Test wiedzy o żołnierzach wyklętych

Narodowy Dzień Wyklętych powstał z inicjatywy:

Jaka data przypada na egzekucje Danuty Siedzikównej "Inki"?

W jakim dniu obchodzimy święto Żołnierzy Wyklętych?

Jak brzmi potoczna nazwa kwatery na cmentarzu Powązkowskim, gdzie znajdują się szczątki zamordowanych żołnierzy podziemia antykomunistycznego?

Kto był pierwszym dowódcą Narodowych Sił Zbrojnych?

Zaznacz fałszywe zdanie

Danuta Siedzikówna „Inka” była:

W którym roku utworzono Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość (WiN)?

Żył w latach 1901 – 1948. Żołnierz Armii Krajowej, współzałożyciel Tajnej Armii Polskiej. Więzień i organizator ruchu oporu w KL Auschwitz. Oskarżony i skazany przez władze komunistyczne Polski Ludowej na karę śmierci. Wyrok wykonany został 25 maja 1948 roku w więzieniu mokotowskim na Rakowickiej poprzez strzał w tył głowy. O kim mowa?

Ostatnim żołnierzem polskiego podziemia antykomunistycznego i niepodległościowego jest: