Test wiedzy o żołnierzach wyklętych

Jak brzmi potoczna nazwa kwatery na cmentarzu Powązkowskim, gdzie znajdują się szczątki zamordowanych żołnierzy podziemia antykomunistycznego?

W którym roku utworzono Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość (WiN)?

Kto był pierwszym dowódcą Armii Krajowej?

W jakim dniu obchodzimy święto Żołnierzy Wyklętych?

Żył w latach 1901 – 1948. Żołnierz Armii Krajowej, współzałożyciel Tajnej Armii Polskiej. Więzień i organizator ruchu oporu w KL Auschwitz. Oskarżony i skazany przez władze komunistyczne Polski Ludowej na karę śmierci. Wyrok wykonany został 25 maja 1948 roku w więzieniu mokotowskim na Rakowickiej poprzez strzał w tył głowy. O kim mowa?

Ostatnim żołnierzem polskiego podziemia antykomunistycznego i niepodległościowego jest:

Zaznacz fałszywe zdanie

Kto był pierwszym dowódcą Narodowych Sił Zbrojnych?

Jaka data przypada na egzekucje Danuty Siedzikównej "Inki"?

Kto i kiedy wydał rozkaz rozwiązania AK?