Test wiedzy o żołnierzach wyklętych

Kto był pierwszym dowódcą Narodowych Sił Zbrojnych?

Jaki pseudonim nosił August Emil Fieldorf?

Zaznacz fałszywe zdanie

Do kogo należą słowa: „Przyjdzie zwycięstwo, jeszcze Polska nie zginęła”?

Ostatnim żołnierzem polskiego podziemia antykomunistycznego i niepodległościowego jest:

W którym roku utworzono Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość (WiN)?

Kto był pierwszym dowódcą Armii Krajowej?

Jak brzmi potoczna nazwa kwatery na cmentarzu Powązkowskim, gdzie znajdują się szczątki zamordowanych żołnierzy podziemia antykomunistycznego?

Narodowy Dzień Wyklętych powstał z inicjatywy:

Żył w latach 1901 – 1948. Żołnierz Armii Krajowej, współzałożyciel Tajnej Armii Polskiej. Więzień i organizator ruchu oporu w KL Auschwitz. Oskarżony i skazany przez władze komunistyczne Polski Ludowej na karę śmierci. Wyrok wykonany został 25 maja 1948 roku w więzieniu mokotowskim na Rakowickiej poprzez strzał w tył głowy. O kim mowa?