Test wiedzy o żołnierzach wyklętych

Kto był pierwszym dowódcą Armii Krajowej?

Kto i kiedy wydał rozkaz rozwiązania AK?

W jakim dniu obchodzimy święto Żołnierzy Wyklętych?

W którym roku utworzono Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość (WiN)?

Ostatnim żołnierzem polskiego podziemia antykomunistycznego i niepodległościowego jest:

Do kogo należą słowa: „Przyjdzie zwycięstwo, jeszcze Polska nie zginęła”?

Kto był pierwszym dowódcą Narodowych Sił Zbrojnych?

Jaki pseudonim nosił August Emil Fieldorf?

Danuta Siedzikówna „Inka” była:

Jaka data przypada na egzekucje Danuty Siedzikównej "Inki"?