Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie

Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku

Dnia 21.11.2008 r. do Zespołu Szkół Zawodowych w Mrągowie przybyli studenci Wyższej Szkoły Bankowej z Gdańska, którzy rozmawiali z młodzieżą klas maturalnych o zasadach, przyjęcia do Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, opowiedzieli o możliwościach poszerzania wiedzy w organizacjach studenckich i rozdali materiały reklamowe uczelni.

Studia I stopnia (licencjackie) to trwające 3 lata wyższe studia zawodowe. Taki typ studiów jest powszechnie przyjęty w zachodnioeuropejskich systemach edukacyjnych. Przedmioty wykładane na tych studiach są dobrane tak, by student mógł w ciągu 6 semestrów nauki zdobyć atrakcyjny zawód i jak największy zasób praktycznych umiejętności.

Dla kandydatów na rok akademicki 2008/2009 Uczelnia przygotowała, aż 11 nowości na pięciu kierunkach: Finanse i Rachunkowość, Informatyka i Ekonometria, Logistyka, Stosunki Międzynarodowe i Zarządzanie.

Finanse i Rachunkowość

Specjalności

 • Bankowość i Innowacje Finansowe
 • Finanse i Handel Zagraniczny - NOWOŚĆ
 • Finanse i Organizacja Turystyki
 • Finansowanie i Zarządzanie Projektami Unijnymi - NOWOŚĆ
 • Gospodarowanie Nieruchomościami
 • Inwestycje i Transakcje Giełdowe - NOWOŚĆ
 • International Business and Finance
 • Podatki i Doradztwo Podatkowe - NOWOŚĆ
 • Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw
 • Zarządzanie Finansami Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Informatyka i Ekonometria

Specjalności

 • Informatyka Stosowana
 • Multimedia i Grafika Komputerowa
 • Sieci Komputerowe i Bazy Danych

Logistyka

Specjalności

 • Logistyka i Spedycja
 • Logistyka Międzynarodowa
 • Logistyka w Biznesie

Zarządzanie

Specjalności

 • Psychologia w Biznesie - NOWOŚĆ
 • Public Relations i Marketing - NOWOŚĆ
 • Zarządzanie Przedsiębiorstwem - NOWOŚĆ
 • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi - NOWOŚĆ

Stosunki Międzynarodowe

Specjalności

 • Dyplomacja i Negocjacje Międzynarodowe - NOWOŚĆ
 • Europejska Integracja Gospodarcza - NOWOŚĆ
 • Media i Komunikowanie Międzykulturowe - NOWOŚĆ

Teresa Bałdyga – pedagog szkolny

Mapa zasięgu czyli gdzie mieszkają nasi uczniowie