Księga

Adam Mickiewicz

Przyjacielem Mickiewicza był

Kolumnę Adama Mickiewicza wzniesiono

Mickiewicz był wielkim poetą polskiego

Telimena to postać z poematu

W którym mieście uniwersytet nosi imię Adama Mickiewicza?

Które z wydarzeń miało miejsce za życia Adama Mickiewicza?

Ławeczka Adama Mickiewicza znajduje się w

Jedno z muzeów poświęconych Adamowi Mickiewiczowi znajduje się w

Akcja utworu „Konrad Wallenrod” rozgrywa się w czasach

W 1819 roku Mickiewicz rozpoczął pracę jako nauczyciel