Rekrutacja 2017

Branżowa Szkoła I stopnia
system dzienny (3 lata)

Kucharz

mechanik pojazdów samochodowych

Sprzedawca

każdy zawód, w którym znajdziesz możliwość odbywania praktycznej nauki zawodu