Od 1 września 2018 roku nasze szkoły weszły w skład nowej placówki – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie. Adres nowej strony internetowej: https://www.ckziumragowo.pl/.

Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie

» » Konkurs „Moja wiedza o rolnictwie 2011"

Konkurs „Moja wiedza o rolnictwie 2011"

W dniu 21.12.2011r. w Zespole Szkół Zawodowych w Mrągowie odbył się konkurs „Moja wiedza o rolnictwie' 2011”. Współorganizatorem konkursu, który odbywa się cyklicznie od 3 lat, była Powiatowa Rada Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej Powiatu Mrągowskiego. Konkurs ten obejmował 40 pytań testowych oraz 10 pytań dodatkowych w razie uzyskania przez uczestników takiej samej liczby punktów i dotyczył wiadomości z zakresu: produkcji roślinnej, produkcji zwierzęcej, mechanizacji rolnictwa oraz wspólnej polityki rolnej. Konkurs skierowany był głównie dla młodzieży Technikum Rolniczego klasy II i III. W konkursie wzięło udział 32 uczniów. Nagrody, dla sześciu laureatów, ufundował współorganizator konkursu Powiatowa Rada Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej Powiatu Mrągowskiego. Komisja konkursowa w składzie: Pan Witold Sańko, Pan Jan Kozubowski, Pani Leokadia Ludorf , Pan Wojciech Krezymon, Pani Maria Gałązka, Pani Magdalena Wróblewska, Pani Dorota Kuchcińska po sprawdzeniu prac przydzieliła nagrody następującym uczniom:

  • I miejsce – Damian Krym klasa III TR
  • II miejsce – Mateusz Rydel klasa III TR
  • III miejsce – Dawid Kulesza klasa III TR
  • IV miejsce – Krystian Grabowski klasa II TR
  • V miejsce - Michał Piskorski klasa III TR
  • VI miejsce - Karol Gadomski klasa II TR
Wiedza o rolnictwieWiedza o rolnictwieWiedza o rolnictwieWiedza o rolnictwieWiedza o rolnictwieWiedza o rolnictwieWiedza o rolnictwie