład nowej placówki – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie. Adres nowej strony internetowej: https://www.ckziumragowo.pl/.

Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie

Odwiedziny u podopiecznych Hospicjum

Okres świąteczny to okazja do odwiedzin podopiecznych Hospicjum św. Wojciecha w Mrągowie. Wolontariuszki Zespołu Szkół Zawodowych przygotowały świąteczne stroiki i przepiękne kartki z życzeniami, by następnie przekazać je chorym. Iwona Jabłońska i Marta Półtora z klasy trzeciej II Liceum Socjalnego odwiedziły podopiecznych Hospicjum w ich domach. Wolontariuszki zostały przyjęte z niezwykłą życzliwością i serdecznością. Piękne stroiki i własnoręcznie wykonane kartki bardzo ucieszyły odbiorców. A dla nas wolontariuszy – uśmiech na twarzy chorego człowieka jest najważniejsza nagrodą.