Od 1 września 2018 roku nasze szkoły weszły w skład nowej placówki – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Mrągowie. Adres nowej strony internetowej: https://www.ckziumragowo.pl/.

Zespół Szkół Zawodowych w Mrągowie

Samorząd szkolny w Zespole Szkół Zawodowych

Skład samorządu

  • Przewodnicząca: Aleksandra Siwik
  • Z-ca przewodniczącego: Krzysztof Bastek
  • Członek: Aleksandra Kołodziejczyk
  • Członek: Emilia Dubiel
  • Członek: Marcel Smorszczewski

Opiekunowie

  • p. Edyta Julita Rakowska
  • p. Katarzyna Maksymow
  • p. Krystyna Drężek

Informacje

Regulamin samorządu - cele i zadania, uprawnienia oraz organizacja samorządu.

Samorząd na Facebook